Δηλώσεις Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις της ΕΕ, Βρυξέλλες 16/5/2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
16 Μάιος 2018
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Video YouTube:  https://youtu.be/3P5GoVZB-jE

Η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις γειτονικές χώρες, εξακολουθεί να παραμένει σχετικά σταθερή, ωστόσο, εξαιτίας των πρόσφατων εξελίξεων συνιστάται επαγρύπνηση, διαρκείς προσπάθειες και συντονισμός από όλους.  
Ενώ παρατηρείται σταθερή μείωση στη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου, έχουν σημειωθεί ορισμένες αυξήσεις στις αφίξεις στα χερσαία σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αυξημένες κινήσεις κατά μήκος της παράκτιας διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς κάποιες αυξήσεις στη διαδρομή της Δυτικής Μεσογείου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει το έργο της σε όλα τα μέτωπα, για την προστασία των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων, την ενίσχυση της συνεργασίας της με διεθνείς εταίρους, την παροχή διεθνούς προστασίας σε πρόσφυγες, και τη διάσωση ζωών κατά μήκος των επικίνδυνων μεταναστευτικών διαδρομών.

Η σημερινή κατάσταση αποδεικνύει ότι οι συνεχείς προσπάθειές μας έχουν σημαντικά αποτελέσματα, αλλά και ότι το έργο μας, ωστόσο, μας δεν σταματάει εδώ, καθώς  πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για την εξεύρεση διαρθρωτικών και μακροπρόθεσμων λύσεων.

Όσον αφορά στην προστασία των συνόρων, με ικανοποίηση μπορώ να πω ότι εξειδικευμένο προσωπικό που ξεπερνάει τα 1500 άτομα υποστηρίζει επιτόπου το έργο των εθνικών συνοριοφυλάκων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή υποστηρίζει έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων επιστροφών.

Ωστόσο, τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν περαιτέρω τη νέα και διευρυμένη εντολή του Οργανισμού για τις επιστροφές. Ακόμα, τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη εφαρμογή περισσότερων αποφάσεων επιστροφών.

Καλώ, επίσης, τα Κράτη Μέλη να καλύψουν επειγόντως τα κενά για τα οποία έχουν δεσμευθεί σχετικά με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό θα είναι σημαντικό, για παράδειγμα, για την παροχή της απαραίτητης στήριξης στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όπου η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή είναι έτοιμη να παράσχει περαιτέρω υποστήριξη αν χρειαστεί.

Σήμερα προτείνουμε, επιπλέον, τη μεταρρύθμιση και την ενίσχυση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις που θα συμβάλλει εξίσου στις προσπάθειές μας για περισσότερο ισχυρά σύνορα, μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολότερες μετακινήσεις. Προτείνουμε την εφαρμογή αυτοματοποιημένων ελέγχων μέσω των οποίων οι αρχές έκδοσης θεωρήσεων και οι συνοριοφύλακες θα μπορούν με μια μοναδική αναζήτηση να ελέγχουν όλες τις σχετικές βάσεις δεδομένων και να λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται, αποτρέποντας την είσοδο σε άτομα που ενδέχεται να αποτελούν απειλή.

Με τη αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις τα Κράτη Μέλη θα μπορούν, επίσης, να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τους κατόχους θεωρήσεων μακράς διάρκειας και εγγράφων παραμονής, πραγματοποιώντας ελέγχους ασφαλείας. Οι συνοριοφύλακες θα μπορούν να εξετάζουν άμεσα εάν η θεώρηση για παραμονή μακράς διάρκειας ή η άδεια διαμονής είναι έγκυρη, καθώς και εάν το πρόσωπο που προσκομίζει το έγγραφο είναι όντως ο νόμιμος κάτοχός του ή συνιστά απειλή για την εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών. Αυτό θα κάνει τους ελέγχους στα σύνορα ευκολότερους, ταχύτερους και ασφαλέστερους, ενισχύοντας, παράλληλα, την ασφάλεια του χώρου Σένγκεν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να προασπίζει της αρχές της και να παρέχει βοήθεια σε όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας, τόσο στην Ευρώπη, όσο και κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών. Σύμφωνα με το τελευταίο πρόγραμμα επανεγκατάστασης, 20 κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί για περισσότερες από 50.000 θέσεις επανεγκατάστασης, κάτι που αποτελεί τη μεγαλύτερη, μέχρι στιγμής, συλλογική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών.

Καλώ τα Κράτη Μέλη να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους τουλάχιστον για τις μισές από αυτές, έως τον Οκτώβριο του 2018. Τα Κράτη Μέλη που δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε δεσμεύσεις θα πρέπει να το πράξουν επειγόντως. Μέχρι σήμερα, 1152 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τη Λιβύη στον Νίγηρα μέσω του μηχανισμού διέλευσης έκτακτης ανάγκης (Emergency Transit Mechanism) προκειμένου να επανεγκατασταθούν μετέπειτα στην Ευρώπη. Οι αναφορές της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες θα πρέπει τώρα να επιταχυνθούν, έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις και να πραγματοποιηθεί από τα κράτη μέλη υποδοχής η επανεγκατάσταση των ατόμων που απομακρύνθηκαν από τη Λιβύη το συντομότερο δυνατόν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεχιζόμενη συνεργασία μας με τρίτες χώρες είναι πρωταρχικής σημασίας και πρέπει να συνεχιστεί. Έχουμε συνάψει, πρόσφατα, συμφωνίες με πολλές χώρες εταίρους σχετικά με τις ρυθμίσεις επιστροφής και επανεισδοχής. Η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση των παράτυπων και επικίνδυνων διελεύσεων. Η διάθεση της δεύτερης δόσης ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη και θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα.

Σήμερα προτείνουμε, επίσης, την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τα δίκτυα αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων,  ώστε να στηρίξουμε περαιτέρω τις συνεχιζόμενες προσπάθειες συνεργασίας μας με τρίτες χώρες και να διαχειριστούμε αποτελεσματικότερα τη μετανάστευση.

Οι αξιωματικοί αυτοί διαθέτουν σημαντική επιχειρησιακή εμπειρία και γνώση, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, τη διευκόλυνση της επιστροφής των παράτυπων μεταναστών και τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης. Το νέο δίκτυο θα ενισχύσει τον συντονισμό και θα στηρίξει περαιτέρω το έργο τους.

Η πρόοδος που έχουμε σημειώσει μέχρι στιγμής σε όλα τα μέτωπα υπογραμμίζει τη σημασία της κοινής μας προσέγγισης, καθώς και την ανάγκη να συνεχιστεί.

Μαζί δίνουμε μια σταθερή και μακροπρόθεσμη απάντηση στις προκλήσεις της μετανάστευσης, σήμερα και στο μέλλον. Η μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης και προσβλέπω στην  εξεύρεση συμφωνίας από τους Ευρωπαίους Ηγέτες τον Ιούνιο.

Σε ό,τι αφορά το Ιράν, μας λυπεί η αποχώρηση των ΗΠΑ από την συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Για εμάς, δεν ήταν σωστή απόφαση. Το ζήτημα αυτό απασχόλησε ξανά το Κολλέγιο σήμερα. Συζητήσαμε για συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις που θα διασφαλίσουν ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της και που θα προστατεύσουν τα οικονομικά μας συμφέροντα.

Συζητήσαμε όντως για τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε καθεστώς αποκλεισμού (blocking statute). Είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε εάν χρειασθεί, και ο Jan-Claude και η Federica θα συζητήσουν το ζήτημα αυτό με τα Κράτη Μέλη σήμερα στη Σόφια.

Είναι σαφές ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει το ζήτημα με σοβαρότητα, αποφασιστικότητα και προσήλωση.

Μετάφραση από τα αγγλικά: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-3828_en.htm 
Array
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15