Δηλώσεις Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου μετά το Κολέγιο των Επιτρόπων σχετικά με τα νέα Ταμεία για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, Βρυξέλλες 12/6/2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
12 Ιουν 2018
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

 
Το χθεσινό περιστατικό στη Μεσόγειο με το σκάφος Aquarius μας υπενθύμισε για ακόμα μια φορά ότι η μετανάστευση δεν αποτελεί απλά ένα αντικείμενο θεωρητικής συζήτησης. Η μετανάστευση είναι ένα ζήτημα πραγματικό και απτό και, πάνω από όλα, αφορά σε ανθρώπους.

Οι ευρωπαίοι πολίτες δείχνουν έντονη ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις. Παρακολουθώ με προσοχή τα όσα αναφέρονται στον τύπο και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Κανείς δεν πιστεύει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που την ευθύνη έχει η Ιταλία, η Μάλτα ή η Ισπανία. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, για το οποίο απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση, σε όλες τις πτυχές του, και η οποία πρέπει να δοθεί από όλα τα Κράτη Μέλη.

Μέσω της κοινής προσέγγισής μας σε όλα τα επίπεδα έχουμε καταφέρει να έχουμε, συνολικά, πολύ λιγότερες αφίξεις και λιγότερες χαμένες ζωές στη θάλασσα, καθώς και να ενισχύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα, να παρέχουμε προστασία σε εκατοντάδες χιλιάδες ευάλωτους ανθρώπους και να αποκτήσουμε στενότερη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Αλλά όπως μας υπενθυμίζει το χθεσινό γεγονός, το έργο μας δεν έχει τελειώσει και ούτε πρόκειται να τελειώσει σύντομα. Ενώ η κατάσταση είναι πολύ πιο σταθερή πλέον, τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε μάθει ότι πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, καθώς δεν έχουμε το περιθώριο να επαναληφθούν τα όσα συνέβησαν το 2015. Ούτε πολιτικά ούτε οικονομικά. Χρειαζόμαστε διαρθρωτικές λύσεις. 

Χρειαζόμαστε μια κοινή και συνολική προσέγγιση, η οποία θα μας επιτρέψει να έχουμε λιγότερες παράτυπες αφίξεις, να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης μεταναστών, να διευκολύνουμε τις νόμιμες οδούς και τις επανεγκαταστάσεις, και που θα διασφαλίσει ότι η αλληλεγγύη και η κοινή ευθύνη κατανέμονται, πραγματικά, μεταξύ των κρατών μελών. 

Αλλά όλες αυτές οι μεγαλύτερες προκλήσεις απαιτούν επίσης περισσότερους πόρους. Γι' αυτόν το λόγο προτείνουμε σήμερα σχεδόν τον τριπλασιασμό των χρηματοδοτικών πόρων για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, συνολικά περίπου 35 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, έναντι 13 δις ευρώ κατά την τρέχουσα περίοδο.

Ο προϋπολογισμός, όπως και οι πολιτικές μας, για τη μετανάστευση, το άσυλο και τα σύνορα, πρέπει να είναι ευέλικτος και αποτελεσματικός, αλλά και εξίσου δίκαιος και αναλογικός. Πρέπει να υπερασπιστούμε τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες μας, όχι όμως σε βάρος της ασφάλειας ή της συνοχής μας. 

Η ενίσχυση του προϋπολογισμού μας θα κατανεμηθεί σε δύο νέα ταμεία: το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση και το Ταμείο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων.

Στο πλαίσιο του Ταμείου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, θέλουμε να στηρίξουμε τα κράτη μέλη σε κρίσιμους τομείς κατά τα προσεχή έτη: ένα εκσυγχρονισμένο και πιο αποτελεσματικό σύστημα ασύλου, περισσότερες επενδύσεις για τη βραχυπρόθεσμη ένταξη - τα ταμεία συνοχής θα υποστηρίξουν μέτρα για τη μακροπρόθεσμη ένταξη - μια αποτελεσματικότερη πολιτική επιστροφών καθώς και στενότερη συνεργασία με τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά την επανεισδοχή και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης

Αυτές οι προτεραιότητες συμβαδίζουν με έναν άλλο γενικό και κοινό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανάγκη για ισχυρότερα εξωτερικά σύνορα. Η καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων μας είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική, αποτελεσματικότερη διαχείριση της μετανάστευσης και την εσωτερική ασφάλεια, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουν οι πολίτες μας να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τον χώρο Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Γι αυτό προτείνουμε τη διάθεση συνολικά 21,3 δις ευρώ για τη διαχείριση των συνόρων και τη δημιουργία ενός νέου ολοκληρωμένου ταμείου διαχείρισης συνόρων, με προϋπολογισμό ύψους 9,3 δις ευρώ.

Το νέο αυτό ταμείο θα στηριχθεί στο έργο των τελευταίων ετών για την καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τους συστηματικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και την ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα νέων πληροφορικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Εξουσιοδότησης Ταξιδιών (ETIAS), το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) και το Συστήμα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

Επίσης, το ταμείο θα στηρίξει τα κράτη μέλη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, την αγορά τεχνικού εξοπλισμού, την καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη όσων αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια. Έχουμε προτείνει την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με επιπλέον, περίπου, 10.000 άτομα προσωπικό μέχρι το 2027, που θα καλυφθεί από τα πρόσθετα 12 δις ευρώ περίπου που προορίζονται για τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων.

Το Ταμείο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων θα διασφαλίσει ότι η πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ασφάλειας και στον περιορισμό των κινδύνων που μπορεί να δημιουργήσει η παράτυπη μετανάστευση.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνόρων δεν αφορά μόνο στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της μετανάστευσης ή στην πρόληψη απειλών κατά της ασφάλειας.

Μια άλλη βασική πτυχή του Ταμείου θα είναι το νέο μέσο για τον Εξοπλισμό Τελωνειακών Ελέγχων. Συνολικά 1,3 δις ευρώ θα διατεθούν προς τα Κράτη Μέλη για την αγορά, αναβάθμιση και συντήρηση εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων. Αυτό σημαίνει ότι 115.000 τελωνειακοί υπάλληλοι σε ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούν να επιτελούν το έργο τους πιο αποτελεσματικά εντοπίζοντας επικίνδυνα εμπορεύματα όπως όπλα και ναρκωτικά. Θα βοηθήσει, επίσης, και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο του παράνομου εμπορίου.

Τέλος, το νέο μέσο για τον Εξοπλισμό Τελωνειακών Ελέγχων θα μας βοηθήσει να διαχειριστούμε καλύτερα και να διευκολύνουμε τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο, σε μια εποχή κατά την οποία το παγκόσμιο εμπόριο παρουσιάζει διαρκή ανάπτυξη.

Η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση μας έχει διδάξει δύο πράγματα: ότι χρειαζόμαστε επαρκείς πόρους για να στηρίξουμε το έργο μας, σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες μας και με τη στήριξη όλων των Ταμείων της ΕΕ, και ότι οι συνθήκες αλλάζουν και εξελίσσονται και ως εκ τούτου, τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία πρέπει να είναι ευέλικτα, απλοποιημένα και να προσαρμόζονται στις συνθήκες.

Γι αυτόν τον λόγο, τα νέα μας Ταμεία θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Κρατών Μελών και θα διαθέτουν ευελιξία, ενώ παράλληλα θα παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση για τη στήριξη επειγουσών δράσεων αλλά και τον προγραμματισμό μακροπρόθεσμο επενδύσεων. 

Δεν μπορεί να συνεχισθεί το πολιτικό "ping-pong" για το ποιος τελικά έχει την ευθύνη για τη μετανάστευση ή την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Έχουμε όλοι ευθύνη. Η ΕΕ μαζί με όλα τα Κράτη Μέλη έχουν συνολικά ευθύνη.

Οι πολίτες μας απαιτούν βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις. Θέλουν να προσφέρουν βοήθεια και προστασία σε εκείνους που την έχουν ανάγκη – χωρίς όμως να γίνεται κατάχρηση. Θέλουν ασφαλέστερα και ισχυρότερα εξωτερικά σύνορα, χωρίς όμως να περιορίζεται η κινητικότητά τους. Θέλουν μια ασφαλέστερη και πιο ανθεκτική Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα το ανοικτό πνεύμα και την ελευθερία της.

Γι’ αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε όλα τα μέτωπα, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και εκτός. Πρέπει να εξετάσουμε διεξοδικά τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι επιλέγουν να εγκαταλείπουν τις χώρες τους, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να καταπολεμήσουμε πιο αποφασιστικά τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης μεταναστών που επωφελούνται από την αδύναμη θέση που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε την επανάληψη περιστατικών όπως το  Aquarius. Δεν είμαστε μια "Ευρώπη φρούριο". Θέλουμε να οικοδομήσουμε μια ανθρώπινη, αλλά ταυτόχρονα δίκαιη και αυστηρή πολιτική μετανάστευσης και συνόρων.

Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι σημαντικά και αλληλένδετα: συμπεριλαμβανομένων όλων των προσπαθειών μας για την ενίσχυση της ασφάλειας την Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες. Τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε το νέο Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια, καθώς και τα Ταμεία για τις Εξωτερικές Σχέσεις. 

Γιατί με αυτόν τον τρόπο κάνουμε πραγματικότητα τις προτεραιότητες μας.  
(Μετάφραση από το αγγλικό: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4145_en.htm)

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15