Δηλώσεις Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου μετά το πέρας του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, Λουξεμβούργο 12/10/2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
12 Οκτ 2018
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Video: https://youtu.be/0LtgFsI7JNU

Σκοπός της σημερινής συνάντησης δεν ήταν να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις. Είχαμε όμως μια ανοικτή συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν διευκρινήσεις, έγινε ανταλλαγή απόψεων και υπήρξε σε γενικές γραμμές συμφωνία.

Σήμερα ανοίξαμε τον δρόμο για επόμενα συγκεκριμένα βήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω των Υπουργό Herbert Kickl και την Αυστριακή Προεδρία για την προετοιμασία και τον συντονισμό των σημερινών συζητήσεών μας.

Έχουν επιτευχθεί πολλά τα τρία τελευταία χρόνια. Τώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε την αρχιτεκτονική της μεταναστευτικής μας πολιτικής ώστε να είμαστε σε θέση να δράσουμε πιο αποτελεσματικά τώρα, αύριο και στο απώτερο μέλλον. 

Τα τελευταία κομμάτια του παζλ που παρουσίασα τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβώς αυτόν τον σκοπό, να ολοκληρώσουν αυτήν την αρχιτεκτονική όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Σήμερα είχα τη δυνατότητα να παράσχω διευκρινίσεις σχετικά με παρανοήσεις που υπάρχουν και να καθησυχάσω τα Κράτη Μέλη για ζητήματα που εκφράζονται ανησυχίες. 

Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή δεν πρόκειται να αναλάβει εθνικές αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Αυτό είναι και θα παραμείνει αρμοδιότητα των Κρατών Μελών.

Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα εξοπλιστεί καλύτερα για να υποστηρίζει τα Κράτη Μέλη στο έργο τους αυτό, χάρη στους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους, που πρόκειται να προστεθούν και όχι να αφαιρεθούν από τα Κράτη Μέλη. 

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των επιστροφών, η πρόταση αναθεώρησης που παρουσιάσαμε έχει ως στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την εξάλειψη των κενών που υφίστανται μεταξύ των διαδικασιών ασύλου και επιστροφών. 

Ένα βασικό στοιχείο εν προκειμένω είναι η απλοποιημένη και ταχύτερη συνοριακή διαδικασία επιστροφών. Για παράδειγμα, η συνοριακή διαδικασία επιστροφών μετά από μια ανεπιτυχή συνοριακή διαδικασία ασύλου θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική. 

Χαιρετίζω την ευρεία στήριξη που είχαν σήμερα οι προτάσεις μας. Επομένως προσβλέπω στην ταχεία εξεύρεση κοινής θέσης εκ μέρους των Κρατών Μελών επί όλων αυτών των νομοθετικών προτάσεων τις επόμενες εβδομάδες. 

Έχει έρθει η ώρα των αποτελεσμάτων. Τώρα που όλα τα στοιχεία της ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής έχουν παρουσιασθεί, έχει έρθει η στιγμή για το Συμβούλιο να καταλήξει σε μια κοινή θέση για την αναθεώρηση του Δουβλίνου και του Κανονισμού για τις διαδικασίες Ασύλου.  Και φυσικά να εργασθεί προς μια συμφωνία για τις πέντε από τις επτά προτάσεις για το άσυλο καθώς έχει ήδη υπάρξει σημαντική σύγκλιση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Παρότι πρέπει να υπάρξει άμεσα πρόοδος σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις,  συζητήσαμε επίσης για την πρόοδο που απαιτείται σε βραχυπρόθεσμες δράσεις. 

Σήμερα αναφέρθηκα με σαφήνεια στους τομείς όπου απαιτούνται περισσότερες δεσμεύσεις από τα Κράτη Μέλη για την εφαρμογή όσων έχουν συμφωνήσει οι Ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. 

Κάλεσα τα Κράτη Μέλη να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Καταπιστευματικό Ταμείο για την Αφρική και να στηρίξουν πολιτικά τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, καθώς και την ανάγκη να συνεργασθούν με αυτές. 

Όλοι θέλουμε να εργασθούμε ώστε να περιορισθούν οι επικίνδυνες μεταναστευτικές διαδρομές και οι απώλειες ζωών. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι συλλογικές μας προσπάθειες στους τομείς της επανεγκατάστασης και των νομίμων οδών γενικότερα έχουν τόσο μεγάλη σημασία και πρέπει να συνεχιστούν. 

Ζήτησα επίσης από τα Κράτη Μέλη να υπάρξει πρόοδος σε ό,τι αφορά το αναθεωρημένο σύστημα της Ευρωπαϊκής μπλε κάρτας που έχω προτείνει ήδη από 2016 με στόχο την προσέλκυση εργαζομένων με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην ΕΕ και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Τέλος, οι μεγαλύτερες προκλήσεις απαιτούν και τη διάθεση περισσοτέρων πόρων στο μέλλον. 

Για τον λόγο αυτό έχουμε υποβάλει φιλόδοξες προτάσεις για το επόμενο μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στους τομείς της μετανάστευσης, των συνόρων και της ασφάλειας. Αυτοί οι πόροι είναι σημαντικοί για να επιτύχουμε τους στόχους των πολιτικών μας. 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω ότι όλοι συμφωνούμε στην ανάγκη ενίσχυσης του προϋπολογισμού για την μετανάστευση, τα σύνορα και την ασφάλεια και καλύτερου συντονισμού για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για εξωτερικές δράσεις, ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις σε όλο το φάσμα τους. 

Όπως βλέπετε, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας ενόψει των Ευρωπαϊκών Εκλογών και με χαροποιεί η πλήρης κινητοποίηση των Κρατών Μελών για την επίτευξη προόδου σε όλα αυτά τα ζητήματα.

Array
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15