Δηλώσεις Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου σε συνέντευξη τύπου σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, Βρυξέλλες 19/12/2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
19 Δεκ 2018
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Η κινητικότητα αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της εποχής μας και η επιθυμία μας είναι η κινητικότητα αυτή να πραγματοποιείται με δίκαιο και ομαλό τρόπο.

Χθες ήταν η Παγκόσμια Ημέρα των Μεταναστών και σήμερα αναμένουμε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να εγκρίνει το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Τακτική και Μόνιμη Μετανάστευση.

Υπάρχει μια εσφαλμένη αντίληψη ότι η κινητικότητα σήμερα συμβαίνει ακανόνιστα για λόγους φτώχειας ή δίωξης. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι μετακινούνται σήμερα και ταξιδεύουν για τουρισμό, για επιχειρηματικούς λόγους ή για να επισκεφθούν τις οικογένειές τους. Δεν θέλουμε να υπάρξει αρνητικό αντίκτυπο σε αυτό το είδος κινητικότητας. Όμως, αυτή η κινητικότητα εξαρτάται και από τους διεθνείς εταίρους μας.

Σήμερα, πολίτες από περίπου 60 χώρες σε όλο τον κόσμο μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς υποχρέωση θεώρησης. Με τη σειρά τους, οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν στις χώρες αυτές χωρίς υποχρέωση θεώρησης. Αυτή η αμοιβαιότητα αποτελεί κεντρική αρχή στην πολιτική μας σε ότι αφορά την υποχρέωση θεώρησης.

Χάρη στη συνεχή δέσμευσή μας και τις διπλωματικές προσπάθειες, πετύχαμε την αμοιβαιότητα της υποχρέωσης των θεωρήσεων με σχεδόν όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις που δεν υπήρχε αμοιβαιότητα θεωρήσεων.

Το προηγούμενο έτος, καταφέραμε την πλήρη αμοιβαιότητα θεωρήσεων με τον Καναδά μετά την άρση των απαιτήσεων υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

Στο παρελθόν πετύχαμε, επίσης, την αμοιβαιότητα των θεωρήσεων με την Αυστραλία, το Μπρουνέι και την Ιαπωνία. Σήμερα, υπάρχει μόνο μία περίπτωση μη τήρησης της αμοιβαιότητας για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ: οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να απαιτούν υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Πολωνίας και της Ρουμανίας.

Τα ταξίδια χωρίς υποχρέωση θεώρησης στις Ηνωμένες Πολιτείες για όλους τους πολίτες της ΕΕ αποτελούν προτεραιότητά μας. Γι΄αυτό το λόγο εντατικοποιήσαμε τις επαφές μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον προηγούμενο χρόνο με στόχο να φέρουμε τις εν λόγω πέντε χώρες στο πρόγραμμα απαλλαγής υποχρέωσης θεώρησης (Visa Waiver program). Και οι πέντε χώρες σημείωσαν ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά στην εκπλήρωση των απαιτήσεων που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή διμερών συμφωνιών ασφαλείας με τις ΗΠΑ.

Αυτή τη στιγμή, το κύριο νομικό εμπόδιο για τις περισσότερες από αυτές παραμένει το ποσοστό απόρριψης των αιτήσεων έκδοσης θεωρήσεων (visa refusal rate).

Και εδώ όμως έχει σημειωθεί συγκεκριμένη πρόοδος, η οποία αναγνωρίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες: Η Βουλγαρία σημείωσε μείωση στα ποσοστά απόρριψης των αιτήσεων έκδοσης θεωρήσεων. Τα ποσοστά απόρριψης των αιτήσεων έκδοσης θεωρήσεων της Ρουμανίας παραμένουν σταθερά. Η Πολωνία και η Κροατία πλησιάζουν το όριο και η Κύπρος παραμένει κάτω από το όριο.

Αυτό δείχνει είναι ότι η συνεχής δέσμευσή μας φέρνει αποτελέσματα και είμαι βέβαιος ότι τελικά θα οδηγήσει και τους πολίτες της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Πολωνίας και της Ρουμανίας να ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς υποχρέωση θεώρησης.

Η υποστήριξη που παρέχουμε σε αυτά τα Κράτη Μέλη είναι δεδομένη. Τόσο σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση ενημερωτικών εκστρατειών στους πολίτες σχετικά με την κάλυψη των υποχρεώσεων για τις θεωρήσεις προκειμένου να μειωθούν τα ποσοστά απόρριψης των αιτήσεων έκδοσης θεωρήσεων, αλλά και πολιτικά.

Έχω θέσει προσωπικά το ζήτημα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σε κάθε δυνατή ευκαιρία με τους Αμερικανούς εταίρους μας. Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι η αναστολή των ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης για τους Αμερικανούς πολίτες δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας. Θα υπονομεύσει επίσης τη θετική πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως τώρα και τα αποτελέσματα των συνεχών διπλωματικών προσπαθειών και των δεσμεύσεών μας για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος απαλλαγής υποχρέωσης θεώρησης

Η θέση μας μπορεί φυσικά να αναθεωρηθεί εάν υπάρξουν μελλοντικά εξελίξεις, αλλά η αναστολή θα οδηγήσει πιθανότατα σε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Τα ταξίδια χωρίς υποχρέωση θεώρησης είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να επιτύχουμε ταξίδια χωρίς υποχρέωση θεώρησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις πέντε εν λόγω χώρες για αυτόν τον στόχο.

Όπως υπογράμμισα προηγουμένως, η δίκαιη και ομαλή κινητικότητα είναι κάτι που επιδιώκουμε - όχι μόνο για τους δικούς μας πολίτες, αλλά και για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρούμε ότι τα ταξίδια χωρίς θεώρηση με τους εταίρους μας στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη αποτελούν σημαντικό επίτευγμα.

Ταυτόχρονα, τα ταξίδια χωρίς θεώρηση συνοδεύονται με ευθύνες για τους πολίτες και τις αρμόδιες αρχές. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι και οι οκτώ χώρες χωρίς υποχρέωση θεώρησης από τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις για ταξίδια χωρίς θεώρηση.

Ταυτόχρονα, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να συνεχιστεί η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Το 2018 παρατηρήσαμε έναν αυξανόμενο αριθμό υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου χωρίς βάσιµη αιτιολογία από πολίτες της Μολδαβίας και της Γεωργίας. Η παράτυπη μετανάστευση από την Ουκρανία παραμένει επίσης σε υψηλό επίπεδο. Και οι τρεις χώρες θα πρέπει να αναλάβουν επείγουσα δράση για την αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπιση των προκλήσεων της παράτυπης μετανάστευσης.

Οι προσπάθειες της Αλβανίας και η καλή συνεργασία με τα σχετικά Κράτη Μέλη της ΕΕ έχει οδηγήσει στη μείωση υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου χωρίς βάσιµη αιτιολογία κατά 32% των αιτημάτων ασύλου το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να συνεχισθούν.

Απαιτείται, επίσης, περισσότερη προσπάθεια ώστε όλες οι χώρες που δεν έχουν υποχρέωση θεώρησης να ευθυγραμμιστούν πλήρως με την πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ. Ενώ χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Σερβία έχει σταματήσει την πολιτική απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με το Ιράν, υπάρχει ανησυχία σχετικά με το καθεστώς απαλλαγής υποχρέωσης θεώρησης της που έχει χορηγήσει η Σερβία σε άλλες χώρες που βρίσκονται στον κατάλογο των χώρων που απαιτείται έκδοση θεωρήσεων της ΕΕ λόγω πιθανών μεταναστευτικών κινδύνων και ασφάλειας.

Επιπλέον, πρέπει να ενισχυθούν οι συνεχιζόμενες προσπάθειες πρόληψης και καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος σε όλες τις χώρες. Ειδικότερα, η Μολδαβία πρέπει να αναλάβει επείγουσα δράση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, επειγόντως. Η Ουκρανία θα πρέπει να αναλάβει επείγουσα δράση για να εξασφαλίσει ότι τα μέτρα που έχουν εισαχθεί με τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτόν θα συνεχίσουν να παράγουν αποτελέσματα.

Είναι προς το κοινό συμφέρον μας να διασφαλίσουμε τη διατήρηση των ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης, τη διατήρηση και την συνέχεια των μεταρρυθμίσεων και να αποφύγουμε την υπαναχώρηση σε ό,τι έχει επιτευχθεί. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και με τις οκτώ χώρες για το σκοπό αυτό.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15