Δηλώσεις Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου σχετικά με μια πιο ισχυρή, αποτελεσματική και δίκαιη πολιτική μετανάστευσης και ασύλου της ΕΕ και τη διατήρηση και την ενίσχυση της Σένγκεν, Βρυξέλλες 27/9/2017

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
27 Σεπ 2017
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Video: https://youtu.be/qP3-5g-vAyw

Πριν από δυόμιση περίπου χρόνια παρουσιάσαμε την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση. Σήμερα είμαστε σε θέση να δούμε τα συγκεκριμένα, θετικά αποτελέσματα των κοινών Ευρωπαϊκών προσπαθειών. Οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα και την Ιταλία έχουν περιορισθεί δραστικά. Η κατάσταση είναι πλέον πολύ περισσότερο ελεγχόμενη σε σύγκριση με δυο χρόνια πριν, σε όλους τους τομείς όπως η αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών μας συνόρων και τα σημαντικά επιτεύγματα της αλληλεγγύης. 

Πρέπει όμως να παραμείνουμε σε εγρήγορση, όπως μας υποδεικνύουν η πρόσφατη αύξηση των ροών στην Ισπανία και την Ρουμανία.

Όλες οι προσπάθειες που καταβάλλουμε για τη διάσωση ζωών, τη δημιουργία ασφαλών νόμιμων οδών, την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων και την επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, πρέπει να συνεχισθούν. Η αλληλεγγύη και η κοινή ευθύνη είναι το θεμέλιο όλων αυτών των προσπαθειών μας. Έχουμε τη δυνατότητα, τώρα, να κάνουμε σημαντική πρόοδο σε τρεις βασικούς τομείς: της αλληλεγγύης, των νόμιμων οδών και των επιστροφών. 

Έχουμε καταφέρει να μετεγκαταστήσουμε περίπου 30.000 άτομα που έχουν πραγματική ανάγκη διεθνούς προστασίας. Η αλληλεγγύη δεν σταματάει όμως εδώ. Όλα τα Κράτη Μέλη πρέπει να συνεχίσουν να δείχνουν αλληλεγγύη. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει θα διασφαλίσουν ότι οι μετεγκαταστάσεις όλων όσοι είναι επιλέξιμοι και έφθασαν μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα και την Ιταλία θα πραγματοποιηθούν άμεσα.  Επίσης, καλώ τα Κράτη Μέλη να συνεχίσουν να δείχνουν αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Ιταλία για όσα άτομα χρήζουν προστασίας και μετά από αυτή την ημερομηνία. 

Την ίδια στιγμή, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε προσωρινές λύσεις. Η αναθεώρηση του Δουβλίνου και του Κοινού Συστήματος Ασύλου αποτελεί τη μόνη λύση για ένα σύστημα που θα αντέξει σε νέες κρίσεις και στον χρόνο. Είναι η ώρα να κάνουμε ένα βήμα μπροστά στον τομέα αυτό, και να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας, μεταξύ της αποτελεσματικότητας και της δικαιοσύνης.

Τη στιγμή κατά την οποία έχουν περιορισθεί δραστικά οι παράτυπες αφίξεις, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την ενίσχυση των νομίμων οδών. Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι είναι έτοιμη να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί μαζί με τρίτες χώρες, και ιδιαίτερα της Αφρικής. Οι άνθρωποι που έχουν πραγματική ανάγκη για προστασία δεν θα πρέπει να διακινδυνεύουν τις ζωές τους ή να εξαρτώνται από τους αδίστακτους διακινητές. Η επανεγκατάσταση θα πρέπει να γίνει το βασικό εργαλείο για την παροχή προστασίας προς τους πρόσφυγες. 

Η Ευρώπη ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της. Σχεδόν 23.000 άτομα θα έχουν επανεγκατασταθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Καθώς, περισσότεροι από 65 εκατομμύρια είναι εκτοπισμένοι παγκοσμίως, δεν μπορούμε να σταματήσουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη προς αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους και τις χώρες που τους φιλοξενούν. Γι' αυτόν τον λόγο προτείνουμε σήμερα ένα νέο πρόγραμμα για 50.000 επιπλέον θέσεις επανεγκατάστασης διαθέτοντας 500 εκατομμύρια ευρώ, και στηριζόμαστε στα Κράτη Μέλη ώστε να προχωρήσουν σε σημαντικές δεσμεύσεις.

Δεδομένου ότι η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που γερνάει, εκτός από τις προσπάθειες αναβάθμισης και απασχόλησης του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού, πρέπει να υπάρξει ενίσχυση και από άτομα με δεξιότητες από τρίτες χώρες. 

Η κοινή πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ αποτελεί ένα ακόμα βασικό εργαλείο τόσο για την κινητικότητα όσο και για την πρόληψη απειλών για την ασφάλεια ή κινδύνων από την παράτυπη μετανάστευση. Πρέπει να εξετάσουμε αν υφιστάμενη πολιτική θεωρήσεων ανταποκρίνεται στις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις.

Πρέπει επίσης να εντατικοποιήσουμε τις επιστροφές όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής  στην Ευρώπη. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα, με λιγότερες από τις μισές αποφάσεις επιστροφών να εφαρμόζονται στην πράξη,  υπονομεύει την αξιοπιστία του συνόλου της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή διαθέτει διευρυμένη εντολή (mandate) για τις επιστροφές, η οποία πρέπει να εφαρμοσθεί πλήρως και να δημιουργηθεί μια πραγματική Διεύθυνση Επιστροφών. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει, επίσης, να ενισχύσουν τις πολιτικές επιστροφών, ενώ από την πλευρά μας τους παρέχουμε κάθε στήριξη προς τον σκοπό αυτό.

Παράλληλα, πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας στον τομέα των επανεισδοχών με τις χώρες προέλευσης και να αξιοποιήσουμε όλα τα κίνητρα και τους μοχλούς πίεσης που έχουμε στη διάθεσή μας σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Τέλος, η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να δείχνει αλληλεγγύη  προς την Αφρική και να αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Καταπιστευματικού Ταμείου για την Αφρική και του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου.

Η κινητικότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της εποχής μας. Δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε, αλλά μπορούμε να τη διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά. Σε αυτή τη βάση, προτείνουμε την περαιτέρω ενίσχυση και προστασία της Σένγκεν, που επιτρέπει σε περισσότερους από 400 εκατομμύρια ανθρώπους να μετακινούνται ελεύθερα. Η Σένγκεν είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και βασικό στοιχείο της είναι η απουσία εσωτερικών συνοριακών ελέγχων. Σε έναν χώρο όπου τα άτομα μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα, η επαναφορά ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα  είναι και πρέπει να παραμείνει εξαίρεση, μόνο και πάντα ως μέτρο έσχατης λύσης. 

Σε έναν χώρο χωρίς ελέγχους, η αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της δημόσιας τάξης και της εσωτερικής ασφάλειας αποτελεί είναι ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ισορροπήσουμε προσεκτικά μεταξύ δυο βασικών αρχών: της ελευθερίας μετακίνησης και της ανάγκης για ευελιξία στην αντιμετώπιση των σημαντικών απειλών για την ασφάλεια.

Σήμερα προτείνουμε την τροποποίηση του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν ώστε να διατηρήσουμε την ισορροπία αυτή. Η εμπειρία έχει δείξει, μέσα και από τις επανειλημμένες τρομοκρατικές επιθέσεις, ότι τα Κράτη Μέλη επαναφέρουν προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους για αντιμετωπίσουν αυτές τις σοβαρές απειλές για την ασφάλεια.   

Θέλω να είμαι σαφής. Δεν προτείνουμε απλά την επιμήκυνση των προθεσμιών. Προτείνουμε μια αλλαγή στο καθεστώς που εφαρμόζεται ενώ παράλληλα διατηρούμε και σεβόμαστε τις θεμελιώδεις αρχές και το πνεύμα της Σένγκεν  για να διασφαλίσουμε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εσωτερικών συνόρων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης των διαδικαστικών προϋποθέσεων,  της υποχρέωσης για τα Κράτη Μέλη συντονισμού των δράσεων τους με άλλα εμπλεκόμενα 

Κράτη Μέλη, και σαφών παραμέτρων, προϋποθέσεων και περιορισμών. 

Με τη σημερινή μας πρόταση ενισχύουμε μια συντονισμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της επαναφοράς εσωτερικών συνοριακών ελέγχων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να προλαμβάνουμε καταχρήσεις και διασφαλίζει ότι οι κανόνες τηρούνται από όλους.

Περισσότερο ισχυρή Σένγκεν σημαίνει και περισσότερο ενιαία Σένγκεν. Για τον λόγο αυτό, καλώ το Συμβούλιο να προχωρήσει στην απόφαση για την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη Σένγκεν. Δεν είναι μόνο πολιτικά δίκαιο. Είναι και αναγκαίο από πλευράς ασφάλειας. Γιατί η εσωτερική ασφάλεια ενός Κράτους Μέλους αφορά στην εσωτερική ασφάλεια όλων των Κρατών Μελών. 

Απάντηση σε ερώτηση για τη χθεσινή ομιλία του Γάλλου Προέδρου Μακρόν

Video με ελληνικούς υπότιτλους: https://youtu.be/qQKlR6IrsuM

Χαιρετίζω τη σύγκλιση μεταξύ των προτάσεων που παρουσίασε εχθές ο Γάλλος Πρόεδρος στη Σορβόννη και της ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας την οποία εφαρμόζει η Επιτροπή εδώ και περισσότερο από δυο χρόνια. 

Στηριζόμαστε στη Γαλλία για να υιοθετηθεί σύντομα μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. 

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, όπως γνωρίζετε, ενθαρρύνω τη στενότερη συνεργασία σε θέματα πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών.

Οι ιδέες που εξέφρασε ο κ. Μακρόν σε όλα αυτά τα ζητήματα θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε μαζί.   

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15