Δηλώσεις Ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη διαχείριση της μετανάστευσης ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Βρυξέλλες 21/6/2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
21 Ιουν 2018
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Η μετανάστευση βρίσκεται και πάλι στην κορυφή της ειδησιογραφίας. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό γιατί σημαίνει ότι ενισχύεται η πολιτική βούληση για να δράσουμε και να συμφωνήσουμε σε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που θα καθορίσουν τη μελλοντική μεταναστευτική πολιτική μας.

Έχουμε ήδη διανύσει μακρά πορεία σε σχέση με το που βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Καταρχάς, έχουμε αρχίσει να περιορίζουμε την παράτυπη μετανάστευση. Οι αριθμοί έχουν επιστρέψει ακόμα και σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα πριν από την κρίση.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 97% σε σχέση με την περίοδο πριν από τη θέση σε ισχύ της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, ενώ στη Κεντρική Μεσόγειο μειώθηκαν κατά 77% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν διασωθεί πάνω από 600.000 ανθρώπινες ζωές χάρη στις τεράστιες προσπάθειες των Κρατών Μελών που υποστηρίχθηκαν από τις σημαντικά ενισχυμένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, έχουμε ενισχύσει την ασφάλεια των συνόρων μας. Δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Περισσότεροι από 1300 ευρωπαίοι συνοριοφύλακες υποστηρίζουν πλέον τους εθνικούς συνοριοφύλακες σε όλη την Ευρώπη, ενώ έχει συγκροτηθεί ομάδα επιφυλακής 1500 συνοριοφυλάκων.

Επίσης, έχουμε αρχίσει να αντιμετωπίζουμε τις αδυναμίες του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Πέντε από τις επτά νομοθετικές προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή βρίσκονται πολύ κοντά σε ολοκλήρωση. Αυτές οι προτάσεις θα θέσουν κοινούς κανόνες για τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο, για την αξιολόγηση των περιπτώσεων όπου πρέπει να παρέχεται προστασία, καθώς και για την αποφυγή δευτερογενών μετακινήσεων.

Σε ό,τι αφορά το Δουβλίνο και τον Κανονισμό για τις Διαδικασίες Ασύλου, πρέπει να αναγνωρισθεί ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

Μελλοντικά, πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί τομείς στους οποίους η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη μπορούν να παρουσιάσουν σημαντική πρόοδο, τομείς στους οποίους είμαστε πολύ περισσότερο ενωμένοι παρά διαιρεμένοι. Γιατί, τα μονομερή μέτρα δεν αποτελούν απάντηση για τη μετανάστευση. Όχι μόνο δεν έχουν αποτελέσματα, αλλά αντίθετα μπορούν να προκαλέσουν ζημιά σε ό,τι έχει χτίσει η ΕΕ τα προηγούμενα 60 χρόνια, και κυρίως σε ό,τι αφορά τον χώρο ελεύθερης μετακίνησης Σένγκεν.

Επομένως, η απάντηση είναι Ευρωπαϊκές λύσεις. Και η εξεύρεση αυτών των κοινών ευρωπαϊκών λύσεων είναι ακριβώς το αντικείμενο της άτυπης συνάντησης που συγκαλεί ο Πρόεδρος Γιούνκερ την Κυριακή ενόψει της Συνόδου των Ηγετών της επόμενης εβδομάδας.  Εκεί, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία σε τομείς όπου η πρόοδος είναι εφικτή. Υπάρχουν πέντε τέτοιοι τομείς:

Πρώτον, οι Ηγέτες πρέπει να δεσμευθούν για την εξεύρεση συμφωνίας σε όλα τα επιμέρους στοιχεία ενός ισχυρού κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου πριν από το τέλος του χρόνου. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό είναι εφικτό. Έχω ζήσει από κοντά το σημαντικό έργο που έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαστε πολύ κοντά. Όλοι γνωρίζουμε τις αδυναμίες του σημερινού συστήματος. Αν τα συστήματα ασύλου ήταν επαρκώς ευθυγραμμισμένα, δεν θα υπήρχε κίνητρο για δευτερογενείς μετακινήσεις.

Δεύτερον, πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις επιστροφές και να διασφαλίσουμε στην πράξη ότι οι αποφάσεις για τις επιστροφές θα εφαρμόζονται, με τη βοήθεια, επίσης, της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Η ΕΕ εργάζεται εντατικά για τη σύναψη νέων συμφωνιών και ρυθμίσεων με χώρες σε όλον τον κόσμο. Επομένως, δεν είναι κατανοητός ο λόγος για τον οποίο ο ρυθμός επιστροφών στην ΕΕ μειώθηκε κατά 10% τον τελευταίο χρόνο. Οι συμφωνίες έχουν νόημα μόνο όταν εφαρμόζονται από τα Κράτη Μέλη προληπτικά και αποτελεσματικά.

Τρίτον, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης. Πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά με συγκεκριμένες χώρες της Βόρειας Αφρικής και να τις βοηθήσουμε στον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης επί τόπου, αξιοποιώντας το Καταπιστευματικό Ταμείο για την Αφρική. Ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός έχει συνεισφέρει 2.98 δις ευρώ στο Ταμείο αυτό. Ωστόσο, υφίσταται ακόμα χρηματοδοτικό κενό ύψους 1.2 δις ευρώ. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά το χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη Βόρεια Αφρική που στηρίζει το πρόγραμμα διαχείρισης των συνόρων στη Λιβύη μαζί με την Ιταλία, αλλά και το πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για τις εθελοντικές επιστροφές από την Λιβύη. Η ΕΕ καταβάλλει περαιτέρω προσπάθειες για την εξεύρεση επιπλέον 145 εκατομμυρίων ευρώ.  Θα ήθελα όμως να δω και από την πλευρά των Κρατών Μελών πιο εντατικές προσπάθειες στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, το συντομότερο δυνατό.

Τέταρτον, πρέπει να συνεχισθεί η εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ Τουρκίας. Η Δήλωση αποδεικνύει ότι όταν και οι δυο πλευρές δεσμεύονται αμοιβαία και καταβάλλουν προσπάθειες μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα. Οι αφίξεις έχουν περιορισθεί σε χαμηλά επίπεδα. Αλλά για να διατηρηθεί η κατάσταση αυτή, και οι δυο πλευρές πρέπει να παραμείνουν προσηλωμένες  στη τήρηση των δεσμεύσεών τους. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσει σύντομα σε ό,τι αφορά το δεύτερο ποσό των 3 δις ευρώ από το εργαλείο χρηματοδοτικής διευκόλυνσης για τους Σύριους πρόσφυγες στην Τουρκία. Αυτό, επίσης, σημαίνει την ενεργοποίηση του Εθελοντικού Ανθρωπιστικού Προγράμματος Εισδοχής. 

Πέμπτον, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την προστασία των συνόρων μας. Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη αυτή, και γι' αυτό θα προτείνει σύντομα νέα νομοθεσία για τη μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σε μια πραγματική Ευρωπαϊκή Συνοριακή Αστυνομία (EU Border Police), με ισχυρότερη εντολή (mandate) για την πρόσληψη και απασχόληση ιδίων συνοριοφυλάκων. Αυτό περιλαμβάνει τους 10.000 συνοριοφύλακες που έχουμε ήδη ανακοινώσει.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) θα μετατραπεί σε μια γνήσια Ευρωπαϊκή Αρχή για το Άσυλο. Η αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει αξιολογήσεις στα σύνορα της ΕΕ και να υποστηρίζει τις εθνικές αρχές στον άμεσο εντοπισμό όσων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη διαδικασία χορήγησης ασύλου και όσων πρέπει να επιστραφούν.

Και στις δύο περιπτώσεις, η επιχειρησιακή ικανότητα θα είναι πολύ πιο ισχυρή. Προσβλέπω στη στήριξη όλων για τις προτάσεις αυτές. Πλέον, υπάρχουν ξεκάθαρες και ευθυγραμμισμένες θέσεις που απαιτούν πιο ισχυρά και ασφαλή εξωτερικά σύνορα, τις οποίες και χαιρετίζω.  

Ωστόσο, σημασία έχουν οι πράξεις. Προτού μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τους οργανισμούς της ΕΕ, τα Κράτη Μέλη θα πρέπει πρώτα να καλύψουν τα κενά που συνεχίζουν να υπάρχουν όσον αφορά στο προσωπικό και τον εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Εφόσον όλοι συμφωνούμε ως προς την ανάγκη ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων, γιατί συνεχίζουν να υπάρχουν τα κενά αυτά;

Η προστασία των συνόρων μας αφορά και στις επιχειρήσεις στη θάλασσα. Η ευθύνη που έχει επωμισθεί η Ιταλία για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εδώ και καιρό, είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τους γείτονές της. Η έκκλησή της για αλλαγές  είναι, επομένως, δικαιολογημένη. Οι διεθνείς κανόνες δεν είναι σαφείς, η ευθύνη μετακυλύετε από τον έναν στον άλλον, και, τελικά, άνθρωποι συνεχίζουν να υποφέρουν. Αυτό δεν είναι δίκαιο.

Γι' αυτόν τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα περιφερειακό σύστημα αποβίβασης (regional disembarkation scheme), στη βάση μιας συμφωνίας μεταξύ  χωρών της Μεσογείου που θα διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι θα λαμβάνουν την προστασία που χρειάζονται και ότι θα έχουν την αξιοπρεπή μεταχείριση που δικαιούνται.  Θα πρέπει, όμως, να είναι ξεκάθαρο ότι η επιβίβαση σε ένα πλοίο δεν σημαίνει και ελεύθερη είσοδο και μετακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να συνδυαστεί με προγράμματα εθελουσίων επιστροφών, ενισχυμένες προσπάθειες επανεγκαταστάσεων και περαιτέρω οικονομική υποστήριξη. Πάνω απ' όλα, θα πρέπει να σέβεται τους διεθνείς κανόνες και τα υψηλότερα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τις επόμενες ημέρες θα εξετάσουμε τι δυνατότητες υπάρχουν, αλλά και την προθυμία των Κρατών Μελών να συμμετάσχουν.

Όλα τα επιμέρους στοιχεία που προανέφερα, δεν αποτελούν μεμονωμένες ή ανεξάρτητες λύσεις. Έχουν όλα την ίδια αξία. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς, και αυτό αποδεικνύει ότι ενωμένοι μπορούμε να έχουμε σπουδαία αποτελέσματα.

Η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική βασίζεται και θα πρέπει να συνεχίσει να βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορούμε να αναπτύξουμε νέα μέσα ή μεθόδους για να αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές προκλήσεις, αλλά δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από τις αρχές μας αυτές.

Δεν είναι η ώρα για καταλογισμό ευθυνών. Τίθεται σε αμφισβήτηση η αρχή της αλληλεγγύη  και μαζί της το μέλλον της Ευρώπης.  Οι ηγέτες θα πρέπει να καταλήξουν σε συμβιβασμό καθοδηγούμενοι από Ευρωπαϊκό πνεύμα.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15