Δήλωση Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου για το νέο εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών, Βρυξέλλες 20/7/2017

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
20 Ιουν 2017
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων μας υπενθυμίζει τους περισσότερους από 65 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί παγκοσμίως λόγω πολέμων ή διωγμούς.

Ο εκτοπισμός τους, δυστυχώς όμως, διαρκεί περισσότερο από μια μέρα. Συχνά παραμένουν εκτοπισμένοι για πολλούς μήνες και χρόνια. Για τον λόγο αυτό, οι δράσεις μας δεν μπορούν να περιορίζονται σε βραχυπρόθεσμα μέτρα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη λάβει μια σειρά από σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης.

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο (EU Regional Trust Fund) για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Συρία διαθέτει προγράμματα ύψους 275 εκ. ευρώ για την υποστήριξη των Σύρων προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στην Τουρκία, το Λίβανο, την Ιορδανία, το Ιράκ, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Αρμενία. Η χρηματοδοτική αυτή στήριξη ανέρχεται πλέον σε 1 δις ευρώ. 

Σε διάστημα δύο ετών, έχουμε διαμορφώσει και εφαρμόζουμε μια συνολική προσέγγιση για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Οφείλουμε να σκεφτούμε το μέλλον, δεν μπορούμε να βρισκόμαστε διαρκώς σε κατάσταση αντιμετώπισης κρίσεων. 

Η μετανάστευση δεν συνδέεται μόνο με προκλήσεις, αλλά έχει και ευκαιρίες. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες μεταφέρουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, εφόδια με τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας συνολικά.

Περίπου ένας στους τέσσερις υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκεται στην ΕΕ διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ τα δύο τρία εξ αυτών διαθέτουν περισσότερα προσόντα από όσα απαιτεί η θέση εργασίας τους ή είναι άνεργοι. Για τον λόγο αυτό, έχει μεγάλη σημασία να στηριχθεί σε αρχικό στάδιο η ένταξη στην αγορά εργασίας. 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρουσιάζουμε σήμερα την κοινή προσπάθεια να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για να βρουν εργασία οι νεοαφιχθέντες μετανάστες και πρόσφυγες.

Εγκαινιάζουμε σήμερα το «εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων» (skills profile tool), με το οποίο οι μετανάστες θα μπορούν να παρουσιάζουν τις δεξιότητές, τα επαγγελματικά προσόντα και τις εμπειρίες τους με κατανοητό και εύκολο τρόπο στους εργοδότες, τις αρχές και τους οργανισμούς, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάποια κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν ήδη ανεπτυγμένες πολιτικές για την ένταξη, ωστόσο άλλες χώρες δεν έχουν την ίδια εμπειρία. Αυτός είναι ακριβώς ο τομέας στον οποίο μπορούμε εμείς να τις βοηθήσουμε.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θέλουμε να συντονίσουμε την κοινή αυτή προσπάθεια, ώστε όλα τα Κράτη Μέλη να μπορούν να αξιοποιήσουν τα κοινά εργαλεία, ελεύθερα και εύκολα.

Η ένταξη στην αγορά εργασίας αποτελεί κοινή ευθύνη των κυβερνήσεων, των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, των τοπικών φορέων, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω την πρωτοβουλία που δρομολόγησε η Επιτροπή στις 23 Μαΐου για την στήριξη της προσπάθειας των εργοδοτών να συμβάλλουν στην ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών.

Προσκαλώ όλους τους φορείς να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία  «Εργοδότες για την ένταξη» ώστε να επιτύχουμε μαζί ουσιαστική πρόοδο στον τομέα αυτό.

Η μετανάστευση αποτελεί, όχι μόνο πρόκληση αλλά και ευκαιρία. Η σημερινή ημέρα δεν μας υπενθυμίζει μόνο πόσο ευάλωτοι είναι οι πρόσφυγες. Μας υπενθυμίζει, επίσης, τις πολλές δυνατότητες και ικανότητες που διαθέτουν. 

Περισσότερες πληροφορίες:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1603_el.htm

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15