Δήλωση Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου για το νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της χρήσης και της διακίνησης των ναρκωτικών, Βρυξέλλες 15/3/2017

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
15 Μαρ 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα ένα νέο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Ναρκωτικά για την περίοδο 2017-2020. Με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης της Στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2013-2020 και του Σχεδίου Δράσης 2013-2016, το νέο Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά στοχεύει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η παράνομη χρήση και διακίνησή τους για την ασφάλεια και την υγεία. Το Σχέδιο Δράσης προσδιορίζει νέους τομείς προτεραιότητας που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση νέων ψυχοτρόπων ουσιών, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την πρόληψη της χρήσης των ναρκωτικών, καθώς επίσης και τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με ενδεχόμενη σχέση μεταξύ της διακίνησης ναρκωτικών και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και των δικτύων παράνομης διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε ότι: «Η χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις κοινωνίες μας, επηρεάζοντας, άμεσα ή έμμεσα, τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ανθρώπινο, κοινωνικό και οικονομικό κόστος της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες είναι πολύ μεγάλο. Καθώς η αγορά των ναρκωτικών διαρκώς εξελίσσεται, ο περιορισμός της χρήσης και της ζήτησης ναρκωτικών απαιτεί κατάλληλη και αποτελεσματική αντιμετώπιση, όπως και συντονισμένες δράσεις τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Σε αυτό στοχεύει ακριβώς το Σχέδιο Δράσης που παρουσιάζουμε σήμερα, και το οποίο στηρίζεται στα όσα έως τώρα έχουμε επιτύχει, καθορίζοντας με σαφήνεια τις δράσεις και τους στόχους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις στους τομείς της ασφάλειας και της υγείας στο μέλλον.»

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15