Δήλωση Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου σχετικά με την επιβολή μέτρων ελέγχου στην ΕΕ για τη νέα ψυχοδραστική ουσία furanylfentanyl, Βρυξέλλες 5/7/2017

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
5 Ιουλ 2017

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επιβολή μέτρων ελέγχου στην ΕΕ για τη νέα ψυχοδραστική ουσία furanylfentanyl. Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης επικινδυνότητας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), η ουσία furanylfentanyl είναι ένα ισχυρό συνθετικό οπιοειδές ικανό να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία. Η ουσία πωλείται μέσω του Διαδικτύου σε μικρές και μεγάλες ποσότητες ως "ερευνητικό χημικό", κυρίως σε μορφή σκόνης και σε έτοιμα προς χρήση ρινικά σπρέι. Μέχρι στιγμής, η ουσία furanylfentanyl έχει εντοπισθεί σε 16 Κράτη Μέλη, συνδέεται με 23 θανάτους και 11 οξείες μη-θανατηφόρες δηλητηριάσεις. 

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: "Η αύξηση της διαθεσιμότητας νέων ψυχοδραστικών ουσιών παραμένει μια σημαντική πρόκληση για την προστασία της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη. Αποτελεί μια ταχέως εξελισσόμενη και ιδιαίτερα επικίνδυνη απειλή, ικανή να προκαλέσει σοβαρές βλάβες ακόμη και θάνατο. Η απάντησή μας πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική, και προς τον σκοπό αυτό συμφωνήσαμε πρόσφατα σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες". 

Η πρόταση της Επιτροπής πρόκειται να συζητηθεί από τα Κράτη Μέλη στο Συμβούλιο, το οποίο σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με την υιοθέτηση των μέτρων.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15