Δήλωση Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου για την πολιτική συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS), Βρυξέλλες 25/4/2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
26 Απρ 2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή LIBE) και το Συμβούλιο (COREPER) κατέληξαν σήμερα σε οριστική πολιτική συμφωνία σε ό,τι αφορά την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016 για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS).

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: "Χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σημερινή συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS). Σήμερα πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης μιας ασφαλέστερης Ευρώπης για τους πολίτες μας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κινητικότητα."

Σε κοινή δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Frans Timmermans, του Επιτρόπου κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου και του Επιτρόπου κ. Julian King, αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Η σημερινή συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS) αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την οικοδόμηση μιας ασφαλέστερης Ευρώπης για τους πολίτες της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να οριστικοποιήσουν αυτή τη συμφωνία που αποτελεί προτεραιότητα, όπως άλλωστε είχε συμφωνηθεί στην Κοινή Δήλωση Νομοθετικών Προτεραιοτήτων για το 2018-2019.

Επίσης, η σημερινή συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς συμβολίζει την κάλυψη ακόμη ενός κενού σε θέματα ασφάλειας δικτύων πληροφόρησης στην ΕΕ. Καλούμε τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να υιοθετήσουν επίσημα τη συμφωνία.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος διασχίζει τα σύνορά μας. Με το νέο αυτό σύστημα, μόλις τεθεί σε λειτουργία, θα διενεργούνται προαναχωρησιακό έλεγχο ασφάλειας και μετανάστευσης σε ταξιδιώτες που επωφελούνται από την ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο της Σένγκεν χωρίς θεώρηση. Πραγματοποιώντας διασταυρωμένους ελέγχους, μέσω των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων  για τα σύνορα, την ασφάλεια και τη μετανάστευση, σε ταξιδιώτες για τους οποίους δεν απαιτείται θεώρηση,  το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS) θα βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για τους πολίτες μας πριν ακόμα φθάσουν στα εξωτερικά μας σύνορα. Η διαδικασία απόκτησης άδειας ταξιδίου θα είναι οικονομικά προσιτή για τους ταξιδιώτες, απλή και γρήγορη, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS) θα ενισχύσει και θα διαφυλάξει την κινητικότητα των ταξιδιωτών για τους οποίους δεν απαιτείται θεώρηση ταξιδίου, εντοπίζοντας αυτούς  που ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή.

Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε θέσει συλλογικά τις βάσεις για την οικοδόμηση μιας πραγματικής και αποτελεσματικής Ένωσης Ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS) αποτελεί βασικό στοιχείο των προσπαθειών μας. Παράλληλα, η κινητικότητα και το ανοικτό πνεύμα στην Ευρώπη δεν μπορούν και δεν πρέπει να λειτουργούν σε βάρος της ασφάλειας. Το έργο μας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να χτίσουμε μια ασφαλέστερη Ευρώπη – μια Ευρώπη που προστατεύει".

Επόμενα βήματα

Το συμφωνηθέν κείμενο θα πρέπει να υιοθετηθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο αρμόδιος ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, eu-LISA, θα αναπτύξει το σύστημα με στόχο την πλήρη λειτουργία του μέχρι το 2021. Αφού τεθεί σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS) θα τελεί υπό τη διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, σε στενή συνεργασία με τα Κράτη Μέλη και την Europol.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15