Δήλωση Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου για την συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για τις θεωρήσεις, Βρυξέλλες 20/2/2019

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
20 Φεβ 2019

Σήμερα, τα Κράτη Μέλη ενέκριναν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής που παρουσίασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος για τον εκσυγχρονισμό της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ, προκειμένου να προσαρμοστούν οι κανόνες στις εξελισσόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια, στις προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση, καθώς και στις νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Οι συμφωνημένες αλλαγές θα απλουστεύσουν την απόκτηση θεώρησης για τους νόμιμους ταξιδιώτες που έρχονται στην Ευρώπη, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τον τουρισμό, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις και ενισχύοντας, παράλληλα, την ασφάλεια και μειώνοντας τους κινδύνους όσον αφορά στην παράτυπη μετανάστευση.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συμφωνία  που επετεύχθη επισημαίνοντας ότι: «Οι νέοι κανόνες για τις θεωρήσεις θα διευκολύνουν τα ταξίδια για εκατομμύρια νόμιμους ταξιδιώτες που επισκέπτονται κάθε χρόνο την ΕΕ, προς όφελος του ταξιδιωτικού και τουριστικού κλάδου. Ταυτόχρονα, θα βελτιώσουν και θα ενισχύσουν τα πρότυπα ασφαλείας για τον εντοπισμό όσων αποτελούν απειλή ή δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στην ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν, επίσης, να αξιοποιήσουμε την επιρροή της πολιτικής μας ως προς τις θεωρήσεις στη συνεργασία με τρίτες χώρες, σε ό,τι αφορά την επιστροφή και την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών.»
Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν ειδικότερα:
Πιο ευέλικτες διαδικασίες: οι ταξιδιώτες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και 6 μήνες πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι τους (οι ναυτικοί έως και 9 μήνες), αντί των σημερινών 3 μηνών, και στις περισσότερες περιπτώσεις απευθείας από τη χώρα διαμονής τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν επίσης να συμπληρώνουν και να υπογράφουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά. Οι ανήλικοι μεταξύ 6 και 18 ετών μπορούν να απαλλάσσονται από το τέλος θεώρησης.
Θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων με μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος: χάρη στη θέσπιση κοινών υποχρεωτικών κανόνων, οι συχνοί ταξιδιώτες με θετικό ιστορικό θεώρησης μπορούν να λαμβάνουν θεώρηση πολλαπλών εισόδων με σταδιακά αυξανόμενη περίοδο ισχύος από 1 έως 5 χρόνια το πολύ, εξοικονομώντας χρόνο και δαπάνες για τους αιτούντες και τα κράτη μέλη. Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων εισόδου από τους ταξιδιώτες θα επαληθεύεται διεξοδικά και κατ' επανάληψη σε κάθε περίπτωση.
Συμπληρωματικοί πόροι για την ενίσχυση της ασφάλειας: Δεδομένης της σημαντικής αύξησης του κόστους εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης τα τελευταία χρόνια, προβλέπεται μικρή αύξηση του τέλους θεώρησης (από 60 σε 80 ευρώ). Χωρίς να αποτελεί εμπόδιο για τους αιτούντες θεώρηση, η περιορισμένη αυτή αύξηση θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να διατηρούν επαρκή επίπεδα προξενικού προσωπικού σε όλο τον κόσμο ώστε να διασφαλίζουν αυστηρότερους ελέγχους ασφαλείας, καθώς και να βελτιώσουν τον εξοπλισμό και το λογισμικό ΤΠ.
Βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της επανεισδοχής: Οι προϋποθέσεις για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα με το αν μια τρίτη χώρα συνεργάζεται ικανοποιητικά για την επιστροφή και την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον μέγιστο χρόνο εξέτασης των αιτήσεων, τη διάρκεια ισχύος των εκδιδόμενων θεωρήσεων, το ύψος του τέλους θεώρησης και την απαλλαγή ορισμένων ταξιδιωτών από τα εν λόγω τέλη.
Επόμενα βήματα
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ στις 29 Ιανουαρίου. Σήμερα, η συμφωνία επιβεβαιώθηκε από τα Κράτη Μέλη και τώρα θα πρέπει να εγκριθεί επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν επίσημα τον κανονισμό. Το εγκεκριμένο κείμενο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν 6 μήνες αργότερα.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την αναβάθμιση του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (της βάσης δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικές με τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση Σένγκεν). Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί επίσης μέρος της μεταρρύθμισης της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ και αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15