Δήλωση Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, Βρυξέλλες 4/5/2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
4 Μάιος 2018

Σε κοινή δήλωση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, του αντιπροέδρου κ. Andrus Ansip, της Επιτρόπου κα Mariya Gabriel και του Επιτρόπου κ. Julian King, σχετικά με  την Οδηγία για την ασφάλεια συστημάτων δικτύων και πληροφοριών (NIS Directive), που θα τεθεί σε ισχύ από τις 9 Μαΐου 2018 και αποτελεί το πρώτο πανευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο για την κυβερνοασφάλεια, αναφέρονται τα εξής:

"Η υιοθέτηση της Οδηγίας για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών (NIS Directive) πριν από δύο χρόνια αποτέλεσε σημείο καμπής για τις προσπάθειες της ΕΕ να ενισχύσει τη δράση της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Χάρη σε αυτό το πρώτο νομοθετικό κείμενο της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, τα κράτη μέλη ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κυβερνοασφάλεια, συντονίζοντας τις προσπάθειές τους για να βελτιωθεί η αντίδρασή τους σε περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί τώρα στενά με τα κράτη μέλη για να υποστηρίξει στην ενσωμάτωση της Οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία.

Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω κυβερνοασφάλεια στην Ένωση, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) θα πρέπει να αποκτήσει άμεσα ισχυρή και μόνιμη εντολή (mandate), συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης πλαισίου της ΕΕ για την πιστοποίηση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Μαζί με τα κράτη μέλη θα πρέπει, επίσης, να ολοκληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση το σχέδιο συνεργασίας σε περίπτωση μεγάλων διασυνοριακών περιστατικών και κρίσεων στον κυβερνοχώρο (blueprint).
Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν άμεσα την Οδηγία για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών και να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια, το χρηματοδοτικό εργαλείο Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF) παρέχει χρηματοδότηση ύψους 38 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2020 για τη στήριξη των εθνικών ομάδων CSIRT καθώς και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, όπως οι φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που παρέχει αυτή η πηγή χρηματοδότησης".

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15