Δήλωση Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για το Κοσσυφοπέδιο, Βρυξέλλες 18/7/2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
19 Ιουλ 2018
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Σήμερα, επιβεβαιώνεται ότι το Κοσσυφοπέδιο, χάρη στις εντατικές προσπάθειες που έχει καταβάλει, έχει εκπληρώσει όλα τα κριτήρια του οδικού χάρτη για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. 

Η κύρωση της συμφωνίας οριοθετήσεως των συνόρων με το Μαυροβούνιο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για το καθεστώς ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεωρήσεων. Αυτή η συμφωνία συνιστά επίσης σημαντικό επίτευγμα που συνάδει με το πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας, δεδομένων και των δυσκολιών που υπήρξαν κατά της διαπραγματεύσεις. 

Το Κοσσυφοπέδιο είναι πλήρως προσηλωμένο στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, δημιουργώντας και ενισχύοντας το μητρώο ποινικών ερευνών, διώξεων και καταδικών σε αυτούς τους τομείς. 

Δεδομένων αυτών των σημαντικών προσπαθειών, το Κοσσυφοπέδιο έχει εκπληρώσει όλα τα κριτήρια του οδικού χάρτη για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων και αυτό αναγνωρίζεται πλήρως. Επίσης, το Κοσσυφοπέδιο συνεχίζει να τηρεί τα κριτήρια που έχουν θεωρηθεί ως εκπληρωμένα ήδη από τον Μάιο του 2016.

Εναπόκειται πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να προχωρήσουν και να υιοθετήσουν την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάιο του 2016, και τους καλώ να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. 

Το Κοσσυφοπέδιο πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων σε ό,τι αφορά όλα τα κριτήρια. Η διαρκής εφαρμογή τους έχει καθοριστική σημασία και θα είναι ωφέλιμη μακροπρόθεσμα. Το Κοσσυφοπέδιο μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξή μας. 

Επίσης, το Κοσσυφοπέδιο αποδεικνύει, και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον, τη δέσμευσή του για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης έχοντας λάβει σημαντικά μέτρα προς τον σκοπό αυτόν. Μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου  και των Κρατών Μελών της ΕΕ υπάρχει πολύ καλή συνεργασία σε ό,τι αφορά τις επιστροφές και τις επανεισδοχές.
 
Όπως έχω ξαναπεί, τα ταξίδια χωρίς υποχρέωση θεώρησης συνεπάγονται, ταυτόχρονα, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου να ενημερώνουν με σαφήνεια, όχι μόνο για τη διαδικασία που υπολείπεται, αλλά και για να αποφευχθούν καταχρήσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το δικαίωμα αυτό, μόλις επιτευχθεί πλήρως. 

Οι πολιτικές μας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης δεν είναι μεμονωμένες ή χωρίς έλεγχο. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδείας Ταξιδιού (ETIAS), το οποίο προτείναμε και εγκρίθηκε πρόσφατα από τους συν-νομοθέτες της ΕΕ, θα έχει καθοριστικό ρόλο. Θα συμβάλλει στην κινητικότητα χωρίς υποχρέωση θεώρησης, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει πλέον κενό πληροφόρησης σχετικά με τους ταξιδιώτες που δεν έχουν υποχρέωση θεώρησης. Το ETIAS θα ανιχνεύει όσους αποτελούν απειλή για την ασφάλεια ή υπάρχει ενδεχόμενο παράτυπης μετανάστευσης, προτού ακόμη φθάσουν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκολύνοντας παράλληλα τις μετακινήσεις των καλόπιστων ταξιδιωτών. Παράλληλα, ο ενισχυμένος μηχανισμός αναστολής των θεωρήσεων θα μας επιτρέψει να παρακολουθούμε στενά την πλήρη εφαρμογή όλων των καθεστώτων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση - συμπεριλαμβανομένης και αυτής για το Κοσσυφοπέδιο, όταν εφαρμοστεί. 

Η απελευθέρωση των θεωρήσεων θα ωφελήσει τους ταξιδιώτες από το Κοσσοφοπέδιο όταν έρχονται στην Ευρώπη είτε για επαγγελματικούς λόγους  είτε για τουρισμό. Θα ενισχύσει, επίσης, τους διαπροσωπικούς δεσμούς και τις σχέσεις συνεργασίας και φιλίας ΕΕ και Κοσσυφοπεδίου.   

Αυτή είναι η αρχή μιας στενότερης συνεργασίας μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς. Προσβλέπω στη συνεργασία με το Κοσσυφοπέδιο σε μια νέα εποχή χωρίς θεωρήσεις, σύντομα, κατά την οποία δεν θα υπάρχει υποχρέωση θεώρησης για το σύνολο της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15