ΔΤ ΕΕ | Ένωση Ασφάλειας: Έγκριση του ενισχυμένου Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Δήλωση Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου, Βρυξέλλες 19/11/2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
19 Νοε 2018

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), του ευρύτερα χρησιμοποιούμενου ευρωπαϊκού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων. Το Σύστημα SIS, αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για την περίοδο 2018-2019 και είναι το βασικό στοιχείο για τη μελλοντική διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ. Το ενισχυμένο SIS θα βοηθήσει τους συνοριοφύλακες και την αστυνομία να εντοπίζουν καλύτερα τους επικίνδυνους εγκληματίες και τρομοκράτες.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σημερινή έγκριση, δήλωσε τα εξής: «Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν βρίσκεται στον πυρήνα του χώρου Σένγκεν, διαφυλάσσοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός του χώρου αυτού, αλλά και προστατεύοντάς τους από εκείνους που θέλουν να καταχραστούν αυτή την ελευθερία. Το σύστημα λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση επτά ημέρες την εβδομάδα και, μόλις καταστεί διαλειτουργικό με άλλα συστήματά μας για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, θα βοηθά ακόμη περισσότερο τους συνοριοφύλακες και την αστυνομία να εντοπίζουν επικίνδυνους εγκληματίες και τρομοκράτες και να τους εμποδίζουν να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν. Σήμερα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να διαφυλάξουμε το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών μας να νιώθουν ασφαλείς εκεί όπου κατοικούν, εργάζονται και ταξιδεύουν, δημιουργώντας μια Ευρώπη που προστατεύει».

Το ενισχυμένο Σύστημα SIS θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες βελτιώσεις:

  • Νέες καταχωρίσεις για εγκληματίες και αποφάσεις επιστροφών: χάρη στις συμφωνηθείσες αλλαγές θα καταστεί δυνατή η εισαγωγή καταχωρίσεων SIS για άγνωστα άτομα που καταζητούνται σε σχέση με αξιόποινες πράξεις. Επιπλέον, θα θεσπιστεί μια νέα κατηγορία καταχωρίσεων για «αποφάσεις επιστροφών» που θα βελτιώσει την εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής, οι οποίες εκδίδονται για παράτυπα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών.
  • Ενίσχυση της επαγρύπνησης για τρομοκρατικά εγκλήματα: οι εθνικές αρχές θα είναι υποχρεωμένες να προβαίνουν σε καταχώριση SIS σε περιπτώσεις που συνδέονται με τρομοκρατικά εγκλήματα, και σε έναν νέο «έλεγχο έρευνας» για τη συγκέντρωση βασικών πληροφοριών.
  • Αυστηρότερες διατάξεις σχετικά με τα αγνοούμενα παιδιά και τα άτομα που έχουν ανάγκη: οι εθνικές αρχές θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν προληπτικές καταχωρίσεις για άτομα που χρήζουν προστασίας, επιπλέον των υφιστάμενων καταχωρίσεων για αγνοουμένους.
  • Εφαρμογή των απαγορεύσεων εισόδου: θα είναι πλέον υποχρεωτική η εισαγωγή στο SIS όλων των απαγορεύσεων εισόδου που εκδίδονται για υπηκόους τρίτων χωρών ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή τους σε ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν.
  • Αυστηρότεροι κανόνες προστασίας δεδομένων: οι συμφωνηθείσες αλλαγές θα ενισχύσουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μέσω της ευθυγράμμισής τους με τον νέο γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και την οδηγία για την προστασία των δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου.
  • Βελτίωση της διαλειτουργικότητας: χάρη στο ενισχυμένο SIS θα γίνεται αποτελεσματικότερη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων, των αποτυπωμάτων παλάμης και των εικόνων προσώπου για τον εντοπισμό υπόπτων. Οι βελτιώσεις αυτές συμβάλλουν επίσης στην εξασφάλιση πλήρους διαλειτουργικότητας του SIS με άλλα συστήματα της ΕΕ για τη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων και την ασφάλεια.
  • Ενίσχυση της πρόσβασης των οργανισμών της ΕΕ: η Europol θα έχει πλέον πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες καταχωρίσεων στο SIS, ενώ οι επιχειρησιακές ομάδες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα έχουν πρόσβαση στο SIS για την άσκηση των καθηκόντων τους στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και στα εξωτερικά σύνορα.
Μετάφραση από τα αγγλικά: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6450_el.htm

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15