ΔΤ ΕΕ | Μετανάστευση: η Επιτροπή ενισχύει τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης προς την Ελλάδα και την Ισπανία, Βρυξέλλες. Δήλωση Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου, 2 Ιουλίου 2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
2 Ιουλ 2018

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4342_el.htm 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει επιπλέον βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους 45,6 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα και την Ισπανία για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων.

Επιπλέον ποσό 20 εκατ. ευρώ διατίθεται στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής στην Ελλάδα, ιδίως στη Λέσβο. Επίσης, λόγω των αυξημένων αφίξεων μεταναστών και προσφύγων, η Ισπανία θα λάβει 25,6 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της ικανότητας υποδοχής στις νότιες ακτές της και στα νησιά Θέουτα και Μελίλια, καθώς και για την εντατικοποίηση των επιστροφών.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η Επιτροπή συνεχίζει να υλοποιεί τη δέσμευσή της για στήριξη των κρατών μελών που βρίσκονται κάτω από πίεση. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί αύξηση του αριθμού των αφίξεων κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους και οφείλουμε να ενισχύσουμε τη στήριξή μας για να βοηθήσουμε στη διαχείριση των αφίξεων και την επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα διαμονής. Ενώ η Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του αριθμού των αφίξεων στην Ελλάδα, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις, ιδίως στα νησιά. Περισσότερο από 1 δις ευρώ έχει πλέον διατεθεί σε βοήθεια έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη των κρατών μελών στη διαχείριση της μετανάστευσης.»

Με τις νέες αποφάσεις χρηματοδότησης επιτεύχθηκε ένα σημαντικό ορόσημο: συνολικά, η Επιτροπή έχει πλέον κινητοποιήσει βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ για να συμβάλλει στη διαχείριση της μετανάστευσης στο πλαίσιο του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου (2014-2020), στήριξη που διατέθηκε για τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Γερμανία, η Σουηδία και, τώρα, και η Ισπανία.

Ελλάδα

Το επιπλέον ποσό των 20 εκατ. ευρώ που διατίθεται στην UNHCR θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της διαχείρισης των εγκαταστάσεων υποδοχής στο νησί της Λέσβου, για έργα τοπικών κοινοτήτων και την παροχή περαιτέρω στέγασης έκτακτης ανάγκης στα νησιά.

Η χρηματοδότηση θα διατεθεί επίσης για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας των παιδιών, της εξωσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και για την πρόληψη της σεξουαλικής βίας και της βίας λόγω φύλου.

Αυτή η απόφαση χρηματοδότησης προστίθεται στη χρηματοδοτική στήριξη ύψους άνω του 1,6 δισ. ευρώ που έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2015 για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων στην Ελλάδα.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15