ΕΕ - ΔΤ | Έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την οικοδόμηση πραγματικής και αποτελεσματικής Ένωσης Ασφάλειας μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Δήλωση Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου, Στρασβούργο 11/12/2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
11 Δεκ 2018

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την οικοδόμηση πραγματικής και αποτελεσματικής Ένωσης Ασφάλειας μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου.

Επιτυγχάνεται ικανοποιητική πρόοδος σχετικά με διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για την αφαίρεση του διαδικτυακού τρομοκρατικού περιεχομένου και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη αποτελεσμάτων όσον αφορά όλες τις εκκρεμείς προτάσεις στον τομέα της ασφάλειας εν όψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2019.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Έχουμε ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο στις προσπάθειές μας να οικοδομήσουμε μια Ένωση Ασφάλειας. Διανύουμε πλέον το τελευταίο διάστημα της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να ολοκληρώσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει. Οι πολίτες μας προσδοκούν από μας να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη που προστατεύει .»

Στη σημερινή της έκθεση, η Επιτροπή εστιάζει σε τρεις βασικές πτυχές που είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση μιας πραγματικής και αποτελεσματικής Ένωσης Ασφάλειας, συγκεκριμένα: 1) ολοκλήρωση των νομοθετικών διαδικασιών σχετικά με ζητήματα προτεραιότητας στον τομέα της ασφάλειας, 2) επιβολή νέων νόμων για την ασφάλεια σε ολόκληρη την ΕΕ και 3) ανάπτυξη ανθεκτικότητας έναντι των εξελισσόμενων απειλών κατά της ασφάλειας.

  • Υλοποίηση των πρωτοβουλιών στον τομέα της ασφάλειας: η έγκριση ορισμένων ζητημάτων προτεραιότητας στον τομέα της ασφάλειας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξακολουθεί να εκκρεμεί. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων της ΕΕ, ενώ οι προτάσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, για την αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο και για τη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία —που είναι καίριας σημασίας για την εσωτερική ασφάλεια— θα πρέπει να εγκριθούν κατά προτεραιότητα. 
  • Επιβολή νέων κανόνων: η αποτελεσματικότητα των νέων νόμων για την ασφάλεια κρίνεται από την εφαρμογή τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων κανόνων σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την κυβερνοασφάλεια, την πρόσβαση σε όπλα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την προστασία των δεδομένων στον τομέα της επιβολής του νόμου. 
  • Ανάπτυξη ανθεκτικότητας: η ΕΕ έχει καθορίσει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη και πέραν αυτής και έχει καλέσει τις διαδικτυακές πλατφόρμες να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την εξασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Έχουν επίσης γίνει βήματα για την περαιτέρω προστασία των δημόσιων χώρων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης υλικού καθοδήγησης σχετικά με την προστασία των δημόσιων χώρων και τα συστήματα φράξης, καθώς και για την έρευνα σχετικά με νέες λύσεις ασφάλειας.

Επιπλέον, η Επιτροπή εξακολουθεί να συνεργάζεται με εταιρείες του διαδικτύου για την καταπολέμηση του διαδικτυακού τρομοκρατικού περιεχομένου στο πλαίσιο του φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο που αποτελεί πρωτοβουλία του κ. Αβραμόπουλου από το 2015. Η Επιτροπή διέθεσε επίσης επιπλέον 5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης μέσω της συμμετοχής της κοινότητας και των νέων (περισσότερες πληροφορίες εδώ) και 12 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών, το οποίο εγκαινιάστηκε μέσω του φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο για να στηρίξει αφηγήματα κατά της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο.

Τέλος, η ασφάλεια στην Ευρώπη συνδέεται με τη δράση μας πέρα από τα σύνορα της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Καναδά για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών. Επίσης, η Επιτροπή θα προτείνει, από κοινού και το συντομότερο δυνατόν, εντολές για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και με το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με την απόκτηση διασυνοριακών ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. Όσον αφορά τις συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων στο πλαίσιο της Europol, ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων με την Τουρκία πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2018, ενώ έχουν ξεκινήσει οι πρώτες συζητήσεις με το Ισραήλ, την Αλγερία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τον Λίβανο, το Μαρόκο και την Τυνησία.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15