ΕΕ - ΔΤ | Μήνας ρεκόρ των μετεγκαταστάσεων από Ελλάδα και Ιταλία, Βρυξέλλες 26/7/2017

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
26 Ιουλ 2017
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την 14η έκθεση προόδου για τη μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο εντός της ΕΕ και την επανεγκατάσταση προσφύγων εκτός της ΕΕ.

Ο στόχος της μετεγκατάστασης όσων είναι επιλέξιμοι πριν από τον Σεπτέμβριο παραμένει εφικτός, καθώς τον Ιούνιο οι μετεγκαταστάσεις έφτασαν σε πρωτοφανή επίπεδα τον Ιούνιο (με πάνω από 2.000 μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα και σχεδόν 1.000 από την Ιταλία) και σχεδόν όλα τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και πραγματοποιούν τακτικά μεταφορές. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να αυξηθεί ο ρυθμός μεταφορών από την Ιταλία, ιδίως λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην κεντρική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, εξακολουθεί να σημειώνεται πρόοδος ως προς τις επανεγκαταστάσεις. Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει νέα διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων για την επανεγκατάσταση των πλέον ευάλωτων ατόμων από τη Λιβύη, την Αίγυπτο, τον Νίγηρα, την Αιθιοπία και το Σουδάν, ενώ συνεχίζονται οι επανεγκαταστάσεις από την Τουρκία.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα καθίσταται σαφές ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση η μετεγκατάσταση λειτουργεί. Χρειάζεται πλέον μια τελευταία ώθηση ώστε να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο για τη μετεγκατάσταση, έως τον Σεπτέμβριο, των περισσότερων αιτούντων άσυλο που πληρούν τα κριτήρια και βρίσκονται στην Ελλάδα και την Ιταλία. Ιδίως η Ιταλία δέχεται τεράστια πίεση και απευθύνω έκκληση προς όλα τα κράτη μέλη να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους για μετεγκαταστάσεις από την χώρα αυτή. Η ΕΕ δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τα κράτη μέλη με εξωτερικά σύνορα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να μεριμνά για την τήρηση από όλα τα κράτη μέλη των νομικών υποχρεώσεών τους σε ό,τι αφορά τις μετεγκαταστάσεις».

Παράλληλα, η Επιτροπή προωθεί σήμερα τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίαςγια μη τήρηση των νομικών τους υποχρεώσεων όσον αφορά τις μετεγκαταστάσεις (βλ. δελτίο Τύπου).

Μετεγκατάσταση

Τους τελευταίους μήνες εξακολουθεί να αυξάνεται ο ρυθμός με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μετεγκαταστάσεις: από τον Νοέμβριο του 2016 οι μεταφορές ξεπερνούν τις 1.000 ανά μήνα, ενώ τον Ιούνιο του 2017 σημειώθηκε νέο μηνιαίο ρεκόρ με πάνω από 3.000 μεταφορές. Στις 24 Ιουλίου, ο συνολικός αριθμός μετεγκαταστάσεων ανερχόταν σε 24.676 (16.803 από την Ελλάδα και 7.873 από την Ιταλία).

Είναι απαραίτητο να συνεχιστούν οι προσπάθειες, καθώς αυτή τη στιγμή περίπου 4.800 υποψήφιοι αναμένουν μετεγκατάσταση από την Ελλάδα — ο δε αριθμός τους αναμένεται να φτάσεις τις 6.800 — και στην Ιταλία συνεχίζονται οι αφίξεις επιλέξιμων υποψηφίων. Η Ιταλία πρέπει επειγόντως να εντάξει στον μηχανισμό τα επιλέξιμα άτομα που αφίχθησαν το 2016 και το πρώτο εξάμηνο του 2017. Αυτό αφορά ιδίως 25.000 Ερυθραίους που αφίχθησαν στην Ιταλία από τις αρχές του 2016, εκ των οποίων μόλις 10.000 είναι καταγεγραμμένοι προς μετεγκατάσταση. Όπως περιγράφεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη στήριξη της Ιταλίας, οι ιταλικές αρχές θα πρέπει να καταγράψουν επειγόντως όλους τους Ερυθραίους που βρίσκονται στην Ιταλία και να συγκεντρώσουν τη διαδικασία σε ειδικά κέντρα μετεγκατάστασης. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στηρίζει τις προσπάθειες της Ιταλίας μέσω διαδικτυακής ενημερωτικής εκστρατείας για τον εντοπισμό όλων των πιθανών υποψηφίων.

Κατά το παρόν τελικό στάδιο, έχει ουσιώδη σημασία τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις μετεγκαταστάσεις και να αναλάβουν όσες δεσμεύσεις χρειάζεται, ώστε να μετεγκατασταθούν όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών αφίξεων έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, η νομική υποχρέωση των κρατών μελών όσον αφορά τη μετεγκατάσταση δεν θα παύσει να ισχύει μετά τον Σεπτέμβριο: οι αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τη μετεγκατάσταση ισχύουν για όλα τα πρόσωπα που θα φθάσουν στην Ελλάδα ή στην Ιταλία έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2017 και, στη συνέχεια, οι επιλέξιμοι αιτούντες πρέπει να μετεγκατασταθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Ορισμένα κράτη μέλη είναι κοντά στο να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για μετεγκαταστάσεις: η Μάλτα, η Λετονία και η Νορβηγία — η οποία συμμετέχει στον μηχανισμό ως συνδεδεμένη χώρα Σένγκεν — έχουν όλες ολοκληρώσει τις μετεγκαταστάσεις που τους αναλογούν από την Ελλάδα. Η Σουηδία, η οποία άρχισε τις μετεγκαταστάσεις μόλις τον Ιούνιο, έχει ήδη ολοκληρώσει το 60 % των μετεγκαταστάσεων που της αναλογούν. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για την πρόσφατη ανακοίνωση της Ισπανίας περί αύξησης της μηνιαίας ανάληψης δεσμεύσεων, όπως επίσης και για την ανακοίνωση της Γερμανίας περί επιτάχυνσης του ρυθμού μεταφορών.

Επανεγκατάσταση

Η συνολική πρόοδος όσον αφορά την επανεγκατάσταση εξακολουθεί να είναι θετική, δεδομένου ότι περίπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρία τέταρτα (17.179) εκ των 22.504 επανεγκαταστάσεων που συμφωνήθηκαν τον Ιούλιο του 2015. Πολλά κράτη μέλη στα οποία αναλογούσε μεγάλος αριθμός επανεγκαταστάσεων έχουν ήδη εκπληρώσει ή βρίσκονται πολύ κοντά στο να εκπληρώσουν τη δέσμευση για επανεγκατάσταση που ανέλαβαν δυνάμει των συμπερασμάτων του Ιουλίου του 2015. Συνεπώς, οι περισσότερες προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στις επανεγκαταστάσεις βάσει της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. Ωστόσο, οι προσπάθειες για επανεγκατάσταση που καταβάλλονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μηχανισμού παραμένουν άνισες, διότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη επανεγκαταστήσει ούτε ένα άτομο.

Οι επανεγκαταστάσεις από την Τουρκία εξακολουθούν να αυξάνονται σταθερά. Από τις 14 Ιουνίου, ένας επιπλέον αριθμός 1.552 Σύριων προσφύγων επανεγκαταστάθηκαν από την Τουρκία σε κράτη μέλη της ΕΕ. Ο συνολικός αριθμός των επανεγκαταστάσεων στο πλαίσιο της δήλωσης ανέρχεται σήμερα σε 7.806. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών και της Τουρκίας σχετικά με τις τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες για το εθελοντικό ανθρωπιστικό πρόγραμμα εισδοχής. Στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία το συντομότερο δυνατόν.

Στις 4 Ιουλίου, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να αναλάβουν νέες δεσμεύσεις επανεγκατάστασης για το 2018, για τις οποίες η Επιτροπή θα παράσχει χρηματοδοτική στήριξη. Η εν λόγω διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων στοχεύει στο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των υφιστάμενων μηχανισμών επανεγκατάστασης και της έγκρισης της πρότασης της Επιτροπής για νέο πλαίσιο μετεγκατάστασης, επί της οποίας διεξάγονται νομοθετικές συζητήσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τη στήριξη της Ιταλίας και με στόχο τη μείωση της μεταναστευτικής πίεσης στη Λιβύη, τη διάσωση ζωών και την παροχή εναλλακτικών λύσεων έναντι των επικίνδυνων παράνομων διαδρομών μετανάστευσης, τα κράτη μέλη κλήθηκαν συγκεκριμένα να δώσουν έμφαση στις επανεγκαταστάσεις από τη Λιβύη, την Αίγυπτο, τον Νίγηρα, την Αιθιοπία και το Σουδάν, ενώ συνεχίζονται οι επανεγκαταστάσεις από την Τουρκία. Η Επιτροπή έχει δεσμεύσει ποσό ύψους 377,5 εκατ. € προς διάθεση σε μετεγκαταστάσεις το 2018, το οποίο μπορεί να στηρίξει την επανεγκατάσταση τουλάχιστον 37.750 ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας (10.000 € ανά άτομο).

Περιοχή συνημμένων

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15