Ένωση Ασφάλειας: Η ΕΕ συνδέει τα συστήματα πληροφοριών για την ασφάλεια, τα σύνορα και τη διαχείριση της μετανάστευσης. Δήλωση Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου, Βρυξέλλες 14/5/2019

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
14 Μάιος 2019

Σήμερα, το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κάλυψη σημαντικών κενών στον τομέα της ασφάλειας, επιτρέποντας στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων να συνεργαστούν με πιο έξυπνο και στοχευμένο τρόπο. Αποτελώντας πολιτική προτεραιότητα για το 2018-2019, η διαλειτουργικότητα θα εξασφαλίσει ότι οι συνοριοφύλακες και οι αστυνομικές αρχές θα έχουν πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες όποτε τις χρειάζονται για να εκτελούν τα καθήκοντά τους. 
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε: "Μια αποτελεσματική και γνήσια Ένωση Ασφάλειας διασφαλίζει ότι οι εθνικές αρχές και οι οργανισμοί της ΕΕ μπορούν να συνεργαστούν συνδέοντας τα συστήματα πληροφοριών τους για τη μετανάστευση, τα σύνορα και την ασφάλεια. Σήμερα, θέτουμε σε εφαρμογή έναν κρίσιμο πυλώνα αυτού του έργου, παρέχοντας στους συνοριοφύλακες και στις αστυνομικές αρχές τα κατάλληλα εργαλεία για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών."
Με την υιοθέτηση της πρότασης σήμερα, σηματοδοτείται το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Το κείμενο του Κανονισμού θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ μετά από 20 ημέρες. Ο ευρωπαϊκός Οργανισμός eu-LISA που είναι επιφορτισμένος με τη Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων μεγάλης κλίμακας στους τομείς των ελευθεριών, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, θα ξεκινήσει το τεχνικό έργο της εφαρμογής των μέτρων για τη διαλειτουργικότητα. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2023. Η Επιτροπή είναι επίσης έτοιμη να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη στην εφαρμογή του Κανονισμού.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15