Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Δήλωση Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου, 28/9/2017

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
28 Σεπ 2017
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα κατευθυντήριες γραμμές και αρχές βάσει των οποίων οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα εντείνουν την προορατική πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαγραφή παράνομου περιεχομένου που υποκινεί το μίσος, τη βία και την τρομοκρατία μέσω του διαδικτύου.

Όπως ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Γιούνκερ στην επιστολή προθέσεών του που συνόδευε την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 13 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα κατευθυντήριες γραμμές και αρχές για τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Ο στόχος είναι να αυξηθούν η προληπτική δράση, ο εντοπισμός και η αφαίρεση παράνομου περιεχομένου που υποκινεί το μίσος, τη βία και την τρομοκρατία μέσω του διαδικτύου. Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα και διάδοση υλικού τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και προστασία των πολιτών της ΕΕ. Υπονομεύει, επίσης, την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ψηφιακό περιβάλλον - βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε: "Από το 2015 έχουμε δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τις εταιρείες του Διαδικτύου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαδικτυακού Φόρουμ. H σχέση αυτή πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Ενθαρρύνουμε τις εταιρείες του Διαδικτύου να εντείνουν την προληπτική δράση τους σε ό,τι αφορά την ανίχνευση και την αφαίρεση του τρομοκρατικού  περιεχομένου και να συνεργαστούν στενότερα με τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και τους Οργανισμούς μας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να νικήσουμε την τρομοκρατία στο Διαδίκτυο".

Προληπτική δράση και αποτελεσματική αφαίρεση παράνομου περιεχομένου

Ως ένα πρώτο βήμα για την αποτελεσματική καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, η Επιτροπή προτείνει κοινά εργαλεία για τον γρήγορο εντοπισμό, την αφαίρεση και την αποτροπή της επανεμφάνισης τέτοιου περιεχομένου:

Εντοπισμός και κοινοποίηση: Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να συνεργάζονται στενότερα με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ορίζοντας σημεία επαφής που να εξασφαλίζουν στους χρήστες τη δυνατότητα να έρχονται σε ταχεία επαφή με αυτές για την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου. Για να επιταχύνουν τον εντοπισμό, οι διαδικτυακές πλατφόρμες προτρέπονται να συνεργαστούν στενά με αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου (flaggers), δηλαδή ειδικούς φορείς με εμπειρογνωσία ως προς το τι συνιστά παράνομο περιεχόμενο. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργήσουν εύκολα προσβάσιμους μηχανισμούς που θα επιτρέπουν στους χρήστες να επισημαίνουν παράνομο περιεχόμενο και να επενδύσουν σε τεχνολογίες αυτόματου εντοπισμού.

Αποτελεσματική αφαίρεση: Το παράνομο περιεχόμενο θα πρέπει να αφαιρείται το ταχύτερο δυνατόν και μπορεί να υπόκειται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις υποκίνησης τρομοκρατικών πράξεων. Το ζήτημα των σταθερών χρονοδιαγραμμάτων θα εξεταστεί περαιτέρω από την Επιτροπή. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να επεξηγούν με σαφήνεια στους χρήστες τους την πολιτική τους σε θέματα περιεχομένου και να εκδίδουν εκθέσεις διαφάνειας σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των κοινοποιήσεων που λαμβάνονται. Οι εταιρείες του διαδικτύου θα πρέπει επίσης να θεσπίσουν διασφαλίσεις για να αποτρέψουν τον κίνδυνο υπερβολικής αφαίρεσης.

Πρόληψη της επανεμφάνισης: Οι πλατφόρμες θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τους χρήστες να ανεβάζουν επανειλημμένως παράνομο περιεχόμενο. Η Επιτροπή ενθαρρύνει σθεναρά την περαιτέρω χρήση και ανάπτυξη αυτόματων εργαλείων για να αποτραπεί η επανεμφάνιση περιεχομένου που έχει αφαιρεθεί προηγουμένως.

Επόμενα βήματα

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί το πρώτο βήμα και οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν θα εξαρτηθούν από τις δράσεις των διαδικτυακών πλατφορμών ως προς την προορατική εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά την πρόοδο που θα σημειώσουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες κατά τους προσεχείς μήνες και θα εκτιμήσει κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ταχύς και προληπτικός εντοπισμός και η αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης λήψης νομοθετικών μέτρων για τη συμπλήρωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου 2018.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15