Επιστολή Ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Δ. Αβραμόπουλου προς τον Πρόεδρο της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κ. Θ. Δρίτσα σχετικά με την υπόθεση Novartis, 22/3/2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
22 Μαρ 2018

Προς τον Αξιότιμο κ. Θοδωρή Δρίτσα Πρόεδρο της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για την διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης σύμφωνα με την Απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής που λήφθηκε κατά την Συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την υπόθεση NOVARTIS»

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018 

Θέμα: Η από 21.3.2018 Α.Π. 8 Κλήση σας 

Κύριε Πρόεδρε,

Σε απάντηση της άνω κλήσης με την οποία καλούμαι να προσέλθω ενώπιον της Επιτροπής σας κατ’ αρθρ. 156§4 του Κανονισμού της Βουλής σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Με την παρούσα σας  ενημερώνω ότι στην παρούσα φάση δεν θα προσέλθω στην Επιτροπή σας κατά την οριζόμενη στην σχετική πρόσκληση ώρα και μέρα, για τους ακόλουθους ορθούς και νόμιμους λόγους:

1. Διότι μετά την αποχώρηση από τις εργασίες της Επιτροπής του συνόλου των Βουλευτών όλων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, οι παραμένοντες στην Επιτροπή Βουλευτές, ταυτίζονται απολύτως με εκείνους οι οποίοι υπέγραψαν την πρόταση κατηγορίας και κατά συνέπεια η Επιτροπή έχει απωλέσει με αυτή την σύνθεση, την νομιμοποίηση η οποία παρασχέθηκε σ’ αυτήν με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για το διορισμό της, εις την οποία προβλέπεται η εκπροσώπηση όλων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων. 

2. Δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν κατά παραβίαση κάθε δικονομικού και ουσιαστικού κανόνα Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει την διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, προηγουμένως οι μάρτυρες της υπόθεσης, οι οποίοι αναφέρονται στο πρόσωπό μου στην Δικογραφία, χωρίς προστασία και αφού αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους.

Για την υπόθεση αυτή έχω υποβάλλει: 

(α) Μηνυτήρια Αναφορά, στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση, κατά των μαρτύρων και επιπλέον ζητώ την διερεύνηση των εγκλημάτων της κατάχρησης εξουσίας και της παράβασης καθήκοντος, από συνεργούς και ηθικούς αυτουργούς. 

(β) Δύο αιτήσεις στον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για την Ανάκληση των πράξεων του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών με τις οποίες παρανόμως οι δύο ψευδομάρτυρες χαρακτηρίσθηκαν προστατευόμενοι μάρτυρες (αρθρ. 9§2 Ν. 2928/2001) και την Ανάκληση της χορηγηθείσας έγκρισης του κ. Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον όψιμο χαρακτηρισμό των ιδίων μαρτύρων ως μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος (αρθρ. 9§7 Ν. 2928/2001 σε συνδυασμό με το αρθρ. 45Β Κ. Ποιν. Δικ.).

Όπως με διαβεβαίωσε ο κ. Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, οι αιτήσεις μου μελετώνται και θα αποφανθεί σχετικώς. 

Αιτούμαι και προς τα Μέλη της Επιτροπής σας εφόσον συνεχίσει νομίμως την λειτουργία της, να αποφανθεί ότι οι άνω χαρακτηρισμοί είναι παράνομοι και να καλέσει τους μάρτυρες αυτούς να καταθέσουν με τα στοιχεία της ταυτότητας τους γνωστά σε όλους. 

3. Eίναι αυτονόητο κ. Πρόεδρε, 

Ότι εφόσον εξασφαλισθεί η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπή σας με την παρουσία όλων των Μελών της και τηρηθούν οι κανόνες της Δικονομίας (κληθούν επωνύμως οι μάρτυρες να καταθέσουν) θα προσέλθω και θα καταθέσω το σύνολο των εις χείρας μου συντριπτικών στοιχείων, τα οποία προέρχονται από δικαστικές και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και αποτελούν πλήρη και καταλυτική απάντηση σε όλα τα τεθέντα προς διερεύνηση ζητήματα. 

Τέλος, θεωρώ ότι η Επιτροπή σας είναι κατά το Σύνταγμα αποκλειστικά αρμόδια για την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, αρμοδιότητα η οποία, έχει ήδη κριθεί καταρχήν με την διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στην Βουλή από την κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ιδίως με την Απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής να ορίσει την Επιτροπή σας για την Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης (Καν. 156§1).

Με τιμή 

Δ. Αβραμόπουλος  

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15