Μια Ευρώπη που Προστατεύει: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Ναρκωτικά (ΕΚΠΝΤ) αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας στην Ευρώπη και διεθνώς. Δήλωση Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου, Βρυξέλλες 14/5/2019

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
14 Μάιος 2019

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση που αξιολογεί θετικά το έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), του Οργανισμού της ΕΕ για τα Ναρκωτικά. 

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι, κατά την περίοδο 2013 έως 2018, ο Οργανισμός εξακολούθησε να αναγνωρίζεται ευρέως ως πραγματικό κέντρο επιστημονικής αριστείας στην Ευρώπη και διεθνώς, παρέχοντας πραγματικά, αντικειμενικά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα ναρκωτικά, την τοξικομανία και τις συνέπειες τους. Τα δεδομένα αυτά συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικών σχετικά με τον έλεγχο των ναρκωτικών ουσιών σε επίπεδο ΕΕ και χρησιμοποιούνται διεθνώς από οργανισμούς, ερευνητές και επαγγελματίες. 

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, που είναι και ο πολιτικός προϊστάμενος του ΕΚΠΤΝ, δήλωσε: "Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Ναρκωτικά έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας στην αυξανόμενη και διακρατική πρόκληση της χρήσης και κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη πιο ενημερωμένων και αποτελεσματικών πολιτικών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των απειλών που συνδέονται με το ζήτημα αυτό. Προσβλέπω στο μέλλον ότι ο Οργανισμός θα βελτιώσει περαιτέρω το έργο του τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις".

Ο Οργανισμός παρακολουθεί επιτυχώς τις νέες απειλές και τάσεις, δεδομένου ότι η ζήτηση και η προσφορά των ναρκωτικών ουσιών αποτελούν μέρος ενός δυναμικού και συνεχώς μεταβαλλόμενου τοπίου. Ο Οργανισμός συνεχίζει επίσης να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση νέων ψυχοδραστικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν εξαιρετικά σοβαρές βλάβες στην υγεία και την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των δηλητηριάσεων και των θανάτων. Σε ό,τι αφορά τα περιθώρια βελτίωσης που αναφέρονται στην έκθεση, ο Οργανισμός θα μπορούσε να αναπτύξει περαιτέρω το έργο του σχετικά με την παρακολούθηση της προσφοράς των ναρκωτικών και τη χρήση πολλαπλών ναρκωτικών ουσιών (poly-drug use), να αυξήσει την προβολή του και να ενισχύσει τη συνεργασία του με διεθνείς οργανισμούς. 

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15