Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δ. Αβραμόπουλος στην Ουάσιγκτον για τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης ΕΕ-ΗΠΑ, 17/11/2017

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
18 Νοε 2017
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δ. Αβραμόπουλος στην Ουάσιγκτον για τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης ΕΕ-ΗΠΑ, 17/11/2017

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος συμμετείχε στην Ουάσινγκτον στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης ΕΕ-ΗΠΑ. Ο κ. Αβραμόπουλος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της προεδρεύουσας χώρας του Συμβουλίου της ΕΕ. Εκ μέρους της Εσθονικής Προεδρίας συμμετείχαν οι Υπουργοί κ.  Andres Anvelt και κ. Urmas Reinsalu, ενώ εκ μέρους των ΗΠΑ συμμετείχαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας κα Elaine Duke και ο Γενικός Εισαγγελέας, κ. Jeff Sessions. 

Κατά την εικοσιτετράωρη παραμονή του στην Ουάσινγκτον, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κατ' ιδίαν συναντήσεις με την κα Elaine Duke με την οποία συζήτησαν σχετικά με την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και την από κοινού αντιμετώπιση των διατλαντικών προκλήσεων, καθώς επίσης και με τον κ. Jeff Sessions. Η υπουργική συνάντηση επικεντρώθηκε  στη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την ασφάλεια των αερομεταφορών και την αμοιβαιότητα των θεωρήσεων.

Ο κ. Αβραμόπουλος μετά το πέρας της Συνόδου Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης ΕΕ-ΗΠΑ υπογράμμισε ότι: "Η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεσμεύονται να συνεχίσουν και να ενισχύσουν τη στενή διατλαντική συνεργασία στους τομείς των εσωτερικών υποθέσεων και της δικαιοσύνης. Τώρα περισσότερο από ποτέ, οι σχέσεις μας έχουν σημασία για την ασφάλεια, την κινητικότητα και την ευημερία των πολιτών μας".

Ακολουθεί η κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ που εκδόθηκε μετά το πέρας της Συνόδου Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης:

Ουάσιγκτον, 17 Νοεμβρίου 2017

Στις 17 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον η Σύνοδος Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης ΕΕ-ΗΠΑ. Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η σημασία της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για την αντιμετώπιση κοινών απειλών για την ασφάλεια καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων της συνεργασίας αυτής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και  Ιθαγένειας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Επίτροπο για την Ένωση Ασφάλειας κ.  Julian King, καθώς και τους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της Εσθονίας κ. Andres Anvelt και κ.Urmas Reinsalu, εκ μέρους της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι ΗΠΑ, που φιλοξένησαν τη συνάντηση, εκπροσωπήθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα κ. Jeff Sessions και την Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας κα Elaine Duke.

ΕΕ και ΗΠΑ συζήτησαν σχετικά με τις κοινές προσπάθειες που καταβάλλουν στη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Η συζήτηση εστιάστηκε συγκεκριμένα στη σημασία της επιχειρησιακής συνεργασίας και της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών. Οι δυο πλευρές σημείωσαν τη σημασία της συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες αεροπορικών πτήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του PNR, για τον εντοπισμό και την παρεμπόδιση απειλών, και συζήτησαν για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού πλαισίου PNR, που θα τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2018. Επιπλέον, οι δυο πλευρές συζήτησαν σχετικά με την πρόοδο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κοινών μέτρων για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών απειλών για την ασφάλεια των αερομεταφορών και την ενίσχυση του παγκόσμιου επιπέδου ασφάλειας των αερομεταφορών. Δόθηκε έμφαση, επίσης, στο ζήτημα της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρήματος, εντός και του πλαισίου της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force). Η ΕΕ παρείχε ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες διαφάνειας για την πραγματική ιδιοκτησία (beneficial ownership transparency), σύμφωνα με τα συμπεράσματα της G20.

Οι  δυο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη δράση για την κοινή αντιμετώπιση  της κατάχρησης του Διαδικτύου για τρομοκρατικούς σκοπούς, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΕ παρείχε ενημέρωση σχετικά με τις αυξημένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της χρήσης του Διαδικτύου για τρομοκρατικούς σκοπούς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαδικτυακού Φόρουμ. ΕΕ και ΗΠΑ συμφώνησαν ως προς την ανάγκη να αντιμετωπίσουν από κοινού τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας και το κυβερνοέγκλημα, και σε αυτό το πλαίσιο σημείωσαν τα συμπεράσματα του  Κυβερνοδιαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ της 14ης Νοεμβρίου.

Οι δυο πλευρές συζήτησαν επίσης για τη σημασία διασφάλισης άμεσης δυνατότητας διασυνοριακής πρόσβασης στις αρχές επιβολής του νόμου σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο των δυο πλευρών. Επιπλέον, συμφώνησαν να συνεχίσουν τον τακτικό διάλογό τους προκειμένου να αλληλοενημερώνονται σχετικά με νομοθετικές και δικαστικές εξελίξεις.

ΕΕ και ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την ανάγκη καταπολέμησης της παρασκευής και διακίνησης κοκαΐνης και παράνομων οπιούχων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων της fentanyl και ανάλογων ουσιών. Και οι δυο πλευρές σημείωσαν τα θετικά παραδείγματα των κοινών δράσεων ΕΕ-ΗΠΑ σε αυτόν τον τομέα, και καλωσόρισαν τα πρακτικά αποτελέσματα των δράσεων αυτών.

ΕΕ και ΗΠΑ σημείωσαν επίσης την πρόοδο στις συζητήσεις σχετικά με την αμοιβαιότητα και την ασφάλεια σε ότι αφορά τα ταξίδια χωρίς υποχρέωση θεώρησης, στο πλαίσιο των αντίστοιχων νομικών προβλέψεων.

Υπογραμμίζοντας την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί και τη διαρκή ανάγκη καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του εγκλήματος, η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και να συναντηθούν εκ νέου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 στη Σόφια της Βουλγαρίας. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4735_en.htm.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15