Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου για την παρουσίαση του σχεδίου δράσης για την ένταξη και την αναμόρφωση του συστήματος της μπλε κάρτας για τους εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης από τρίτες χώρες, Στρασβούργο 7/6/2016

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
8 Ιουν 2016
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Video: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I122299

Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα. Υλοποιούμε μια ακόμη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση. 

Η μετανάστευση και η κινητικότητα παρουσιάζονται με διαφορετικές μορφές. Σήμερα συμβάλλουμε στην ενίσχυση μιας πτυχής του μεταναστευτικού που έχει υποτιμηθεί τελευταία. 

Αναφέρομαι στη νόμιμη μετανάστευση και συγκεκριμένα στη βελτίωση του καθεστώτος νόμιμης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και του τι ακολουθεί από τη στιγμή που οι μετανάστες διαμένουν νόμιμα εδώ.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Η μετανάστευση προς την Ευρώπη δεν είναι κάτι το καινούριο. 

Οι υπήκοοι τρίτων κρατών έρχονται στην ΕΕ για δουλειά, για σπουδές, για την προστασία τους ή για οικογενειακούς λόγους.

Σήμερα έχουμε μια σημαντική ευκαιρία: να σχεδιάσουμε περισσότερο ανθεκτικές στον χρόνο πολιτικές ένταξης και εν τέλει να συμβάλλουμε στη συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών.  

Δεν θα λάβουν όλοι από τους περισσότερο από ένα εκατομμύριο που έφθασαν πέρσι στην ΕΕ προστασία ή νομικό καθεστώς παραμονής. Ωστόσο για όσους τα καταφέρουν, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας και να ενταχθούν στους κοινωνικούς ιστούς των κρατών μελών όσο το δυνατόν πιο σύντομα.  

Η όσο το δυνατόν πιο ταχεία ένταξη υπηκόων τρίτων κρατών που έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ είναι οικονομικά ωφέλιμη για όλους μας. Και αυτό δεν αφορά την υποστήριξη όσων είναι ευάλωτοι. Όχι, αφορά στην ενίσχυση όσων φθάνουν στην ΕΕ, αλλά επίσης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Διαφορετικά, το κόστος της μη ένταξης θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν τώρα. 

Και επιτρέψτε μου να είμαι απόλυτα σαφής: οι επενδύσεις αυτές δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν σε βάρος άλλων ευάλωτων ομάδων των κοινωνιών μας, αλλά κατά τον τρόπο συμπληρωματικό: θέλουμε να γίνει η ΕΕ, στο σύνολό της, πιο ισχυρή και πιο συνεκτική. Εν τέλει, αυτό είναι ευθύνη και αρμοδιότητα των Κρατών Μελών, των περιφερειών και των πόλεών τους. 

Τι είναι αυτό λοιπόν που μπορεί να προσφέρει η ΕΕ στα Κράτη μέλη; Η απάντησή μας είναι το σημερινό Σχέδιο Δράσης. 

Όταν έχεις περισσότερα Κράτη Μέλη που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, δεν χρειάζεται να ξαναανακαλύψουμε τον τροχό: πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και προνοητικοί. 

Το Σχέδιο Δράσης μας προσδιορίζει διάφορους τομείς δράσης, ζωτικής σημασίας για την ένταξη:

Μέτρα πριν από την αναχώρηση και πριν από την άφιξη,

Εκπαίδευση,

Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση,

Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες,

Ενεργή συμμετοχή και κοινωνική ένταξη.

Προτείνουμε επίσης να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και σε μια πιο στρατηγική προσέγγιση για τη χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα της ένταξης. Δεν πρέπει να επενδύουμε μόνο περισσότερο, πρέπει να επενδύουμε και πιο έξυπνα τους πόρους που διαθέτουμε.

Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ σε μια άλλη προτεραιότητα που υλοποιούμε σήμερα: την αναθεώρηση της Μπλε Κάρτας της ΕΕ. Πρόκειται για μια πολιτική προτεραιότητα που η  Επιτροπή αυτή έχει θέσει από τα πρώτα βήματα ζωής της, και αυτό αποδεικνύει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κοιτάζουμε στο μέλλον όταν σχεδιάζουμε τις πολιτικές μας.

Σήμερα, προχωράμε από ένα κατακερματισμένο, μη ελκυστικό και άκαμπτο σύστημα σε ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο όπου μπορούμε να ενεργούμε διεθνώς με μια φωνή προκειμένου να προσελκύσουμε άτομα με υψηλή κατάρτιση από το εξωτερικό. Υπάρχουν δύο σημαντικοί λόγοι για τους οποίους χρειαζόμαστε την αναθεώρηση αυτή τώρα. 

Καταρχάς, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυξανόμενες ελλείψεις σε δεξιότητες σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη και η πληροφορική. Ακόμη και αν εκπαιδεύσουμε και αναβαθμίσουμε τις δεξιότητές του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού, το οποίο απαιτεί χρόνο, δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα κενά.

Την ίδια στιγμή, βρισκόμαστε αντιμετωπίζουμε τη μείωση και την γήρανση του εργατικού δυναμικού. Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο δεκαετιών, ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας θα μειωθεί κατά περισσότερο από 20 εκατομμύρια. 

Ταυτόχρονα, η ΕΕ δεν είναι αρκετά ελκυστική, καθώς η πλειοψηφία των ξένων ειδικευμένων εργαζομένων επιλέγει άλλους προορισμούς που ανταγωνίζονται οικονομικά την ΕΕ. 

Αν θέλουμε ποτέ να ανταγωνιστούμε την Πράσινη Κάρτα των ΗΠΑ, χρειαζόμαστε μια Μπλε Κάρτα της ΕΕ που να αξίζει αυτόν τον τίτλο. 

 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε:

την καθιέρωση ενός ενιαίου πανευρωπαϊκού πλαισίου,

την ενίσχυση της κινητικότητας εντός της ΕΕ για τους κατόχους της Μπλε Κάρτας,

τη μείωση του κατώτατου ορίου εισοδήματος και να γίνει περισσότερο ευέλικτο, ιδιαίτερα για νέους πτυχιούχους και εργαζόμενους σε περιοχές με έλλειψη εργατικού δυναμικού,

να επιτραπεί σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας με υψηλή εξειδίκευση να υποβάλλουν αίτηση για τη Μπλε Κάρτα,

την ενίσχυση των δικαιωμάτων εργασίας και διαμονής τόσο των κατόχων Μπλε Κάρτας όσο και των μελών της οικογένειάς τους.

Φυσικά, τα Κράτη Μέλη διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίζουν σχετικά με τον συνολικό αριθμό των αδειών που θα εκδίδουν. 

Το καθεστώς της Μπλε Κάρτας έρχεται να συμπληρώσει τις διαρκείς μας επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού στην ΕΕ και στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις άμεσες προκλήσεις της μεταναστευτικής κρίσης, πρέπει επίσης να αρχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα τώρα για να δημιουργήσουμε περισσότερο συνεκτικές και κοινωνικό-οικονομικά ισχυρές κοινωνίες. 

Αυτό είναι ακριβώς κομμάτι της συνολικής μας προσέγγισης, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση.

Και το άλλο στοιχείο αυτής της συνολικής προσέγγισης είναι η εξωτερική διάσταση, όπως οι συνάδελφοί μου κα Mogherini και ο κ Timmermans θα ανακοινώσουν αργότερα σήμερα, το Πλαίσιο Συνεργασίας για τη Μετανάστευση με τρίτες χώρες.

Αυτό που προτείνουμε σήμερα είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος: συνεχίζουμε με την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης στην Αφρική, όπως και στη Μέση Ανατολή, μέσω προσαρμοσμένων στις ανάγκες και ενισχυμένων συνεργασιών. 

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στη μετανάστευση εργατικού δυναμικού και στις πολιτικές ένταξης που ωφελούν τόσο τις κοινωνίες υποδοχής καθώς και εκείνους που έρχονται στην Ευρώπη.

Σε μια εποχή που θα ορίζεται όλο και περισσότερο από την κινητικότητα, δεν μπορείς να έχεις το ένα χωρίς το άλλο.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15