Ομιλία Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Υπουργική Διάσκεψη της 62ης Συνόδου της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά που διοργανώνει το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, Βιέννη 14 Μαρτίου 2019

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
14 Μαρ 2019
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Video Ομιλίας: https://youtu.be/SaHUwIC8tdQ

VIdeo συνάντηση με Υπουργό Εξωτερικών Ρωσίας κ. Sergey Lavrov: https://youtu.be/BfcECflGrck

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος εκπροσώπησε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη της στην Υπουργική Διάσκεψη της 62ης Συνόδου της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά (CND) που διοργανώνει το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) στη Βιέννη της Αυστρίας. 
Στην Υπουργική Διάσκεψη παρευρέθηκαν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υπουργοί, εκπρόσωποι του ΟΗΕ και της κοινωνίας των πολιτών καθώς και άλλοι φορείς. Στο περιθώριο της Διάσκεψης ο Ευρωπαίος Επίτροπος είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας κ. Sergey Lavrov όπου και συζήτησαν για θέματα συνεργασίας στο μεταναστευτικό, στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και των ναρκωτικών. Επίσης, ο κ. Αβραμόπουλος παρευρέθηκε στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) και της Αλβανίας για την αποτελεσματικότερη συνεργασία στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών. 
Ο κ. Αβραμόπουλος εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε μεταξύ άλλων στην ομιλία του τα εξής:
«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη της. 10 χρόνια μετά την Πολιτική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών και το Σχέδιο Δράσης για τα ναρκωτικά και 3 χρόνια μετά την υιοθέτηση του Ψηφίσματος της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGASS) για τα Ναρκωτικά, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της χαιρετίζουν αυτή την ευκαιρία για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών.
Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτή τη μακροχρόνια και διαρκώς εξελισσόμενη απειλή που πλήττει άμεσα ή έμμεσα εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο. Το ανθρώπινο, κοινωνικό αλλά και οικονομικό κόστος του εθισμού στα ναρκωτικά είναι πολύ υψηλό.
Σε μια διαρκώς εξελισσόμενη αγορά ναρκωτικών, η μείωση της χρήσης, της ζήτησης, αλλά και της προμήθειας των ναρκωτικών απαιτεί αποτελεσματικές και συντονισμένες δράσεις σε διεθνές επίπεδο. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να ενισχύσει το έργο της, να εντείνει τη συνεργασία και να επιταχύνει την εφαρμογή των κοινών δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών.
Το ζήτημα των ναρκωτικών παραμένει προβληματικό σε πολλά μέρη του κόσμου. Η Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά για το 2018 που δημοσιεύτηκε από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα είναι σαφής: τόσο το φάσμα όσο και η αγορά των ναρκωτικών ουσιών επεκτείνονται και διαφοροποιούνται περισσότερο από ποτέ. Το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι ζήτημα υγείας και ασφάλειας καθώς επιφέρει αυξημένους κινδύνους για την υγεία όσων κάνουν χρήση τους και αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τις αρχές επιβολής του νόμου.
Η παράνομη προμήθεια ναρκωτικών, αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, αποτελεί καταλύτη για τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Είναι μία από τις πιο προσοδοφόρες δραστηριότητες τους και συνδέεται επίσης με τη βία, τη διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος, την εκμετάλλευση ανθρώπων, τη διακίνηση όπλων και άλλα σοβαρά εγκλήματα.
Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης για τα ναρκωτικά βρίσκεται η ανάπτυξη μιας πολιτικής που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία, βέλτιστες πρακτικές και αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης
Αυτή η προσέγγιση, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά αποδείχθηκαν όχι μόνο πιο αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ναρκωτικών αλλά και καταλληλότερες για την εύρεση λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις νέες τάσεις και εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των νέων ψυχοδραστικών ουσιών και των ηλεκτρονικών αγορών.
Η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη υπογραμμίζουν τη σημασία του Εγγράφου με τα συμπεράσματα της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Παγκόσμιο Πρόβλημα των Ναρκωτικών (UNGASS). Μέσα από επτά κεφάλαια, το Έγγραφο επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της παγκόσμιας κοινότητας για τη μείωση της προμήθειας ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής επιβολής του νόμου, την καταπολέμηση του ξεπλύματος και την προώθηση της συνεργασίας των δικαστικών αρχών.
Η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη της θεωρούν ότι το Έγγραφο με τα συμπεράσματα της UNGASS αποτελεί ορόσημο στην προσπάθεια καταπολέμησης του προβλήματος των ναρκωτικών. Η εφαρμογή του Εγγράφου θέτει ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης στη διεθνή πολιτική για τα ναρκωτικά μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας, περαιτέρω συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, της επιστημονικής κοινότητας και του ακαδημαϊκού χώρου, και τοποθέτηση της πολιτικής για τα ναρκωτικά σε ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, σύμφωνα με την Ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη.
Η ΕΕ έχει δεσμευτεί εδώ και καιρό για όλα αυτά τα ζητήματα. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά για την περίοδο 2017 - 2020 ενισχύει και επικαιροποιεί τις υφιστάμενες δράσεις, ενώ εντοπίζει νέους τομείς δραστηριότητας όπως: την ευαισθητοποίηση μέσω του διαδικτύου, ιδίως των νέων, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τη σύνδεση μεταξύ της διακίνησης των ναρκωτικών και της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών ομάδων, την παράνομη διακίνηση μεταναστών ή την εμπορία ανθρώπων.
Σε ό,τι αφορά το σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης πρόδρομων ουσιών, η ΕΕ έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων τακτικών. Με την εφαρμογή του Κύκλου Πολιτικής της ΕΕ για το οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές έγκλημα, πετύχαμε τη διάλυση ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνταν σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της διακίνησης ναρκωτικών. 
Η ΕΕ συμμετέχει επίσης ενεργά στον παγκόσμιο αγώνα κατά της παράνομης προμήθειας ναρκωτικών μαζί με τους διεθνείς εταίρους της. Έχουμε, επίσης, επανεξετάσει την προσέγγισή μας προς την εναλλακτική ανάπτυξη ως σημαντική στρατηγική για την αντιμετώπιση των βασικών αιτιών των παράνομων ναρκωτικών. 
Λίγους μήνες μετά την 70η επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948, η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στο σεβασμό, την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, καθώς και στις αρχές του κράτους δικαίου στα πλαίσια της ανάπτυξης και της εφαρμογής μίας πολιτικής για τα ναρκωτικά. Τέλος, θέλουμε να υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι η θανατική ποινή πρέπει να καταργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και να καταδικάσουμε τη χρήση της σε οποιαδήποτε περίπτωση.
Η σταθερή μας δέσμευση για ταχεία εφαρμογή όλων των συστάσεων που περιέχονται στο έγγραφο συμπερασμάτων της UNGASS είναι απαραίτητη για την υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης πολιτικής για τα ναρκωτικά με στόχο το 2030. Όλοι επιθυμούμε να επιτύχουμε ουσιαστική πρόοδο μέχρι την ενδιάμεση αναθεώρηση του 2024. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να εντείνει την προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. 
Η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη της θα συνεχίσουν το έργο τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα στη διάθεσή τους: νομοθεσία, επιχειρησιακές δράσεις και συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα και δέσμευση.»

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15