Ομιλία Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα σχήματα χορήγησης αδειών διαμονής και ιθαγένειας επενδυτών σε Κράτη Μέλη της ΕΕ, Βρυξέλλες 23/1/2019

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
23 Ιαν 2019
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Video: https://youtu.be/miYzoD_Th6w

Η έκθεση που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί την πρώτη προσπάθεια καταγραφής των σχημάτων χορήγησης αδειών διαμονής και ιθαγένειας επενδυτών.

Η βασική διαφορά ανάμεσα στο "χρυσό διαβατήριο" και τη "χρυσή βίζα" (υποχρέωση θεώρησης) βρίσκεται στο γεγονός ότι το "χρυσό διαβατήριο" παρέχει εθνική ιθαγένεια –συνεπώς και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια- ενώ η "χρυσή βίζα" επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να εγκατασταθούν νόμιμα σε ένα Κράτος Μέλος της ΕΕ. Και τα δύο έχουν ευρωπαϊκή διάσταση, υπάρχουν όμως και διαφορές.

Για παράδειγμα, η χορήγηση άδειας διαμονής επενδυτών είναι και παραμένει εθνική αρμοδιότητα. Ωστόσο, η άδεια αυτή δίνει το δικαίωμα στους επενδυτές όχι μόνο να εγκαθίστανται στο Κράτος Μέλος της ΕΕ αλλά και να ταξιδεύουν ελεύθερα στην ΕΕ και ειδικότερα στον χώρο Σένγκεν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην ΕΕ υπάρχουν 20 Κράτη Μέλη που εφαρμόζουν σχήματα χορήγησης αδειών διαμονής επενδυτών, ενώ τρεις χώρες διαθέτουν επιπλέον και σχήματα χορήγησης ιθαγένειας επενδυτών: η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Μάλτα. Οι 17 χώρες που διαθέτουν μόνο σχήματα χορήγησης αδειών διαμονής επενδυτών είναι: η Τσεχία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, παρατηρείται μία μεγάλη ποικιλία επενδυτικών επιλογών αλλά και προϋποθέσεων. Άτομα από τρίτες χώρες  μπορούν να επενδύσουν σε κεφάλαια, ακίνητη περιουσία, κρατικά ομόλογα, μέσω δωρεάς ή επιχορήγησης δράσεων που συνεισφέρουν στο δημόσιο συμφέρον ή και μέσω εφάπαξ εισφοράς στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτές οι επιλογές δεν είναι εξαντλητικές ούτε αποκλείουν η μια την άλλη.

Ακόμη, μπορεί να απαιτούνται και μη χρηματικές επενδύσεις, όπως για παράδειγμα η δημιουργία θέσεων εργασίας ή η συμβολή στην εθνική οικονομία. Όσον αφορά στο ποσό των επενδύσεων, η κλίμακα κυμαίνεται από μια πολύ χαμηλή επένδυση (κάτω των 100.000 ευρώ) έως μία πολύ υψηλή επένδυση (πάνω από 5 εκατ. ευρώ).

Ποικίλουν, επίσης, και τα οφέλη που αποκτούν οι επενδυτές. Ενώ στα περισσότερα Κράτη Μέλη που εφαρμόζονται τέτοια σχήματα προσφέρονται προσωρινές άδειες διαμονής από 6 μήνες σε 1, 2 ή 3 χρόνια, σε κάποια άλλα Κράτη Μέλη προσφέρονται άδειες διαμονής για 4, 5 ακόμη και για 10 χρόνια. Αυτό μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε μία ταχεία διαδικασία χορήγησης εθνικής ιθαγένειας (επομένως και Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας) αλλά και χορήγησης καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ, όπου και υφίστανται σαφείς προϋποθέσεις αλλά και δικαιώματα.

Αν και θα θέλαμε να πιστέψουμε ότι τα σχήματα αυτά δεν σχεδιάστηκαν για να παρακάμπτουν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ή να οδηγούν σε κατάχρηση τους, έχουμε τις ίδιες ανησυχίες όπως με το σχήμα των "χρυσών διαβατηρίων" σε ό, τι αφορά κινδύνους ασφαλείας, αλλά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή και ζητήματα διαφάνειας.

Για παράδειγμα, τα Κράτη Μέλη είναι υποχρεωμένα να διεξάγουν ελέγχους ασφαλείας στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) πριν την έκδοση θεώρησης ή άδειας διαμονής. Επομένως, ενώ τα Κράτη Μέλη είναι απολύτως υπεύθυνα για τη δημιουργία και το σχεδιασμό των σχημάτων χορήγησης αδειών διαμονής επενδυτών, δεν εξαιρούνται σε ό, τι αφορά συγκεκριμένους ελέγχους που έχουν επίδραση στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης για την πρακτική εφαρμογή όπως και στον τρόπο με τον οποίο τα Κράτη μέλη προσεγγίζουν τα ζητήματα ασφαλείας.

Επιπλέον, ο αριθμός των σχημάτων αδειών διαμονής που έχουν χορηγήσει τα Κράτη Μέλη δεν μπορεί να προσδιοριστεί εξαιτίας της έλλειψης διαφάνειας και επίβλεψης των σχημάτων αυτών. Η έκδοση των αδειών διαμονής πρέπει να συνοδεύεται από προσεκτικούς ελέγχους, διαφάνεια και επίβλεψη. Χρειαζόμαστε άμεσα αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πόσοι λαμβάνουν άδεια διαμονής μέσα από αυτά τα σχήματα αλλά και διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών. Σε αυτό θα συμβάλλει η ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα συστήσουμε.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι θα ελέγχουμε πιο στενά ευρύτερα θέματα συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο όπως αυτά ανακύπτουν από την εφαρμογή των σχημάτων αυτών και θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες όπως απαιτείται. Καθώς η άδεια διαμονής ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο προς την ΕΕ. Τα σύνορα της ΕΕ αποτελούν τα κοινά μας σύνορα και επομένως έχουμε όλοι την υποχρέωση να διασφαλίσουμε την προστασία τους. Από κοινού κάνουμε βήματα προόδου προς μία Ευρώπη που προστατεύει ενισχύοντας τα σύνορά μας και καλύπτοντας κενά πληροφόρησης. Δεν θα επιτρέψουμε να τεθεί σε κίνδυνο ό,τι έχουμε πετύχει μαζί τα τελευταία χρόνια.

Επίσης, δεν θα παραβλέψουμε την ύπαρξη παρόμοιων πρακτικών στις γειτονικές μας χώρες, καθώς παρατηρούμε ότι σχήματα χορήγησης ιθαγένειας υπάρχουν και σε τρίτες χώρες που είτε βρίσκονται σε διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ είτε διαθέτουν καθεστώς ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης με την ΕΕ.

Ειδικότερα σε ό, τι αφορά τα ταξίδια χωρίς υποχρέωση θεώρησης, δεν θα θέλαμε να δούμε εύπορα άτομα να παρακάμπτουν τις κανονικές διαδικασίες υποχρέωσης θεώρησης εντός Σένγκεν και την αξιολόγηση των μεταναστευτικών κινδύνων και των κινδύνων ασφάλειας που η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εφαρμογή των σχημάτων χορήγησης ιθαγένειας στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και του μηχανισμού αναστολής υποχρέωσης θεωρήσεων αντίστοιχα.

Καλώ τα Κράτη Μέλη που διαθέτουν σχήματα χορήγησης αδειών διαμονής επενδυτών να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό του Δικαίου της ΕΕ και να αποφύγουν κάθε κατάχρηση.

Μετάφραση από τα αγγλικά: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-641_en.htm

Δελτίο Τύπου ΕΕ στα ελληνικά: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-526_el.htm

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15