Ομιλία Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων και της παιδικής πορνογραφίας, 13/12/2017

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
14 Δεκ 2017

Η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα, για την οριστική εξάλειψη του οποίου έχουν δεσμευθεί από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Η οδηγία σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, που υιοθετήθηκε το 2011, αποτελεί ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο εργαλείο που δεσμεύει τα κράτη μέλη για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Το 2016 παρουσιάσαμε δύο εκτενείς εκθέσεις για τη μεταφορά της Οδηγίας όπου αξιολογήθηκαν τα μέτρα εφαρμογής που υιοθέτησαν τα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Έχουν υιοθετηθεί περίπου 300 νομοθετικά κείμενα για την τροποποίηση ποινικών κωδίκων, διαδικασιών και συναφών νομοθεσιών, καθώς για την ενίσχυση των διοικητικών διαδικασιών και τη βελτίωση του συντονισμού των εθνικών φορέων.

Ωστόσο, η πρόοδος αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί με επιπλέον προσπάθειες. Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με την πρόληψη, τα προγράμματα παρέμβασης σε ό,τι αφορά τους δράστες, τον ορισμό των αξιόποινων πράξεων και την παροχή συνδρομής και στήριξης στα θύματα.

Είναι θετικές οι εκκλήσεις του Κοινοβουλίου προς τα κράτη μέλη για την περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας. Για τα θύματα αυτών των απάνθρωπων εγκλημάτων, δεν έχει σημασία η ύπαρξη νομοθεσίας στα χαρτιά, εάν αυτή δεν εφαρμόζεται και επιβάλλεται σωστά.

Για την Επιτροπή αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η πλήρης εφαρμογή από τα κράτη μέλη της οδηγίας σχετικά με την κακοποίηση ανηλίκων.

Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση των εθνικών εφαρμοστικών μέτρων, και εάν χρειαστεί, θα κάνουμε χρήση των εξουσιών που έχουμε βάσει των Συνθηκών.

Θα υποστηρίξουμε, επίσης, τα κράτη μέλη, στην ανάπτυξη και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε συγκεκριμένους τομείς, όπως τα προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης.

Ήδη έχει ξεκινήσει η δράση μας στον τομέα αυτό. Για παράδειγμα, πρόσφατα υποστηρίξαμε προγράμματα για την προστασία των παιδιών, όπως το «Barnahus» καθώς και ολοκληρωμένες διατομεακές υπηρεσίες υποστήριξης.

Στόχος είναι να ενσωματώσουν περισσότερα κράτη μέλη ένα μοντέλο που θα έχει ως επίκεντρο την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, χτίζοντας πάνω στο έργο που έχει γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος Daphne Promise.

Ενώ τα κράτη μέλη δεν έχουν νομική υποχρέωση να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες των αρχών επιβολής του νόμου, τις καθυστερήσεις στην αφαίρεση υλικού, καθώς και τη χρήση αποθηκευμένων δεδομένωναπό τις δικαστικές αρχές, η ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών έχει καθοριστική σημασία.

Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία περισσότερο και από τις εκθέσεις είναι τα αποτελέσματα. Σημασία έχει να αφαιρούν και να εμποδίζουν τα Κράτη Μέλη το διαδικτυακό περιεχόμενο που σχετίζεται με τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και την πορνογραφία.

Το δίκτυο ανοιχτών τηλεφωνικών γραμμών επικοινωνίας INHOPE διαδραματίζει έμπρακτα σημαντικό ρόλο για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της υποχρέωσης διαγραφής ή φραγής.

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Κοινοβουλίου, θα προχωρήσουμε την εκπόνηση μελέτης για να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ανοιχτές γραμμές του INHOPE, την αλληλεπίδρασή τους με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου και τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απευθύνει ισχυρό μήνυμα προς τα κράτη μέλη για την υιοθέτηση μέτρων που δεν περιορίζονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία. Μεταξύ άλλων προβλέπονται υποχρεωτικοί έλεγχοι για το ποινικό ιστορικό προσώπων που εργάζονται με παιδιά, ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους δράστες σεξουαλικών αδικημάτων σε παιδιά, προληπτική αναζήτηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, και υποχρέωση των φορέων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου να ενημερώνουν σχετικά με το υλικό  σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που εντοπίζουν στις πλατφόρμες τους. Πρόκειται για πολύ χρήσιμες προτάσεις που θα εξετασθούν προσεκτικά.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Η καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων  αποτελεί καθήκον της κοινωνίας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να συμβάλλουν στη μάχη αυτή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στον ρόλο της.  Πρέπει, όμως, να συνεργαστούμε όλοι από κοινού για την καταπολέμηση αυτού του φρικτού εγκλήματος, για να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Καθοριστική σημασία έχει η αποτελεσματική και άμεση δράση και όχι μόνο η νομοθεσία.

Το σημαντικό αυτό ζήτημα θα παραμείνει στην κορυφή της ατζέντας μας.

Πρόκειται για το πλέον στυγερό έγκλημα, ένα έγκλημα που στρέφεται εναντίων των παιδιών, της πιο ευάλωτης ομάδας της κοινωνίας μας, και που πρέπει να συνεχίσουμε να το καταπολεμάμε μέχρι την πλήρη εξάλειψή του.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15