Ομιλία Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για την κατάσταση των μεταναστών στη Λιβύη, 12/12/2017

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
13 Δεκ 2017
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Πρέπει να γίνει σαφές ότι απάνθρωπη κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη δεν προκλήθηκε από τη δράση της ΕΕ. Εδώ και πάρα πολύ καιρό υφίστανται στη Λιβύη αυτές οι απαράδεκτες συνθήκες.
Αντιθέτως, η ΕΕ μαζί με τους διεθνείς εταίρους της, συντονίζει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση και τη βελτίωση της κατάστασης στη Λιβύη.
Οι συλλογικές μας προσπάθειες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ένα αποτέλεσμα αντίστοιχο των προσδοκιών μας από τη μία μέρα στην άλλη.
Με την κοινή και διεθνή συνεργασία μας, προσβλέπουμε στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Εργαζόμαστε μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Η σταθεροποίηση  και η οικονομική ανάπτυξη της Λιβύης εξακολουθούν να αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την βιώσιμη αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το ζήτημα της μετανάστευσης στη χώρα.
Σε αυτές τις απαιτητικές συνθήκες, καταφέρνουμε να δραστηριοποιούμαστε σε όλους τους τομείς. 
Η συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής μας, της οποίας την ενίσχυση προτείνουμε στη συνεισφορά μας για τη συζήτηση που διεξαχθεί  σχετικά με τα επόμενα βήματα στον τομέα της μετανάστευση στη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη. 
Από κοινού με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις, επικεντρωνόμαστε στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών που είναι εγκλωβισμένοι στη Λιβύη, στη στήριξη της εθελοντικής επιστροφής και επανένταξής τους στις χώρες προέλευσης,  καθώς και στη δημιουργία νόμιμων οδών προς την Ευρώπη για τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας.
Τα άτομα που χρήζουν προστασίας θα πρέπει να επιλέγουν τις νόμιμες οδούς  προκειμένου να φτάσουν με ασφάλεια στην Ευρώπη.
Στα μέσα Νοεμβρίου, μια πρώτη ομάδα 25 ευάλωτων ατόμων που χρήζουν προστασίας μεταφέρθηκαν από τη Λιβύη στον Νίγηρα, ώστε στη συνέχεια να επανεγκατασταθούν στη Γαλλία, χάρη στην χρηματοδότηση της ΕΕ, την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και τη συγκατάθεση των κυβερνήσεων της Λιβύης και του Νίγηρα.
Με την υποστήριξη της ΕΕ, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θα μεταφέρει περισσότερα άτομα από τη Λιβύη στο Νίγηρα τις επόμενες εβδομάδες. 
Όπως ανακοινώθηκε με τον χάρτη πορείας που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα, στόχος μας είναι να φθάσουμε τα 1000 άτομα μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.
Η συνέχιση της μεταφοράς ατόμων που έχουν εγκλωβιστεί στη Λιβύη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Συνδέεται ασφαλώς με την ικανότητα των κρατών μελών και άλλων χωρών προορισμού να επανεγκαταστήσουν άμεσα από τον Νίγηρα τους αιτούντες άσυλο.
Τον Σεπτέμβριο, κάλεσα τα κράτη μέλη να δεσμευθούν για τουλάχιστον 50.000 θέσεις επανεγκατάστασης τα επόμενα δύο χρόνια για τους αιτούντες άσυλο που βρίσκονται σε ορισμένες χώρες προτεραιότητας.Στις χώρες αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι χώρες της διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου.
Η ανταπόκριση των Κρατών Μελών ήταν πολύ ενθαρρυντική. Μέχρι σήμερα, έχουν δεσμευθεί για 40.000 περίπου νέες δεσμεύσεις για επανεγκατάσταση. Προσβλέπουμε σε περαιτέρω δεσμεύσεις από κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας.
Καθώς έχει ήδη φθάσει η στιγμή για την εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων προσβλέπω στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό καθώς και για τον στόχο που προτείναμε προς τους ευρωπαίους ηγέτες, την πραγματοποίηση 25.000 επανεγκαταστάσεων πριν τον Οκτώβριο του 2018. 
Παράλληλα, συνεχίζουμε να προσφέρουμε υποστήριξη στις χώρες του Σαχέλ για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνόρων τους και την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους όσον αφορά στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων.
Δευτερολογία
Μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάποιες από αυτές τις λύσεις, ωστόσο, δεν είναι κοινές. Έχουμε φθάσει στο σημείο όπου όλοι κατανοούμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα και όπου όλοι καλούνται να δείξουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα ώστε, πρωτίστως, να επανέλθει η σταθερότητα στη Λιβύη. 
Βρισκόμαστε σε αρχικό στάδιο και πρέπει να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα την πραγματικότητα. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από οικονομικούς μετανάστες. Για τον λόγο αυτό πρέπει να ανοίξουμε και να ενισχύσουμε νόμιμες οδούς, περιορίζοντας ταυτόχρονα την παράτυπη μετανάστευση. 
Όσο η παράτυπη μετανάστευση συνεχίζεται, εικόνες σαν και αυτές που αντικρίσαμε το προηγούμενο διάστημα θα αναπαράγονται. 
Τα Κράτη Μέλη καθορίζουν τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που έρχονται να εργασθούν σε αυτά. Αυτό αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και ευθύνη τους. 
Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συντονίσει και να προτείνει πιλοτικά προγράμματα με συγκεκριμένες τρίτες χώρες, καθώς και να παράσχει σχετική οικονομική στήριξη. Αυτό αφορά σε περιπτώσεις όπου τα Κράτη Μέλη θα αναλαμβάνουν τα ίδια τη φιλοξενία συγκεκριμένου αριθμού μεταναστών που θα φθάνουν μέσω νομίμων οδών, ιδιαίτερα για οικονομικούς λόγους. 
Συζητάμε με τα Κράτη Μέλη και σκοπός μας είναι η εφαρμογή μια ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής. 
Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά τη Λιβύη. Χρειαζόμαστε παγκόσμιες λύσεις για να αντιμετωπίσουμε παγκόσμια προβλήματα και προκλήσεις. 
Γνωρίζουμε όλοι και είμαστε συγκλονισμένοι από τις τραγικές και απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στη Λιβύη.
Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και πρέπει να σταματήσει άμεσα.  Μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων, η ΕΕ υποστηρίζει τη δημιουργία σταθερής διαδικασίας από τις αρχές της Λιβύης, δηλαδή την νόμιμη κυβέρνηση της Τρίπολης που έχει αναγνωρισθεί από τον ΟΗΕ και την ΕΕ. Στο ερώτημα αν η κυβέρνηση έχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης στη Λιβύη η απάντηση είναι σαφώς αρνητική. 
Οι μετανάστες που διασώζονται από την ακτοφυλακή της Λιβύης αποβιβάζονται και μεταφέρονται σε κέντρα υποδοχής που τηρούν τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα. Και πρέπει ακόμα μια φορά να εξάρουμε τον ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού για τη Μετανάστευση και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για το έργο που επιτελούν επί τόπου, με τους υπαλλήλους τους να θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και τις ζωές τους. 
Η ΕΕ υποστηρίζει ενεργά την ανάπτυξη στη Λιβύη εναλλακτικών της κράτησης λύσεων. 
Πρόσφατα, η κυβέρνηση της Λιβύης συμφώνησε να επιτρέψει στην Ύπατη Αρμοστεία να ανοίξει υποδομή στην Τρίπολη για τη διέλευση και αναχώρηση ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Ο ΔΟΜ συνεργάζεται επίσης με μη κυβερνητικές οργανώσεις σε πιλοτικά προγράμματα για τη δημιουργία ασφαλών χώρων, που θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν μικρές ομάδες ευάλωτων γυναικών και παιδιών. 
Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των πόρων, παρακολουθούμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κατάχρησης, είμαστε όμως έτοιμοι να δεχθούμε συγκεκριμένες αποδείξεις.   
Δηλώσεις και θέσεις που επιρρίπτουν ευθύνες μπορεί να λαμβάνουν δημοσιότητα, δεν προσφέρουν όμως βοήθεια σε κανένα και κυρίως στους ίδιους τους μετανάστες.
Η κατάσταση στη Λιβύη δεν είναι δύσκολη εξαιτίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η συζήτηση πρέπει να σταματήσει. Αντιθέτως, η κατάσταση παρουσιάζει κάποια βελτίωση χάρη στη δράση της ΕΕ. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την υποστήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. 
Η κατάσταση στη Λιβύη είναι χαοτική. Δεν διαθέτουμε έναν ισχυρό συνομιλητή από την άλλη πλευρά. Η χώρα παραμένει διχασμένη. 20 περίπου ανεξάρτητες στρατιωτικές ομάδες επιχειρούν ανεξέλεγκτες. Η χώρα είναι ένας παράδεισος για τους διακινητές και μια ανοικτή δίοδος παράτυπης μετανάστευσης.    
Με τη Διεθνή Αμνηστία μοιραζόμαστε όλοι τον ίδιο στόχο: πάνω από όλα είναι η διάσωση ανθρώπινων ζωών και παροχή υποστήριξης σε αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά της όργανα και τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση ζωών. Και αυτό το κάνουμε περιορίζοντας τις απώλειες στη Μεσόγειο – οι αριθμοί έχουν μειωθεί δραστικά, απομακρύνοντας μετανάστες από τις απάνθρωπες συνθήκες στη Λιβύη και παρέχοντάς τους νόμιμες και ασφαλείς οδούς προς την Ευρώπη.  
Πρέπει, όμως, να γίνουν πολλά περισσότερα για τη βελτίωση της κατάστασης και προσβλέπω στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 Όσα έχουμε πετύχει στον τομέα της μετανάστευσης από την αρχή της θητείας μας τα οφείλουμε στη συνεργασία μας. Η ΕΕ μπορεί να είναι υπερήφανη σήμερα για την πολιτική της και την υιοθέτηση των αρχών πάνω στις οποίες αυτή στηρίζεται.
Δεν υπήρχε κατά το παρελθόν πολιτική ή στρατηγική για τη μετανάστευση. Υπήρχε κάπου στις Βρυξέλλες σε εμβρυακή κατάσταση, όχι όμως σαφής και συγκεκριμένη. Πρέπει να γίνουν περισσότερα και πρέπει να συνεργαστούμε για να πετύχουμε. Δεν πρόκειται για ένα εθνικό, περιφερειακό ή Ευρωπαϊκό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Πριν από ένα χρόνο είχα προτείνει στον προηγούμενο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, κάτι που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Με τον τρόπο αυτό το ζήτημα απέκτησε παγκόσμια διάσταση. Αποτελεί πλέον παγκόσμια ευθύνη, και είμαστε όλοι υπεύθυνοι σε παγκόσμιο επίπεδο για τα όσα συμβαίνουν στη Μεσόγειο και τη Λιβύη. 
Η Ευρώπη έχει αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί. Πρέπει να κάνουν το ίδιο και οι υπόλοιποι. Καλώ για περισσότερη και πιο ισχυρή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων με τους οποίους έχουμε τον ίδιο στόχο. Να επαναφέρουμε τη σταθερότητα στην περιοχή και στη Λιβύη, να είμαστε αυτοί που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση της ενότητας στη χώρα, καθώς αυτή τη στιγμή είναι διχασμένη και κατακερματισμένη. Να εργαστούμε στη βάση της αρχής της αλληλεγγύης για να στηρίξουμε αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους, αλλά και μεταξύ μας, και να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15