Σημεία ομιλίας από την συνάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου με τη Γερμανική Ένωση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων BVMW,  Αθήνα 28/09/2019

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
28 Σεπ 2019
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι πολύ σημαντικές και μας επιτρέπουν να ανταλλάσσουμε ιδέες και να ενισχύουμε τις συνέργειες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη, προς όφελος των πολιτών μας.

Η συνάντηση αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη στενή συνεργασία και τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας σε επίπεδο οικονομικό αλλά και κοινωνικό. Παράλληλα, δείχνει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την επέκταση και την εμβάθυνση της συνεργασίας στον επαγγελματικό τομέα και συγκεκριμένα στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εσείς αντιπροσωπεύετε τη ραχοκοκαλιά της γερμανικής οικονομίας. Οι γερμανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της γερμανικής παραγωγής, απασχολούν την πλειονότητα των εργαζομένων και συνεισφέρουν σημαντικά στα έσοδα της Γερμανίας.
 
Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο καθώς δημιουργούν το 85% των θέσεων εργασίας στη χώρα. Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τους στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας και ευθύνονται για τις 6 από τις 10 θέσεις εργασίας. Στην Ευρώπη οι αντίστοιχες επιχειρήσεις ευθύνονται μόνο για 3 από τις 10 αντίστοιχες θέσεις.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν δημιουργήσει το 85% των νέων θέσεων εργασίας και απασχολούν τα 2/3 του συνολικού εργατικού δυναμικού στην ΕΕ όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα.

Μέσω της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς – ενός από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ – οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από σημαντικές ευκαιρίες και να χρησιμοποιούν το πλέον καταρτισμένο εργατικό δυναμικό από όλη την Ευρώπη.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η επιχειρηματικότητα είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της κοινωνικής ένταξης στην ΕΕ.

Γνωρίζω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών ασταθειών που μπορεί να επηρεάζουν τις δραστηριότητες σας, καθώς και τον έντονο ανταγωνισμό και τα ενδεχόμενα γραφειοκρατικά εμπόδια. 

Αυτό που χρειαζόμαστε για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ένα σαφές πολιτικό όραμα που θα προσφέρει την απαραίτητη ώθηση.

Γι αυτό το λόγο η ΕΕ τις υποστηρίζει απτά, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης μέσω της άρσης των εμποδίων στις επενδύσεις, την παροχή τεχνικής βοήθειας και την βελτιστοποίηση της χρήσης των οικονομικών πόρων.

Μέσω του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, του λεγόμενου ‘Σχεδίου Juncker’ , που αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και η ελληνική οικονομία στο σύνολό της έχουν επωφεληθεί σημαντικά. Η Ελλάδα αποτελεί τον κορυφαίο δικαιούχο του Σχεδίου Juncker σε σχέση με το ΑΕΠ της.

Η συνολική χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Σχεδίoυ Juncker στην Ελλάδα ανέρχεται σε 2,7 δις Ευρώ και αναμένεται να επιφέρει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 12,1 δις Ευρώ. Ειδικότερα, η συνολική χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται σε 434 εκατ. Ευρώ και θα προκαλέσει περίπου 4,8 δις Ευρώ σε επενδύσεις, ενώ περισσότερες από 25.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναμένεται να επωφεληθούν από τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες. Πλέον αυτές οι προσπάθειες έχουν αποδώσει αποτελέσματα. Μετά από 10 δύσκολα χρόνια για τους Έλληνες πολίτες, η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Η νέα κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν ήδη δείξει ήδη θετικά σημάδια για τη μελλοντική πρόοδο της χώρας.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση. Με την υποστήριξη του σχεδίου Juncker, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν νέα ώθηση, αναπτύσσονται και καινοτομούν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων ευκαιριών. Ο ρόλος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εκτείνεται πέρα από την οικονομία. Αντιπροσωπεύουν την ίδια την κοινωνία.

 Ως Επίτροπος για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, ασχολούμαι με δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε η ΕΕ τα τελευταία χρόνια - τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Γνώρισα από πρώτο χέρι τα τελευταία πέντε χρόνια τη σημασία και την προστιθέμενη αξία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Στον τομέα της μετανάστευσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της ένταξης και της ενσωμάτωσης των νομίμως διαμενόντων μεταναστών και προσφύγων. Όπως όλοι γνωρίζετε, η αποτελεσματική συμμετοχή στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για πάρα πολλούς μετανάστες σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Η ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας όσο το δυνατόν νωρίτερα είναι καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία αλλά και της θετικής της επίδρασης στην οικονομία της ΕΕ.

Παρακολούθησα με προσοχή και με μεγάλο ενδιαφέρον, πριν από μερικούς μήνες, τη συζήτηση στη Γερμανία σχετικά με ένα νέο σχέδιο για τη μετανάστευση, με στόχο, μεταξύ άλλων, την προσέλκυση και διατήρηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας και είναι οι πρώτες που μπορούν να επωφεληθούν από τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αυτοί φέρνουν μαζί τους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ενσωμάτωση των μεταναστών.

Για παράδειγμα: το πρόγραμμα "Willkommenslotsen" από τη Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) στη Γερμανία, τη Γερμανική Ένωση Τεχνιτών, επικεντρώνεται στην αντιστοίχιση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που αναζητούν εργατικό δυναμικό, με νέους πρόσφυγες.

Υπάρχουν πολλές εμπειρίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ των που ενσωματώνουν με επιτυχία τους μετανάστες στο εργατικό δυναμικό τους. Θέλω να καταστήσω αυτές τις εμπειρίες πιο ορατές και να εμπνεύσω κι άλλους να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, τον Μάιο του 2017, δρομολογήσαμε την πρωτοβουλία "Employers Together for Integration" για την προβολή των εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης στην Ευρώπη. Αρκετοί εργοδότες διαφορετικού μεγέθους από τότε έχουν γίνει μέλη αυτής της πρωτοβουλίας.

Τον Δεκέμβριο του 2017, η Επιτροπή υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Ένταξη με οργανώσεις εργοδοτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους σε όλη την ΕΕ, με στόχο τη συνεργασία για την προώθηση της ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας.

Η ΕΕ προωθεί επίσης την ένταξη στην αγορά εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ και στηρίζει τα κράτη μέλη μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF). 

Ανέφερα νωρίτερα τις δύο μεγάλες προκλήσεις του χαρτοφυλακίου μου. Η μετανάστευση και το ζήτημα της ολοκλήρωσης ήταν η πρώτη από αυτές.

Η δεύτερη είναι η ασφάλεια. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, έπρεπε να αλλάξουμε εντελώς το πρότυπο της συνεργασίας μας, να γίνουμε πιο ανθεκτικοί, να εστιάζουμε στην πρόληψη και να προστατεύουμε καλύτερα τους πολίτες μας. Πιστέψτε με, δεν ήταν εύκολο να πείσουμε όλα τα κράτη μέλη να εμπιστευτούν το ένα το άλλο και να ανταλλάξουν πληροφορίες. 

Καθώς ο κόσμος εξελίσσεται, παράλληλα εξελίσσονται και οι απειλές για την ασφάλεια που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. Το διαδίκτυο αποτελεί το σημαντικότερο πεδίο μάχης για την τρομοκρατία. Τα τελευταία χρόνια, αναπτύξαμε συνεργασίες με πολλές διαδικτυακές εταιρείες για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου. Η συμμετοχή όλων των εταιρειών του διαδίκτυο στον κοινό μας αγώνα αποτελεί τη βάση των προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο.

Το 2015, ανέλαβα προσωπικά την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Διαδικτυακού Φόρουμ (EU Inrernet Forum), το οποίο με τη σειρά του αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το Παγκόσμιο Διαδικτυακό Φόρουμ.  Ο στόχος του Φόρουμ ήταν σαφής: να νικήσει την Da'esh στο διαδίκτυο όπως αυτή ηττήθηκε στο πεδίο της μάχης. 

 
Τα τελευταία πέντε χρόνια αντιμετωπίσαμε μια πληθώρα προκλήσεων στην Ευρώπη: τη χρηματοπιστωτική κρίση, τη μεταναστευτική κρίση, τις τρομοκρατικές επιθέσεις, το Brexit, την κλιματική αλλαγή και την άνοδο του λαϊκισμού και εθνικισμού. Αν οι λαϊκιστές συνεχίσουν να κερδίζουν έδαφος θα γυρίσουν την Ευρώπη στο σκοτεινότερο κεφάλαιο της ιστορίας της. Είναι καθήκον μας σήμερα να τους σταματήσουμε. Αλλιώς δεν θα μπορούμε να λέμε πως είμαστε η προνομιούχα γενιά που δεν έζησε ποτέ τον πόλεμο. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στην Ευρώπη.

Μπορώ να σας πω ότι τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε εύκολα και απαιτούσαν συχνά τολμηρές ενέργειες από την πλευρά μας. Από την πρώτη μέρα, όμως, αφιερώθηκα στην εξεύρεση βιώσιμων και δίκαιων λύσεων για όλους, τηρώντας τις αξίες της ΕΕ, με σεβασμό της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας, της ισότητας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου.

Αυτά είναι τα μαθήματα της ιστορίας μας. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτό που μας κληρονόμησαν οι συνετοί άνθρωποι που δημιούργησαν αυτό το μοναδικό επίτευγμα στην ευρωπαϊκή ιστορία. Και αυτές είναι οι προσωπικές μου αξίες, τις οποίες ακολουθώ σε όλη μου την πολιτική καριέρα.

Το έργο μας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή όλων, συμπεριλαμβανομένων του ιδιωτικού τομέα και των επιχειρήσεων. Είστε ο σύνδεσμος μεταξύ της κυβέρνησης, της οικονομίας και των πολιτών.

Γνωρίζω ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και αυτό αποτελεί εγγύηση για τη μελλοντική πρόοδο και τη δημιουργία ενός ελκυστικού και ευημερούς κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές. Ένα περιβάλλον το οποίο μπορούμε να εγγυηθούμε μέσω της ειρήνης, της σταθερότητας και της ελευθερίας και το οποίο θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε με βάση τις κοινές μας αξίες.

Μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ασφαλής και ευημερούσα αλλά και ταυτόχρονα, ένας ανταγωνιστικός, παγκόσμιος παίκτης.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15