Σημεία ομιλίας Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση και τη Σένγκεν στην Επιτροπή LIBE του Ευρωκοινοβουλίου, Βρυξέλλες 11/10/2017

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
12 Οκτ 2017

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος συμμετείχε σήμερα στις εργασίες της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου (LIBE), στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση και τη Σένγκεν. Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε τα εξής:

"Στον τομέα της μετανάστευσης έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, πρέπει, όμως, να γίνουν, ακόμη, πολλά περισσότερα. Χρειάστηκε μια κρίση για να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε μέτρα αλληλεγγύης, κάτι που πάντα είχε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημασία έχει τώρα να προχωρήσουμε ενωμένοι και να διαχειρισθούμε αποτελεσματικά τη μετανάστευση καθώς ολοκληρώνουμε τη στρατηγική μας. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για όποια επόμενη, μελλοντική κρίση. Εξακολουθούν, όμως, να απουσιάζουν σημαντικά στοιχεία και αναφέρομαι ιδιαίτερα στη πρόταση για τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητά μας.

Πρέπει να συνεχίσουμε τη δράση μας για τη διάσωση ζωών, την προστασία των παιδιών-μεταναστών, τη δημιουργία ασφαλών και νόμιμων οδών προς την Ευρώπη, την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, την καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων διακινητών και την  αποτελεσματική επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ. Υιοθετήσαμε τον περασμένο μήνα μια νέα δέσμη προτάσεων για την πλήρη υλοποίηση της Ατζέντας για τη Μετανάστευση, εστιάζοντας σε 4 τομείς: τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, την ενίσχυση των νόμιμων οδών, μια πιο αποτελεσματική πολιτική επιστροφών, καθώς και την εξωτερική διάσταση και το Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης για τη Μετανάστευση.

Σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου έχει έρθει η στιγμή να σταματήσουμε να λειτουργούμε σε κατάσταση κρίσης χρησιμοποιώντας ad hoc μηχανισμούς. Χρειαζόμαστε επειγόντως μια διαρθρωτική λύση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε.

Ένα μελλοντικό σταθερό -και προβλέψιμο- πλαίσιο θα πρέπει να επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της αλληλεγγύης και της ευθύνης, της αποτελεσματικότητας και της δικαιοσύνης. Όπως έχω πολλές φορές επισημάνει, προσβλέπω σε μια ισχυρή εντολή του Κοινοβουλίου, η οποία θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στο Συμβούλιο. 

Η Επιτροπή και εγώ, προσωπικά, είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε και να δείξουμε ευελιξία, υπό τον όρο ότι τα στοιχεία αυτά θα γίνουν σεβαστά και κανένα Κράτος Μέλος δε θα μείνει μόνο του, αβοήθητο.

Στο μεταξύ, πρέπει να συνεχισθεί η πρόοδος σε ό, τι αφορά όλες τις άλλες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου, καθώς και τα Κράτη Μέλη να συνεχίσουν να δείχνουν αλληλεγγύη προς την Ιταλία και την Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τις επανεγκαταστάσεις, προτεραιότητά μας είναι η προώθηση νόμιμων οδών. Οι επανεγκαταστάσεις θα πρέπει να αποτελούν την προτιμώμενη οδό για την παροχή προστασίας προς τους πρόσφυγες. Ενισχύοντας τις ασφαλείς και νόμιμες οδούς, άτομα που χρήζουν προστασίας δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένα να στηρίζονται σε εγκληματίες και διακινητές και να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να βρουν προστασία στην ΕΕ. Για το λόγο αυτό τον περασμένο Ιούλιο υποβάλαμε πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επανεγκαταστάσεων. Είμαι έτοιμος να υποστηρίξω τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των συν-νομοθετών ώστε να διευκολυνθεί η ταχεία έγκριση της πρότασης.

Στο μεταξύ, σε συνέχεια της διαδικασίας ανάληψης δεσμεύσεων που δρομολογήθηκε τον Ιούλιο, η Επιτροπή κατέθεσε την πρότασή της προς τα Κράτη Μέλη για την επανεγκατάσταση τουλάχιστον 50.000 ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου 2019. Υποστηρίζουμε την πρόταση αυτή διαθέτοντας 500 εκατομμύρια ευρώ και προσβλέπουμε σε φιλόδοξες δεσμεύσεις εκ μέρους των Κρατών Μελών. Υπάρχουν ήδη ενθαρρυντικές ενδείξεις, τις οποίες θα είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω μετά το Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης την Παρασκευή.  

Ενθαρρύνουμε τα Κράτη Μέλη να διερευνήσουν τη σύσταση προγραμμάτων ιδιωτικών χορηγιών για την υποστήριξη της εγκατάστασης και της ένταξης ατόμων που χρήζουν προστασίας, και έχουμε ζητήσει από τον EASO να συντονίσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη.

Σε ό,τι αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που γερνάει με ελλείψεις δεξιοτήτων σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας. Πρέπει να δημιουργήσουμε νόμιμες διόδους για τους μετανάστες που έχει ανάγκη η ευρωπαϊκή οικονομία και που θα συμπληρώσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για την πλήρη απασχόληση του εργατικού μας δυναμικού. Η οικονομική μετανάστευση δεν είναι και δεν θα έπρεπε να είναι παράτυπη.

Από το 2018, η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να συντονίσει ειδικά πιλοτικά προγράμματα για οικονομικούς μετανάστες με επιλεγμένες τρίτες χώρες και να παράσχει σχετική οικονομική υποστήριξη, σε συνεργασία με Κράτη Μέλη που επιθυμούν να συνεργασθούν, ανάλογα με τις ανάγκες των εγχώριων αγορών εργασίας.

Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσουμε με τις διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά τη Μπλε Κάρτα της ΕΕ, ώστε να έχουμε σύντομα μια πιο φιλόδοξη και ελκυστική οδό για μετανάστες με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε στη σημερινή κατάσταση. 

Χρειαζόμαστε, επίσης, μια περισσότερο αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Μια αξιόπιστη μεταναστευτική πολιτική σημαίνει αποτελεσματικές επιστροφές όσων δεν έχουν το δικαίωμα να παραμένουν στην Ευρώπη. Απαιτούνται διαρκείς προσπάθειες τόσο από πλευράς ΕΕ όσο και των Κρατών Μελών. Το γεγονός ότι περισσότερες από τις μισές αποφάσεις επιστροφών δεν εφαρμόζονται υπονομεύει το σύστημα ασύλου και τη μεταναστευτική πολιτική μας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο για τον συντονισμό των επιχειρησιακών μας προσπαθειών. 

Μέσω του συνδυασμού των προσπαθειών μας, η Ένωση θα ασκήσει ισχυρότερη πίεση προς τις τρίτες χώρες για να διασφαλισθεί η συνεργασία τους σε ό,τι αφορά τις επανεισδοχές και τις επιστροφές. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αξιολόγηση της ανάγκης ώστε να γίνουν πρόσθετα βήματα προς ένα γνήσιο και αποτελεσματικό Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιστροφών. 

Οι επιστροφές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την πιο αποτελεσματική πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, ωστόσο δεν επαρκούν χωρίς τη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση της δυνατότητας των Κρατών Μελών να ερευνήσουν την εγκληματική δραστηριότητα των διακινητών, τομέας στον οποίο η έγκαιρη και προληπτική ανταλλαγή πληροφοριών είναι καθοριστική. 

Την ίδια στιγμή, είναι σημαντικό να δείξει η Ευρώπη αλληλεγγύη προς την Αφρική και να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης. 2.85 δις ευρώ έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής από το Ευρωπαϊκό Καταπιστευματικό Ταμείο για την Αφρική για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης και των ατόμων που έχουν εκτοπισθεί σε 26 χώρες της περιοχής του Σαχέλ και της λίμνης Τσαντ, καθώς και στη Βόρεια και την Ανατολική Αφρική.   

Το νέο Εξωτερικό Επενδυτικό Ταμείο αποτελεί επίσης μέρος της συμβολής της ΕΕ. Αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 44 δις ευρώ σε χώρες εταίρους της Αφρικής και των γειτονικών περιοχών της ΕΕ μέχρι το 2020.  Είναι ανάγκη να υπάρξει πιο στενή συνεργασία με τις τρίτες χώρες σε όλες τις πτυχές της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανόμενης και των επανεισδοχών υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται παράτυπα στην ΕΕ. 

Σχετικά με τη Σένγκεν, δεν χρειάζεται να τονίσω τη σημασία της για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έχουμε προτείνει την ενίσχυση και την περαιτέρω προσαρμογή της Σένγκεν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Προτείναμε μια στοχευμένη τροποποίηση του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, που αφορά στην προσωρινή επαναφορά ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε περίπτωση που Κράτη Μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Προτείναμε, συγκεκριμένα, την τροποποίηση των προβλεπόμενων από τους υφιστάμενους κανόνες προθεσμιών υποβάλλοντάς τις σε αυστηρότερες διαδικασίες εποπτείας. Με τα νέα αυτά στοιχεία θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι εσωτερικοί συνοριακοί έλεγχοι συνεχίζουν να αποτελούν μέτρο έσχατης λύσης και ότι τα γειτονικά Κράτη Μέλη θα συμμετέχουν πλήρως, ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο ο αντίκτυπος στην ελεύτερη μετακίνηση, όταν καθίστανται επιτακτικοί οι συνοριακοί έλεγχοι. 

Ταυτόχρονα υιοθετήσαμε Σύσταση για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων για τους προσωρινούς εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι υφιστάμενες προβλέψεις του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν εφαρμόζονται σωστά. Αυτή η Σύσταση αντικατοπτρίζει τα κοινά μας συμφέροντα και την αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών Μελών."

Απάντηση Ευρωπαίου Επιτρόπου Αβραμόπουλου σε Έλληνα Ευρωβουλευτή για την κατάσταση του μεταναστευτικού στην Ελλάδα

Video: https://youtu.be/60JRmX3i0ZA

"Εικόνες σαν και αυτές που ζήσαμε τον περασμένο χρόνο δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Κατά τη διάρκεια των επίσημων επαφών που είχα στην Αθήνα με την ηγεσία της χώρας και τους αρμόδιους Υπουργούς, δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε οι συνθήκες στα νησιά, ακόμα και στην περίπτωση που επιδεινωθεί ο καιρός, να είναι ανθρώπινες.

Τόνισα ότι και εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει τη δική της βοήθεια.  

Οι αποφάσεις για τις μετεγκαταστάσεις αφορούν σε εκείνους που ζητούν άσυλο που προέρχονται από χώρες με μέσο ευρωπαϊκό όρο αναγνώρισης πάνω από 75%.

Η θέση των Κρατών Μελών ήταν σαφής ότι δεν θα μετεγκαταστούσαν εκείνους που αφίχθησαν στα νησιά μετά τη θέση σε εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.  

Οι μετανάστες που έφθασαν στα ελληνικά νησιά μετά την 20η Μαρτίου 2016 εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Δήλωσης  ΕΕ-Τουρκίας.

Η δε πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα νομιμοποιείται να κηρύξει ως απαράδεκτες τις δυο υπό εξέταση υποθέσεις Σύρων καθώς και να προχωρήσει στην επιστροφή τους στην Τουρκία στη βάση ότι η Τουρκία αποτελεί ασφαλή τρίτη χώρα.

Η Ελλάδα πρέπει, πλέον, να επιταχύνει την εφαρμογή της Δήλωσης, εξετάζοντας πάντοτε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και σεβόμενη όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις.

Η ταχεία και διαρκής εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας θα συμβάλλει στη μείωση του αριθμού όσων συνεχίζουν να φθάνουν παράτυπα στα ευρωπαϊκά σύνορα."

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15