Σημεία ομιλίας Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τη Διαχείριση της Μετανάστευσης, Βρυξέλλες 21 Ιουνίου 2017

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
21 Ιουν 2017
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Video: https://youtu.be/iTyKtU3Z80M

Τα τελευταία δυο χρόνια έχει γίνει σαφές ότι στον τομέα της μετανάστευσης η προσέγγιση που χρειαζόμαστε δεν μπορεί να είναι μόνο ευρωπαϊκή, αλλά πρέπει να είναι και παγκόσμια.   

Το ζήτημα δεν είναι πώς θα "σταματήσει" η μετανάστευση, αλλά πώς μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική και συντονισμένη η διαχείρισή της. 

Η ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή ως Ένωση θα καθορίσει συνολικά το μέλλον μας.

Η προσφυγική κρίση μας δίδαξε ότι εθνικά μέτρα μόνο δεν αρκούν, ούτε για τα Κράτη Μέλη, αλλά ούτε συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου, ανθεκτικού και δίκαιου συστήματος ασύλου που θα παρέχει προστασία σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη, την καταπολέμηση των δικτύων διακινητών, την εντατικοποίηση των επιστροφών όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ, καθώς και την αύξηση των νομίμων οδών προς την Ευρώπη.

Περισσότερη Ευρώπη δεν σημαίνει ότι θα αφαιρεθούν αρμοδιότητες από τα Κράτη Μέλη, όπως κάποιοι, ίσως, φοβούνται.

Περισσότερη Ευρώπη σημαίνει αποτελεσματικότερη και κοινή διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε.

Περισσότερη Ευρώπη σημαίνει περισσότερη αλληλεγγύη και κατανομή ευθυνών.

Αυτός είναι ο βασικός στόχος της μεταρρύθμισης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών συστημάτων ασύλου.

Αυτές οι αποκλίσεις συμβάλλουν στις δευτερογενείς μετακινήσεις και στην αναζήτηση ευνοϊκότερου καθεστώτος ασύλου ("asylum shopping") από τους αιτούντες άσυλο, που οδηγεί στην άνιση κατανομή των ευθυνών μεταξύ των Κρατών Μελών.

Συνεπώς, χρειαζόμαστε ένα εναρμονισμένο, ισχυρό και δίκαιο σύστημα ασύλου. Ένα σύστημα που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών, όπου καμία χώρα δεν θα αφήνεται μόνη της να αντιμετωπίζει τις μελλοντικές προκλήσεις.

Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που θα αντέχει σε κρίσεις.

Αν θέλουμε να καλύψουμε τα κενά, πρέπει να εναρμονίσουμε τα εθνικά συστήματα ασύλου με φιλόδοξο τρόπο και με σεβασμό προς τις ευρωπαϊκές αξίες και πρότυπα.

Η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη, όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα του συστήματος, αλλά και για τη διασφάλιση της ίσης και αξιοπρεπούς μεταχείρισης των αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη την Ένωση.

Ωστόσο, η επιτυχία της μεταρρύθμισης εξαρτάται, τελικά, από την αλληλεγγύη. Η γεωγραφική θέση δεν μπορεί να αποτελεί μέτρο ευθύνης.

Έχει αποδειχθεί ότι το Δουβλίνο, με την ισχύουσα μορφή του, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις εξελίξεις.    

Χρειαζόμαστε ένα νέο, πιο δίκαιο Δουβλίνο, όπου η ανακατανομή της ευθύνης θα είναι αναπόσπαστο στοιχείο του συστήματος.

Για να συνεχίσουμε να επωφελούμαστε από μια Ευρώπη χωρίς εσωτερικά σύνορα, χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό και προβλέψιμο σύστημα.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Κρατών Μελών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Προσβλέπω στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αποτελεσματικής και πραγματικής αλληλεγγύης.

Για αυτό, χρειαζόμαστε τη δέσμευση όλων των Κρατών Μελών, κάτι που σημαίνει σαφείς και δεσμευτικούς νομικούς κανόνες.

Στόχος μας είναι, επίσης, να αποθαρρύνουμε τις ανεξέλεγκτες παράτυπες μετακινήσεις, και να παρέχουμε ασφαλείς και νόμιμες οδούς προς την ΕΕ.

Για αυτόν τον λόγο, προτείνουμε, ακόμα, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την επανεγκατάσταση που θα διαμορφώσει μια κοινή προσέγγιση για τις ασφαλείς και νόμιμες οδούς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας.

Χρειαζόμαστε, επίσης, ισχυρά εξωτερικά σύνορα, για να προστατεύσουμε την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών της ΕΕ σε όλο τον χώρο Σένγκεν.

Την περασμένη εβδομάδα συμπληρώθηκαν 32 χρόνια λειτουργίας του Σένγκεν. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία ενός από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξάγουμε πλέον συστηματικούς ελέγχους μέσω των σχετικών βάσεων δεδομένων σε όλους όσοι διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα.

Ταυτόχρονα με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά την  λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, έχει ενισχυθεί η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων.

Καθώς, περισσότερα από 1.600 στελέχη υποστηρίζουν τις εθνικές αρχές των Κρατών Μελών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ θα προστατεύονται πιο αποτελεσματικά από ποτέ.

Η εξωτερική και εσωτερική διάσταση της μετανάστευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, τη βελτίωση των συνθηκών στις χώρες προέλευσης και διέλευσης, την καταπολέμηση των διακινητών, τη βελτίωση των επιστροφών και την ενίσχυση των νομίμων οδών, έχουμε εντατικοποιήσει τη συνεργασία μας με βασικές τρίτες χώρες

Δεν θέλουμε μια «Ευρώπη - φρούριο». Θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει ανοικτή, ανεκτική, και ασφαλής.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά τη μετανάστευση και την κινητικότητα, και όχι μόνο σε ό,τι αφορά άτομα που χρήζουν προστασίας.

Η πρότασή μας για την αναθεώρηση της Μπλε Κάρτας αποτελεί μέρος αυτού του εγχειρήματος.

Θέλουμε να γίνει ευκολότερη η προσέλκυση μεταναστών που διαθέτουν δεξιότητες, και αυτό γιατί θα τους χρειαστούμε στο μέλλον.

Πρέπει, ωστόσο, να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση και να βελτιώσουμε τον ρυθμό των επιστροφών όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής.

Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, στο πλαίσιο της νέας της αποστολής (mandate), θα βοηθήσει στον τομέα των επιστροφών. Τα Κράτη Μέλη, ωστόσο, θα πρέπει να εφαρμόζουν καλύτερα τους ισχύοντες κανόνες.

Η σημερινή μας συζήτηση αφορά στη μελλοντική συνοχή των κοινωνιών μας. Αφόρα στις συνθήκες που θα ζούμε όλοι μαζί. Γνωρίζουμε ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες γίνονται ολοένα και πιο πολυπολιτισμικές.

Πρέπει να διδαχθούμε από το παρελθόν. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε χρόνο, ούτε κοινωνικά αλλά ούτε και οικονομικά.

Μόνο με την επιτυχή ένταξη των μεταναστών στην ΕΕ, θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε τη μετανάστευση σε ευκαιρία, τόσο για τους ίδιους τους μετανάστες όσο και την Ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία.

Είναι στο χέρι όλων μας, με πνεύμα πραγματικής αλληλεγγύης,  να μετατρέψουμε τη μετανάστευση σε ευρωπαϊκή επιτυχία. Γιατί αυτό αφορά στο μέλλον της Ευρώπης συνολικά.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15