Σημεία ομιλίας Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τρομοκρατία (TERR), Βρυξέλλες 23/1/2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
23 Ιαν 2018
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Η αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών μας βρίσκεται στο επίκεντρο των κοινών μας προσπαθειών και αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά μας.

Στις αρχές του 2016, θέσαμε ως στόχο τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας.  Ως Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, έχω την ευθύνη να εποπτεύω την εσωτερική μας ασφάλεια που συμπεριλαμβάνει τα ζητήματα της διαχείρισης της μετανάστευσης και των συνόρων.
Η μετανάστευση και η τρομοκρατία δεν ταυτίζονται. Υπάρχουν, όμως, συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου πτυχές της μετανάστευσης συνδέονται με την ασφάλεια. Υπάρχει, για παράδειγμα, ο κίνδυνος διείσδυσης τρομοκρατών στις μεταναστευτικές ροές. 
Για τον λόγο αυτό, οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στα hotspots έχουν καθοριστική σημασία για την ασφάλειά μας. Η Europol βρίσκεται, επίσης, εκεί, συμβάλλοντας στο έργο των άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών.
Στα hotspots γίνεται καταχώριση των εισερχόμενων μεταναστών, εξακρίβωση των στοιχείων τους, δακτυλοσκόπηση  και διασταύρωση με τις σχετικές βάσεις δεδομένων. Εφ' όσον υφίσταται ανάγκη, η Europol αναλαμβάνει την παρακολούθηση της υπόθεσης. 
Με την ίδια, συλλογική προσέγγιση, σκοπεύουμε να διαχειριστούμε και τα εξωτερικά μας σύνορα, όπου συναντώνται οι προκλήσεις της μετανάστευσης και της ασφάλειας.
Μόνο με την αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων μας θα καταφέρουμε να διαφυλάξουμε την ελεύθερη μετακίνηση εντός του χώρου Σένγκεν.
Τα σύνορά μας μπορούν να μας παράσχουν σημαντικές πληροφορίες. Το νέο σύστημα Εισόδου/Εξόδου και το μελλοντικό Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου έχουν καθοριστική σημασία τόσο για τη διαχείριση της μετανάστευσης, όσο και για την ενίσχυση της ασφάλειας.
Το περιβάλλον ασφάλειας παραμένει ασταθές και είναι κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα. Αυτό, όμως, που μπορεί να αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την απειλή αυτή.
Στο πλαίσιο αυτό, καίριο ζήτημα αποτελεί η ανταλλαγή πληροφοριών και αφορά στην ποσότητα και στην ποιότητα των πληροφοριών που ανταλλάσουμε σχετικά με εξελισσόμενες απειλές, καθώς επίσης και στην αρχιτεκτονική των συστημάτων μας.
Για τον λόγο αυτό εργαζόμαστε για να εντοπίσουμε τα κενά στην αρχιτεκτονική διαχείρισης δεδομένων. Τα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτουμε για την ασφάλεια, τα σύνορα και τη διαχείριση της μετανάστευσης πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους.
Η επίθεση στην Χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου απέδειξε ότι ένα άτομο μπορούσε να εμφανίζεται με διαφορετικές ταυτότητες στις διάφορες βάσεις δεδομένων της ΕΕ. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχιστεί κάτι τέτοιο.
Η πρότασή μας για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕ αντιμετωπίζει ακριβώς αυτό το ζήτημα. Η πρόταση αυτή θα έχει καθοριστική επίδραση σε ό, τι αφορά τη μάχη κατά των τρομοκρατών που κρύβονται πίσω από πλαστές ταυτότητες, ταυτόχρονα όμως με πλήρη σεβασμό του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της προστασίας των δεδομένων.
Πέραν της ανταλλαγής πληροφοριών, εξαιτίας της επιτακτικής ανάγκης να αντιμετωπιστεί η απειλή της τρομοκρατίας, θα πρέπει να ενισχύσουμε την επιχειρησιακή υποστήριξη που παρέχουμε στα κράτη μέλη.
Για τον σκοπό αυτό, παρουσιάσαμε, τον περασμένο Οκτώβριο, ένα πακέτο αντιτρομοκρατικών μέτρων. Διαθέσαμε σχεδόν 120 εκατομμύρια ευρώ στα κράτη μέλη για την προστασία των δημόσιων χώρων και των «ευάλωτων στόχων».  Επιπλέον, έχουμε εκδώσει συστάσεις για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, οι οποίες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα.
Αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δεν έχουν μόνο επιχειρησιακού χαρακτήρα, αλλά έχουν και κοινωνική διάσταση. 
Αναφέρομαι φυσικά στη ριζοσπαστικοποίηση των πολιτών μας, τόσο στις κοινωνίες μας όσο και στο διαδίκτυο. Πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση.
Αύριο, στη μηνιαία έκθεση προόδου για την Ένωση Ασφάλειας, θα αναφερθούμε στην ενίσχυση των δράσεών μας κατά της ριζοσπαστικοποίησης, ξεκινώντας με μέτρα για την ενίσχυση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ. 
Η άλλη κρίσιμη πτυχή του ζητήματος είναι το διαδίκτυο. Ήδη από το 2015, όταν δημιούργησα το Ευρωπαϊκό Διαδικτυακό Φόρουμ, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τα κράτη μέλη και τις εταιρείες του διαδικτύου για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής διαδικτυακής προπαγάνδας.
Έχουμε οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τις εταιρείες του διαδικτύου, η οποία παράγει απτά αποτελέσματα. Απαιτείται όμως μεγαλύτερη και ταχύτερη πρόοδος. Θα πρέπει να δούμε αποτελέσματα από τις διαδικτυακές εταιρείες, το συντομότερο δυνατόν.
Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουμε το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων όπως η υιοθέτηση νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να ενισχυθεί η δράση κατά του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου. Ωστόσο, η υιοθέτηση νομοθετικού πλαισίου απαιτεί χρόνο και είναι απαραίτητο να αναλάβουμε δράση άμεσα. Τους προσεχείς μήνες θα αποφασίσουμε σχετικά με επόμενα ενδεχόμενα βήματα. 
Η διεθνής συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας είναι μια επιπρόσθετη, μα εξίσου καθοριστική πτυχή. Η έλλειψη ασφάλειας αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τρίτες χώρες για τον περιορισμό των κινδύνων και τρομοκρατικών απειλών στο εσωτερικό των χωρών μας.
Τον Δεκέμβριο, προτείναμε στο Συμβούλιο το άνοιγμα διαπραγματεύσεων σχετικά με την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ της Europol και της Αλγερίας, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, του Μαρόκου, της Τυνησίας και της Τουρκίας. Συνεργαζόμαστε, επίσης, με χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, όσον αφορά στη ριζοσπαστικοποίηση και στην παράνομη εμπορία και διακίνηση όπλων και εκρηκτικών.
Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, επίσης, πολύ στενά με τους στρατηγικούς εταίρους μας που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, όπως οι ΗΠΑ. 
Η ανταλλαγή πληροφοριών, η αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο, η ενίσχυση της ασφάλειας των αερομεταφορών και η διαχείριση των συνόρων αποτελούν τομείς στους οποίους ΕΕ και ΗΠΑ έχουν την ίδια προσέγγιση για την από κοινού αντιμετώπιση των απειλών για την εσωτερική ασφάλεια, με παγκόσμιο στρατηγικό προσανατολισμό.
Οι κοινές, συλλογικές και πολυμερείς δράσεις μας είναι ο μόνος τρόπος να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, τόσο στο εσωτερικό, στην Ευρώπη, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Για να δημιουργήσουμε μια πραγματική Ένωση Ασφάλειας, πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία, τον τόπο σκέψης μας σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειας. Δεν μπορούν τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία απομονωμένα. 
Η εθνική ασφάλεια θα αποτελεί πάντα αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αλλά σε ποια εθνική ασφάλεια αναφερόμαστε, όταν οι τρομοκράτες διασχίζουν τόσο τα φυσικά, όσο και τα "ψηφιακά σύνορα" για να διαπράξουν τις επιθέσεις τους; Ο κατακερματισμός μας καθιστά όλους ευάλωτους.
Μόνο όταν εκλείψει ο κατακερματισμός και ενώσουμε τις προσπάθειές μας, θα μπορέσουμε να δούμε αποτελέσματα κατά της τρομοκρατίας. Για παράδειγμα, απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Μονάδας Πληροφοριών.
Πρόκειται για μια ιδέα, την οποία έβαλα στο τραπέζι πριν τρία χρόνια, και η οποία προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις από τα κράτη μέλη. Σήμερα, πολλά κράτη μέλη είναι πολύ πιο θετικά σε ό,τι αφορά την πραγματοποίηση της ιδέας αυτής στο μέλλον. 
Ο μόνος τρόπος να νικήσουμε την τρομοκρατία είναι η συνεργασία όλων μας. Δεν πρέπει επιτρέψουμε στο «βαθύ κράτος» να εμποδίσει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια προσέγγιση του ζητήματος της ασφάλειας.
Σίγουρα δεν είμαστε εκεί που βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ισχυρότερα. Τα πληροφοριακά μας συστήματα γίνονται όλο και «εξυπνότερα» και πιο διασυνδεδεμένα. Οι υπηρεσίες μας είναι καλύτερα εξοπλισμένες και συνεργάζονται στενότερα. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν όλο και περισσότερες πληροφορίες και ζητούν ενίσχυση της επιχειρησιακής στήριξη που τους παρέχουμε, ενώ διευρύνεται η συνεργασία με τους εταίρους μας.
Ωστόσο, πρέπει να γίνουν, ακόμη, πολλά περισσότερα για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στις κοινωνίες μας και το διαδίκτυο, για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μας διαφεύγουν πληροφορίες σχετικά με απειλές και για να ενισχύσουμε την προστασία των πολιτών και των υποδομών μας.  

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15