Σημεία ομιλίας Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Στρασβούργο 16/9/2019

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
18 Σεπ 2019
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Η σημερινή μας συζήτηση είναι μια καλή ευκαιρία για να αναγνωρίσουμε την πρόοδο των τελευταίων πέντε ετών αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις.

Η LIBE έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ολοκλήρωση μιας πραγματικά ευρωπαϊκής στρατηγικής έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας. Αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο μέσω μιας κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας. Τα τελευταία πέντε χρόνια, πολλά έχουν επιτευχθεί με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου και ιδίως της Επιτροπής LIBE.

Από το 2015, αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας. Με επιμονή, κατορθώσαμε σε λίγα μόλις χρόνια να παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία και να καταρτίσουμε έναν ισχυρό χάρτη πολιτικής για το μέλλον. Το έργο αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Προτείναμε άμεσα μέτρα για την ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς και μακροπρόθεσμες λύσεις για την καλύτερη διαχείριση όλων των πτυχών της μετανάστευσης τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών.

Συγκεκριμένα περισσότερες από 700,000 ζωές διασώθηκαν στη Μεσόγειο από το 2015, στηρίξαμε τα κράτη μέλη που δέχονται υψηλές πιέσεις για την υποδοχή των μεταναστών παρέχοντας οικονομική, τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή επιτόπου, υλοποιήσαμε τις πολιτικές της μετεγκατάστασης και της επανεγκατάστασης: συνολικά, πάνω από 34,000 άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας μετεγκαταστάθηκαν τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ιταλία, και πάνω από 60,000 πρόσφυγες έχουν επανεγκατασταθεί στην Ευρώπη από χώρες εκτός της ΕΕ από το 2015.

Παράλληλα μειώσαμε τα κίνητρα για παράτυπη μετανάστευση: μέσω της αποτελεσματικότερης καταπολέμησης των εγκληματικών δικτύων διακίνησης και αναπτύσσοντας συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης της μετανάστευσης. Σήμερα, ο αριθμός των παράτυπων αφίξεων είναι ξανά χαμηλότερος από τα προ της κρίσης επίπεδα. Επίσης, ενισχύσαμε και εκσυγχρονίσαμε τη διαχείριση των συνόρων μας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διευκόλυνση των καλόπιστων ταξιδιωτών. Και, φυσικά, προτείνουμε την εγκαθίδρυση: ισχυρής κοινής πολιτικής ασύλου, που θα ενισχύσει την πολιτική της ΕΕ στον τομέα των επιστροφών και θα προωθήσει τη νόμιμης μετανάστευση και την ένταξης που είναι τα σημεία στα οποία θα επανέλθω αργότερα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των κοινών προσπαθειών των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

Ένα ουσιαστικό στοιχείο της μεταναστευτικής μας πολιτικής είναι η ενίσχυση των νόμιμων οδών για αυτούς που χρήζουν διεθνούς προστασίας αλλά και για τους μετανάστες που χρειάζεται η οικονομία μας. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποθάρρυνση της χρήσης παράτυπων οδών, την καταπολέμηση του επιχειρηματικού μοντέλου των εγκληματικών δικτύων μεταναστών καθώς και την προσέλκυση ανθρώπων με τα αναγκαία ταλέντα και τις δεξιότητες που χρειάζονται οι οικονομίες μας.

Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για μια καλύτερη και πιο ελκυστική Μπλε Κάρτα της ΕΕ, παρά την ισχυρή υποστήριξη του Κοινοβουλίου, και την εξαιρετική ομάδα εισηγητών και σκιωδών εισηγητών. Αλλά, η ανάγκη για ένα ελκυστικό ενωσιακό καθεστώς για τους ικανότερους και ταλαντούχους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και την καλύτερη ρύθμιση της νόμιμης μετανάστευσης παραμένει, και θα πρέπει να εξεταστεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι το νέο Κοινοβούλιο θα διατηρήσει το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Κεντρικό στοιχείο των πολιτικών μας ήταν επίσης οι συνέργειες με χώρες εκτός της ΕΕ. Πιστεύουμε στην ανάγκη προώθησης μακροχρόνιων εταιρικών σχέσεων με βασικές χώρες καταγωγής και διέλευσης για: την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης, τη διάσωση ζωών, την παροχή βοήθειας σε πρόσφυγες και μετανάστες, την καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών, τη διευκόλυνση των επιστροφών και της επανένταξης, της πρόληψη και δίωξη της εμπορίας ανθρώπων και για να ενισχυθούν επίσης οι οδοί νόμιμης μετανάστευσης.

Διάφορα πιλοτικά σχέδια για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού με βασικές χώρες εταίρους βρίσκονται σε εξέλιξη, και χαιρετίζω το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη συμμετέχουν σε αυτά. Η Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας συνέβαλε σε σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών, ιδίως κατά μήκος της οδού της Ανατολικής Μεσογείου. Η στήριξη της ΕΕ μέσω του Μηχανισμού για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία αποτελεί βασικό στοιχείο της συνεργασίας μας. Η χρηματοδότηση που παρέχεται συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στα πρότυπα προστασίας των προσφύγων από τη Συρία και στη στήριξη των κοινοτήτων υποδοχής στην Τουρκία.

Έχουμε, για παράδειγμα, παράσχει πρόσβαση στην εκπαίδευση για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά από τη Συρία και πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες έλαβαν χρηματική βοήθεια για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους. Η στήριξή μας έχει επίσης συμβάλει στη δημιουργία εγκαταστάσεων υποδοχής και στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Όσον αφορά τις θεωρήσεις, κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για την αναθεώρηση του κώδικα θεωρήσεων, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1 Φεβρουαρίου. Η νέα πολιτική μας στον τομέα των θεωρήσεων θα καταστήσει την ΕΕ πιο ισχυρή μπροστά από τους κινδύνους που συνδέονται με την εξωτερική ασφάλεια και τη μετανάστευση, αλλά θα διευκολύνει επίσης τις διαπροσωπικές επαφές για όλους τους καλόπιστους ταξιδιώτες. Για παράδειγμα, οι πολίτες της Γεωργίας και της Ουκρανίας μπορούν πλέον να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση στον χώρο Σένγκεν. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των πολιτών. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί την τήρηση των κριτηρίων αξιολόγησης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων.

Η πραγματική αλλαγή για τη μετανάστευση θα πραγματοποιηθεί με τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Θα ήθελα να συγχαρώ τα μέλη του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη λήψη θέσης επί του συνόλου των 7 νομοθετικών προτάσεων και την προθυμία τους να συνεργαστούν με το Συμβούλιο για τη διαπραγμάτευσή τους. Χρειαζόμαστε επειγόντως μία εις βάθος μεταρρύθμιση της πολιτικής ασύλου. Πρέπει να καλλιεργήσουμε την εμπιστοσύνη που χρειάζεται έτσι ώστε να οικοδομηθεί ένα πραγματικά κοινό σύστημα ασύλου. Γιατί αυτό θα είναι προς το συμφέρον όλων.

Επίσης, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εξετάζουμε κατά περίπτωση τις αποβιβάσεις και να αναζητούμε την αλληλεγγύη για τα άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη, κάθε φορά που ένα σκάφος βρίσκεται στις ευρωπαϊκές ακτές. Βασίζομαι στη συμμετοχή όλων σας στη συζήτηση αυτή με τη νέα Επιτροπή και στη συνέχιση του έργου για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων, ιδίως όσον αφορά στο προσεχές Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο,

όπως ανακοίνωσε η νέα Πρόεδρος. Η μετεγκατάσταση είναι ένας μηχανισμός αλληλεγγύης, που θα πρέπει να αποτελέσει μέρος ενός μόνιμου εργαλείου αλληλεγγύης στο μεταρρυθμισμένο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και συγκεκριμένα, στον νέο κανονισμό του Δουβλίνου.

Εν τω μεταξύ και ξανά κατά τη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού, η Επιτροπή έχει ζητήσει επανειλημμένα από τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να πραγματοποιούν μετεγκαταστάσεις σε εθελοντική βάση, με ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη, έτσι ώστε να γεφυρωθεί το τέλος του προγράμματος μετεγκατάστασης με την υιοθέτηση του νέου κανονισμού του Δουβλίνου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις αποβιβάσεων, ήταν συνήθως τα ίδια κράτη μέλη που απάντησαν θετικά στις εθελοντικές μετεγκαταστάσεις από την Ιταλία, τη Μάλτα και την Ισπανία μετά τις αποβιβάσεις κατά τη διάρκεια του 2018 και του 2019. Έπειτα από τις αποβιβάσεις στην Ιταλία και τη Μάλτα μεταξύ της 27ης Ιουνίου 2018 και της 2ας   Σεπτεμβρίου 2019, 1 000 άτομα μεταφέρθηκαν σε άλλα κράτη μέλη και στη Νορβηγία, σύμφωνα με τις εθελοντικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι εν λόγω χώρες. 760 άτομα μεταφέρθηκαν από τη Μάλτα και 240 από την Ιταλία. Οι μεταφορές 850 ατόμων απομένουν να τηρηθούν σύμφωνα με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις.

Επί του παρόντος, συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον εξορθολογισμό αυτών των εθελοντικών μετεγκαταστάσεων με την έννοια των προσωρινών ρυθμίσεων για την παροχή συντονισμένης και πιο προβλέψιμης προσέγγισης στις αποβιβάσεις. Η Επιτροπή δούλεψε κατά τους τελευταίους μήνες για να θέσει σε εφαρμογή προσωρινές ρυθμίσεις. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να τεθούν σε εφαρμογή οι εν λόγω ρυθμίσεις. Ωστόσο, η Επιτροπή εμμένει σταθερά στη θέση της πως μια διαρθρωτική και μόνιμη λύση, ενσωματωμένη στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, πρέπει να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν.

Επιπλέον, βασικό στοιχείο μιας αξιόπιστης και ισορροπημένης μεταναστευτικής πολιτικής είναι ένα σύστημα που εξασφαλίζει αποτελεσματικές επιστροφές για όσους δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ. Κάνουμε ό, τι μπορούμε για να παρέμβουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα για την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της. Για μια αποτελεσματικότερη πολιτική επιστροφών, προτρέπω τη νέα επιτροπή LIBE να δρομολογήσει εκ νέου τις εργασίες σχετικά με τη μεταρρύθμιση της οδηγίας για τις επιστροφές το συντομότερο δυνατόν.

Μια άλλη προϋπόθεση για ένα αποτελεσματικό κοινό σύστημα ασύλου είναι η καλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν. Η Σένγκεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πλήρη και κανονική λειτουργία της το συντομότερο δυνατόν. Ως εκ τούτου, πρέπει να διαθέτουμε σαφείς κανόνες για τα κράτη μέλη όσον αφορά στους ελέγχους στα εσωτερικά τους σύνορα, που θα βασίζονται στην προαναφερθείσα εμπιστοσύνη.

Η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και η λειτουργία της Σένγκεν θα ενισχυθεί από τη νέα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή με μόνιμο σώμα 10,000 ατόμων και επιπλέον αρμοδιότητες για την ουσιαστική στήριξη των κρατών μελών. Προσβλέπω στην ταχεία υιοθέτηση του Κανονισμού έτσι ώστε να αρχίσουν αμέσως οι εργασίες που έχουν συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες.

Τα εξωτερικά μας σύνορα είναι το σημείο επαφής μεταξύ όλων των κοινών μας εργασιών για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Χάρη στα επιτεύγματα της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, όλα αυτοί που διασχίζουν τα εξωτερικά μας σύνορα υπόκεινται πλέον σε ελέγχους μέσω προηγμένων συστημάτων πληροφοριών, όπως το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS) και το σύστημα εισόδου/εξόδου(Entry/Exit System).

Η διαλειτουργικότητα, η οποία θα συνδέσει όλες αυτά τα σημεία, είναι το πλέον πρόσφατο επίτευγμα που θα βοηθήσει να διασυνδέσουμε τις πληροφορίες μας, και να καλύψουμε τα τυφλά σημεία. Η Επιτροπή συνεργάζεται πλέον στενά με τον eu-LISA και τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή των νέων και επικαιροποιημένων συστημάτων έτσι ώστε αυτά να επικοινωνούν μεταξύ τους. Πρέπει επίσης να καταλήξουμε σε συμφωνία έως τις αρχές του επόμενου έτους στην πρόταση του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις που θα επιτρέψει την έγκαιρη εφαρμογή του μαζί με την υπόλοιπη πλατφόρμα διαλειτουργικότητας. 

Δεν θα αναφερθώ σε όλα τα έργα και στη νομοθεσία που έχει θεσπιστεί στον τομέα της ασφάλειας, θα ήθελα μόνο να τονίσω την ανάγκη να ολοκληρωθεί γρήγορα η πρωτοβουλία σχετικά με το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Τα πρόσφατα γεγονότα, όπως οι επιθέσεις στο Christchurch, έχουν καταδείξει την ανάγκη νομικού πλαισίου για την ενίσχυση της συλλογικής μας αντίδρασης στη συνεχιζόμενη κατάχρηση του διαδικτυακού χώρου από τρομοκράτες. Με περισσότερες από τις μισές ποινικές έρευνες να απαιτούν διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, οι αρχές μας χρειάζονται επειγόντως τα κατάλληλα μέτρα για την απόκτηση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο σημαντικό ζήτημα της χρηματοδότησης. Η Επιτροπή πρότεινε να αυξηθεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την περίοδο 2021-2027 για τη μετανάστευση και το άσυλο, για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και για την ασφάλεια. Πρόκειται για ισχυρό πολιτικό μήνυμα που δείχνει την επιθυμία της ΕΕ να υλοποιήσει τους φιλόδοξους στόχους της με επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης. Ελπίζω ότι το νέο Κοινοβούλιο θα διατηρήσει αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας.

 Οι εργασίες και η δέσμευση της Επιτροπής πρέπει να συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό. Πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την κληρονομιά που αφήνουμε στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλεια που θεωρoύνταν θέματα εθνικής αρμοδιότητας.  Έχουμε καταφέρει μια μεγάλη αλλαγή σε αυτή τη νοοτροπία, καθώς εργαστήκαμε με πραγματικά ευρωπαϊκές λύσεις. Έχουμε, επίσης, επιτύχει μια πιο συνεκτική προσέγγιση και στην εξωτερική μας πολιτική. Όπως είπα προηγουμένως, πολλά απομένουν να γίνουν ακόμη.

Θα ήθελα να σας εκφράσω εκ νέου τις ευχαριστίες μου για μια ακόμη φορά σε όλους για τη συνεργασία σας στην υλοποίηση αυτών των συγκεκριμένων πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών με βάση τις αξίες της ΕΕ. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας μέχρι το τέλος της θητείας μου έτσι ώστε να σημειωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά στις νομοθεσίες που εκκρεμούν.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15