Σημεία ομιλίας Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για τον Κώδικα Θεωρήσεων, 17/4/2019

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
17 Απρ 2019
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την επίτευξη συμφωνίας σε αυτή την σημαντική πρόταση. Η τουριστική και ταξιδιωτική βιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ. Οι χρονοβόρες διαδικασίες μπορούν όμως να αποτρέψουν τους τουρίστες από το να ταξιδέψουν στην Ευρώπη και αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις επενδύσεις και την ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι συμφωνηθείσες αλλαγές θα διευκολύνουν εκατομμύρια ταξιδιώτες να αποκτούν θεώρηση εισόδου στην ΕΕ κάθε χρόνο, διευκολύνοντας έτσι τον τουρισμό, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις.

Η απλούστευση της διαδικασίας δεν σημαίνει ελεύθερη είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε πιο χαλαρούς ελέγχους ασφαλείας. Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν και θα ενισχύσουν τα πρότυπα ασφάλειας, για να εντοπίζονται τυχόν απειλές ή άτομα χωρίς δικαίωμα εισόδου στην ΕΕ.

Ένας νέος μηχανισμός στον κώδικα θεωρήσεων θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική θεωρήσεων, σε συνεργασία με τρίτες χώρες, σε ό,τι αφορά την επιστροφή και επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν διαδικασίες που είναι πιο ευέλικτες για όσους ταξιδεύουν στο χώρο Σένγκεν. Ενώ, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, η πρώτη ημερομηνία που μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση είναι τρεις μήνες πριν από το ταξίδι, οι νέοι κανόνες παρατείνουν αυτή την περίοδο σε έξι μήνες.

Θα διασφαλιστεί, επίσης, η ίση μεταχείριση των αιτούντων. Όσοι ταξιδεύουν συχνά και έχουν χρησιμοποιήσει νόμιμα τις προηγούμενες θεωρήσεις, θα μπορούν να επωφελούνται από «θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων» με σταδιακά αυξανόμενη περίοδο ισχύος από 1 έτος έως 5 έτη κατ' ανώτατο όριο. Αυτό θα εξοικονομήσει χρόνο και θα μειώσει το κόστος τόσο για τους αιτούντες όσο και για τα Κράτη Μέλη. Ταυτόχρονα, η εκπλήρωση των όρων εισόδου από τους ταξιδιώτες θα επαληθεύεται διεξοδικά  σε όλες τις περιπτώσεις.

Προτείνεται επίσης μια μέτρια αύξηση του τέλους θεώρησης Σένγκεν από 60 σε 80 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλισθούν πρόσθετοι πόροι για την ενίσχυση της ασφάλειας. Αυτή η μικρή αύξηση θα επιτρέψει στα Κράτη Μέλη να διατηρήσουν επαρκές προξενικό προσωπικό παγκοσμίως.

Αυτό θα εξασφαλίσει ενισχυμένους ελέγχους ασφαλείας, καθώς και την αναβάθμιση του εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού, χωρίς να θέτει εμπόδια σε όσους αιτούνται θεώρηση.  

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κώδικας Θεωρήσεων προσαρμόζει τους υπάρχοντες κανόνες στη διαρκή ανησυχία για την ασφάλεια, στις προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση και στις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται από την τεχνολογική ανάπτυξη.

Μετάφραση από τα αγγλικά: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/avramopoulos/ann...

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15