Συνέντευξη τύπου Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου για την πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση και για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Θεωρήσεων, Βρυξέλλες 14/3/2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
14 Μαρ 2018
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Σήμερα σημειώνεται ακόμα ένα βήμα προόδου για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές στους τομείς της κινητικότητας, της μετανάστευσης και της ασφάλειας, τόσο στην εσωτερική όσο και την εξωτερική τους διάσταση.

Καταρχάς, σήμερα παρουσιάζουμε το πρώτο μέρος μιας συνολικής μεταρρύθμισης της κοινής πολιτικής θεωρήσεων. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια καθώς και εξελισσόμενες μεταναστευτικές προκλήσεις. Πρέπει να προσαρμόσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική θεωρήσεων σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα καθιστώντας την ισχυρότερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη.

Με τις μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε, όσοι ταξιδεύουν για θεμιτούς λόγους θα μπορούν να αποκτούν θεωρήσεις ευκολότερα και ταχύτερα. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια ταξιδιώτες επισκέπτονται την ΕΕ. Μόνο το 2016, εκδόθηκαν περισσότερες από 15 εκατομμύρια θεωρήσεις Σενγκεν για ταξίδια μικρής διαρκείας. Επιπλέον, όσοι ταξιδεύουν για θεμιτούς λόγους θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις θεωρήσεων έως και 6 μήνες πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι τους και να λαμβάνουν απάντηση εντός 10 ημερών.

Επίσης, προτείνουμε τη δημιουργία ενός νέου ειδικού καθεστώτος στα εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα, όπου οι ταξιδιώτες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για θεωρήσεις πολύ μικρής διάρκειας, κάτω των 7 ημερών, υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Επιπλέον, αξιόπιστοι ταξιδιώτες, που έχουν χρησιμοποιήσει νόμιμα τις προηγούμενες θεωρήσεις, θα μπορούν να επωφελούνται από «θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων» και δεν θα χρειάζεται πλέον να ακολουθούν νέες διαδικασίες θεώρησης κάθε φορά που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην ΕΕ.

Γνωρίζουμε ωστόσο, ότι αντίθετα με την πλειονότητα, κάποιοι από τους επισκέπτες της ΕΕ δεν είναι πραγματικοί, bona fide ταξιδιώτες, και γι' αυτό χρειάζεται να τους εντοπίζουμε αμέσως και να εμποδίζουμε την είσοδό τους. Γι αυτόν τον λόγο, σύντομα, θα προχωρήσουμε στην αναθεώρηση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις ώστε ο έλεγχος των στοιχείων των αιτούντων και των κατόχων θεώρησης να γίνει ταχύτερος και αποτελεσματικότερος.

Οι συνοριοφύλακες και οι αρμόδιοι υπάλληλοι για τις θεωρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να εντοπίζουν υπόπτους για συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα ή αν κάποιος χρησιμοποιεί πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η ασφάλεια στην Ευρώπη τόσο για τους πολίτες όσο και τους ταξιδιώτες.

Εάν θέλουμε να ενισχύσουμε ουσιαστικά το σύστημα θεωρήσεων, χρειαζόμαστε και τους αναγκαίους πόρους. Για τον λόγο αυτόν, προτείνουμε την αύξηση του τέλους θεώρησης κατά 20 ευρώ. Παρά τη μικρή αυτή αύξηση, οι Ευρωπαϊκές θεωρήσεις θα εξακολουθήσουν να είναι φθηνότερες από ότι στις ΗΠΑ, την Κίνα ή αλλού. Επιπλέον, τα Κράτη Μέλη θα μπορέσουν θα διατηρούν επαρκές προξενικό προσωπικό σε όλον τον κόσμο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτούντων, αλλά και να αναβαθμίσουν τον τεχνικό εξοπλισμό τους ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των ελέγχων ασφάλειας.  Με τις αλλαγές αυτές, κρατάμε τις πόρτες της Ευρώπης ανοικτές για τους bona fide ταξιδιώτες και κλειστές για όσους εγκυμονούν κινδύνους για την ασφαλεία.

Ωστόσο, η πολιτική θεωρήσεων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικότερης πολιτικής μας για τη μετανάστευση και την κινητικότητα.

Με τη σημερινή μεταρρύθμιση, διασφαλίζουμε ότι η κοινή πολιτική θεωρήσεων θα συμβάλλει στη βελτίωση της συνεργασίας μας με χώρες εκτός ΕΕ σε ό,τι αφορά τις επιστροφές παράτυπων μεταναστών. Προβλέπονται αυστηρότερες προϋποθέσεις για την επεξεργασία θεωρήσεων όταν η συνεργασία με μια τρίτη χώρα εταίρο για την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών δεν είναι ικανοποιητική. Η νέα αυτή προσέγγιση δεν θα έχει αντίκτυπο στο βασικό δικαίωμα των ταξιδιωτών να αιτούνται και να λαμβάνουν θεωρήσεις.

Μια ευρωπαϊκή πολιτική θεωρήσεων που θα έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι θεμελιώδους σημασίας ώστε να παραμείνει η Ευρώπη ανοικτή και ασφαλής.  Σε ό,τι αφορά την πρόταση μεταρρύθμισης του 2014, ακούσαμε τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν και επανήλθαμε με μια νέα βελτιωμένη πρόταση. Προσβλέπω σε ταχεία έγκριση της σημερινής πρότασης από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Σήμερα, διαπιστώνουμε επίσης, τα ευρύτερα θετικά αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση. Υπάρχει σαφής και διαρκής μείωση των παράτυπων αφίξεων. Το έργο μας συνεχίζεται σε όλα τα μέτωπα, εντός και εκτός της ΕΕ: για τη διάσωση ζωών, την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών, την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους. Πάνω από 34.000 άτομα, δηλαδή περισσότερο από το 94 % του συνόλου των επιλέξιμων αιτούντων, έχουν μετεγκατασταθεί χάρη στη συμβολή όλων σχεδόν των κρατών μελών. Οι προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε νόμιμες οδούς αποδίδουν αποτελέσματα. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη δεσμευθεί να επανεγκαταστήσουν 40.000 άτομα στο πλαίσιο του νέου προγράμματος επανεγκατάστασης.

Το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την παροχή στήριξης στους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο και Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αναμένεται να κινητοποιήσουν περίπου 9.6 δισ. ευρώ δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.  Ταυτόχρονα, η ΕΕ εξακολουθεί να παρέχει σημαντική χρηματοδοτική στήριξη στην Ελλάδα και την Ιταλία, χώρες της ΕΕ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης.

Πρέπει επίσης να σταλεί ένα σαφές μήνυμα ότι οι παράτυποι μετανάστες θα επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Καταβάλλουμε προσπάθειες για τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης μέσω της συνεργασίας μας με χώρες εταίρους όπως το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, η Τυνησία, η Κίνα και το Μαρόκο. Η αυριανή επίσκεψή μου στον Νίγηρα, για παράδειγμα, έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιτυχημένης συνεργασίας μας  και τη συνέχιση της παροχής στήριξης προς τη χώρα.

Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τρίτες χώρες εταίρους στους τομείς της αποτελεσματικότερης διαχείρισης και μείωσης των ροών που προέρχονται από την Αφρική, όπως και στον τομέα της επανεισδοχής, και να βελτιώσουμε τις συνθήκες των μεταναστών που έχουν εγκλωβιστεί στη Λιβύη.

Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι το ποσό των 3 δις ευρώ του χρηματοδοτικού εργαλείου Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία απορροφήθηκε πλήρως μέχρι τα τέλη του 2017. Αυτό αποδεικνύει ότι η ΕΕ ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Πρέπει, τώρα, η Ένωση και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν το δεύτερο ποσό ύψους 3 δις ευρώ.

Μέχρι στιγμής το ταμείο έχει υποστηρίξει την πρόσβαση 500.000 παιδιών στην εκπαίδευση και στηρίζει 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες με μηνιαίες μεταφορές χρημάτων. Στόχος της Επιτροπής είναι να διασφαλισθεί ότι το πολύτιμο έργο του xρηματοδοτικού εργαλείου Διευκόλυνσης για την Τουρκία θα συνεχιστεί.

Από τα συνολικά 3δις ευρώ το 1δις ευρώ θα προέλθει από την ΕΕ και τα υπόλοιπα 2δις ευρώ από τα Κράτη Μέλη. Αυτό θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε την ίδια δομή διαχείρισης της Διευκόλυνσης, ενώ δεν πρόκειται να στερήσει χρηματοδοτικούς πόρους από άλλες προτεραιότητες μας για το μεταναστευτικό.

Η προσέγγιση Ευρώπης και Τουρκίας αποτελεί μια μακροχρόνια διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν και πρέπει να αποφεύγονται αχρείαστες κλιμακώσεις. Ο τερματισμός των εντάσεων θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι Τουρκία και Ευρώπη είναι προσηλωμένες σε αυτήν τη συνεργασία. Προσβλέπω στην επιστροφή, σύντομα, των δυο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία.

Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου η περαιτέρω πρόοδος σε αυτά τα καθοριστικά ζητήματα εξαρτάται και από την επιτυχημένη αναθεώρηση του κοινού μας συστήματος ασύλου. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ηγέτες των κρατών μελών μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι τον επόμενο Ιούνιο.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15