Συνέντευξη τύπου Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου για την πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση, Βρυξέλλες 4/12/2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
4 Δεκ 2018
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Πολλές φορές σας έχω ενημερώσει σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο μεταναστευτικό,  αλλά και τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Σήμερα μπορεί η κατάσταση μπορεί να μην φαίνεται αλλά είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική καθώς πλέον δεν υπάρχουν δυσανάλογα υψηλές και μη ελεγχόμενες αφίξεις μεταναστών στις ακτές μας.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στο μεταναστευτικό που δημιουργήσαμε μαζί με τα Κράτη Μέλη τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η ενίσχυση της συνεργασίας με εταίρους εκτός ΕΕ, είχε σαν αποτέλεσμα την διάσωση σχεδόν 700.000 ανθρώπινων ζωών στη Μεσόγειο και στην αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών μας συνόρων.

Κατά συνέπεια οι αφίξεις είναι πλέον λιγότερες σε σχέση με εκείνες του 2014, και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας ώστε να μειωθούν ακόμη περισσότερο. Οι κοινές μας δράσεις όπως το σχέδιο της μετεγκατάστασης, η δημιουργία των hotspots, η διάσωση απελπισμένων ανθρώπων από την θάλασσα ήταν πράγματι αποτελεσματικές και ήταν οι άμεσες απαντήσεις μας στα πιο πιεστικά προβλήματα.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει και θα παραμείνουμε σε εγρήγορση. Έχουμε μάθει από τα προηγούμενα χρόνια ότι οι δράσεις μας συνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς στους οποίους πρέπει να επιτευχθεί αποφασιστική πρόοδος τις επόμενες εβδομάδες. 

Ως προς την εξωτερική διάσταση, πρέπει να επεκτείνουμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση που εφαρμόζουμε κατά μήκος της κεντρικής και ανατολικής διαδρομής στη διαδρομή της δυτικής μεσογείου, το μόνο σημείο όπου παρατηρείται άνοδος των αφίξεων. 

Πρέπει να βελτιώσουμε την εφαρμογή των 17 συμφωνιών για τις επανεισδοχές και τους 6 επιχειρησιακούς διακανονισμούς που ήδη διαθέτουμε. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και να συνάψουμε νέες συμφωνίες με τους εταίρους μας στην Υποσαχάρια Αφρική και την Ασία. 

Τα Κράτη Μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει άμεσα να συμφωνήσουν στην υιοθέτηση των αναθεωρημένων κανόνων επιστροφών ώστε οι διαδικασίες επιστροφών να γίνουν πιο γρήγορες αλλά και πιο αποτελεσματικές. 

Τέλος, τα Κράτη Μέλη πρέπει να συνεχίσουν την ενίσχυση των νόμιμων οδών μετανάστευσης, τόσο για όσους χρειάζονται προστασία μέσω της μετεγκατάστασης όσο και για την προσέλκυση εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων μέσω της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Μπλε Κάρτας και την έναρξη πιλοτικών προγραμμάτων για τη μετανάστευση εργασίας.

Σε ότι αφορά τα εξωτερικά μας σύνορα παρουσιάσαμε σήμερα μία νέα έρευνα που αποδεικνύει ότι σχεδόν το 80% των πολιτών μας έχει την άποψη ότι η ΕΕ πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά και να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη να προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 

Τα τελευταία χρόνια, διαπιστώσαμε ελλείψεις σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό για την επιχειρησιακή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Πρέπει τώρα να εργαστούμε για ένα μόνιμο σώμα με ευρωπαϊκό επιχειρησιακό προσωπικό 10.000 ατόμων  ώστε αυτό να είναι έτοιμο και ικανό να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες.

Επιπλέον, σε συνέχεια των προσπαθειών και των ενεργειών που έχουν ήδη γίνει για την αποτελεσματικότερη προστασία των συνόρων και την ενίσχυση της ασφάλειας, πιστεύουμε ότι ήρθε η στιγμή της άρσης των προσωρινών εσωτερικών συνοριακών ελέγχων και της πλήρους επαναφοράς της Σένγκεν.  Σχεδόν το 70% των πολιτών μας πιστεύει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι ένα από τα βασικά επιτεύγματα της ΕΕ.

Τέλος, βασικό στοιχείο της μεταναστευτικής πολιτικής μας αποτελεί το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Πρέπει να υπάρξει πρόοδος σε όλα τα επιμέρους στοιχεία. Η μεταρρύθμιση μας για το άσυλο περιλαμβάνει και το Δουβλίνο, όχι όμως μόνο αυτό.

Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να υιοθετήσουν τις πέντε από τις επτά προτάσεις μας, στις οποίες η πολιτική συμφωνία είναι εφικτή πριν από τις Ευρωεκλογές. 

Οι νέοι κανόνες που θα ορίζουν ποιος πληροί τις προϋποθέσεις για το άσυλο θα καταργήσουν το κίνητρο όσων κάνουν κατάχρηση του συστήματος (asylum shopping) διότι πλέον οι πιθανότητες παροχής ασύλου σε κάθε Κράτος Μέλος θα είναι οι ίδιες. 

Οι νέοι κανόνες σχετικά με τη βάση δεδομένων της EURODAC θα δώσουν τη δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να αποθηκεύουν και να αναζητούν πρόσωπα και δακτυλικά αποτυπώματα διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα διαγράφονται μετά από 18 μήνες αλλά θα παραμένουν αποθηκευμένα για 5 χρόνια.

Οι νέοι κανόνες για τους όρους υποδοχής θα δημιουργήσουν νέες υποχρεώσεις αναφοράς για τους αιτούντες άσυλο ώστε να περιοριστούν οι δευτερογενείς μετακινήσεις. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα του πως η κάθε μεταρρύθμιση έχει και την δική της προστιθέμενη αξία.

Παράλληλα η Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει τη στήριξη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επίτευξη μίας πολιτικής συμφωνίας για τον κανονισμό του Δουβλίνου και τον κανονισμό για τη διαδικασία χορήγησης ασύλου.Το Δουβλίνο πρέπει να έχει προστιθέμενη αξία και να υποστηρίζει άμεσα τα Κράτη Μέλη που βρίσκονται υπό πίεση. 

Τα Κράτη Μέλη πρέπει να συνεισφέρουν σε όλα τα επιμέρους στοιχεία της ολοκληρωμένης προσέγγισης ώστε να ανακουφιστούν αυτά που βρίσκονται κάτω από πίεση. Οι δεσμεύσεις των Κρατών Μελών θα γίνονται σε εθελοντική βάση.

Σε περιόδους πίεσης, πρέπει να δημιουργηθεί μέσα στο σύστημα ένα δίχτυ ασφαλείας  που θα διασφαλίζει ότι σε περίπτωση απουσίας επαρκούς εθελοντικής δέσμευσης, η υποστήριξη θα είναι δεδομένη για τα Κράτη Μέλη που θα την έχουν ανάγκη.

Ενώ οι αλλαγές στο κανονισμό του Δουβλίνου προχωρούν μέχρι να φτάσουν στο τελικό στάδιο, μπορούμε να εφαρμόσουμε προσωρινές συμφωνίες. Αυτές θα λειτουργήσουν ως γέφυρες μέχρι ο νέος κανονισμός του Δουβλίνου να τεθεί σε εφαρμογή.

Ενόψει της Διάσκεψης Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σε δύο μέρες και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα, δύο είναι τα βασικά μηνύματα για την δημιουργία ενός ανθεκτικού και βιώσιμου πλαισίου για τη μετανάστευση: Είναι προς το συμφέρον όλων μας και δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για χάσιμο.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15