Συνέντευξη τύπου Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου σχετικά με τα νέα μέτρα για ισχυρότερα ευρωπαϊκά σύνορα και αλληλεγγύη για τη μετανάστευση, Βρυξέλλες 13/9/2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
13 Σεπ 2018
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Video: https://youtu.be/KaWCvEInrVU

O Πρόεδρος Γιούνκερ κατά τη χθεσινή του ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης το 2018 αναφέρθηκε στην ανάγκη "κοινής άσκησης της κυριαρχίας" όταν και όπου απαιτείται, ώστε καθένα από τα Κράτη Μέλη μας να είναι πιο ισχυρό.

Σήμερα, με ικανοποίηση παρουσιάζω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που σκοπεύουμε να το πραγματοποιήσουμε αυτό στους τομείς της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων. Οι προτάσεις μας, οι πρωτοβουλίες μας και η στήριξή μας έχουν ως σκοπό να παρέχουν περισσότερη Ευρώπη όπου υπάρχει ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη.

Όλοι στην Ευρώπη συμφωνούν ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση και αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι επιστροφές όσων δεν έχουν δικαίωμα διαμονής και ότι η ταυτοποίηση όσων φθάνουν στις ακτές μας και η διεκπεραίωση των αιτημάτων τους θα πρέπει να είναι άμεσες  και αποτελεσματικές.

Μόνο όμως πιο ισχυρή και ενωμένη μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πραγματικά και ουσιαστικά αποτελέσματα εν προκειμένω, και όχι μόνο του καθένα από τα Κράτη Μέλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντικαταστήσει ή να αναλάβει τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες των Κρατών Μελών.

Όπως είπε ο Πρόεδρος Γιούνκερ, η Ευρωπαϊκή κυριαρχία προέρχεται από την εθνική κυριαρχία των Κρατών Μελών και δεν την υποκαθιστά. Το αντίθετο, θέλουμε όλα τα Κράτη Μέλη να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους, και θέλουμε να τους παρέχουμε καλύτερη υποστήριξη για να το επιτύχουν. Μόνο συλλογικές και συγκεκριμένες ευρωπαϊκές δράσεις μπορούν - και θα κάνουν - την ουσιαστική διαφορά. Τα τρία τελευταία χρόνια ήδη το αποδεικνύουν, και θέλησή μας είναι να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε να δοθεί μια σημαντικά ισχυρότερη "εντολή" (mandate) στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή με αυξημένους πόρους και αρμοδιότητες που θα της επιτρέψουν να παρέχει διαρκεί και αξιόπιστη στήριξη στα Κράτη Μέλη προστατεύοντας τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, όταν και όπου απαιτείται.

Προσδοκούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει περαιτέρω ουσιαστική βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και προστατεύουμε τα κοινά εξωτερικά σύνορά μας. Με την πρότασή μας, ο Οργανισμός θα αποκτήσει το απαιτούμενο επίπεδο δυνατοτήτων για την ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, την αποτελεσματικότερη διαχείριση της μετανάστευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός της Ένωσης. Θα συστήσουμε ένα μόνιμο σώμα με ευρωπαϊκό επιχειρησιακό προσωπικό 10.000 ατόμων  μέχρι το 2020. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στο μόνιμο σώμα με βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες αποσπάσεις προσωπικού.

Όλα τα μέλη του νέου αυτού επιχειρησιακού βραχίονα θα είναι σε θέση να εκτελούν καθήκοντα που απαιτούν εκτελεστικές αρμοδιότητες και να παρέχουν στήριξη στα Κράτη Μέλη όταν και όπου απαιτείται, είτε πρόκειται για περιπολίες συνόρων και εξουσιοδοτήσεις ή αρνήσεις εισόδου στα εξωτερικά σύνορα, είτε για συλλήψεις ατόμων που έχουν διασχίσει παράτυπα τα σύνορα. Θα δρουν πάντα κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο των Κρατών Μελών  όπου πραγματοποιείται η επιχείρηση. Δεν πρόκειται, επομένως, για παραβίαση της κυριαρχίας των Κρατών Μελών, αλλά για ενίσχυσή της. Από το 2021 έως το 2027, ο προϋπολογισμός του Οργανισμού θα ενισχυθεί σημαντικά φθάνοντας περίπου στα 11.3 δις ευρώ.

Με αυτόν τον ενισχυμένο προϋπολογισμό, ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να αποκτήσει τον δικό του εξοπλισμό, όπως σκάφη, αεροπλάνα και οχήματα, μειώνοντας σταδιακά την εξάρτησή του από τους πόρους των Κρατών Μελών.  Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα ξαναβρεθούμε πλέον αντιμέτωποι με καταστάσεις όπου η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεών μας υπονομεύεται εξαιτίας των ελλείψεων σε εξοπλισμό ή πόρους όταν τα Κράτη Μέλη δεν ανταποκρίνονται αρκετά γρήγορα ή δεν ανταποκρίνονται καθόλου.

Όπως αποδεικνύεται ξεκάθαρα από τα προηγούμενα έτη, για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών συνόρων απαιτείται επίσης συνεργασία και στήριξη των κρατών που βρίσκονται στη γειτονιά μας αλλά και πιο μακριά. Για τον λόγο αυτό ο Οργανισμός θα μπορεί πλέον να διεξάγει κοινές επιχειρήσεις και να στέλνει προσωπικό σε όλα τα σημαντικά τρίτα κράτη, και όχι, πλέον, μόνο σε όσα γειτονεύουν με την ΕΕ, που θα υπόκεινται πάντα σε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εμπλεκομένων κρατών.

Όπως είπε ο Πρόεδρος Γιούνκερ εχθές, δεν προτείνουμε τη στρατιωτικοποίηση της Ένωσης μας, και δεν θα γίνουμε ποτέ "φρούριο". Στόχος μας είναι να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση των συνόρων μας, υπερασπιζόμενοι και προστατεύοντας τις θεμελιώδεις μας αρχές του ανοικτού πνεύματος και της ανεκτικότητας, γιατί η Ευρώπη θα συνεχίσει να παρέχει ασφάλεια σε όσους  χρήζουν προστασίας.

Για τον λόγο αυτό επίσης προτείνουμε την ενίσχυση του Οργανισμού Ασύλου της ΕΕ, ώστε να μπορεί διαρκώς να παρέχει άμεσες και πλήρεις υπηρεσίες στα Κράτη Μέλη για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών ασύλου. Αυτό περιλαμβάνει τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια που υποστηρίζεται από ένα αυξημένο προϋπολογισμό ύψους 1.25 δις ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

Ο ενισχυμένος Οργανισμός Ασύλου θα συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Οι δυο Οργανισμοί θα μπορούν πλέον να αναπτύσσουν από κοινού ομάδες υποστήριξης για τη διαχείριση της μετανάστευσης οποτεδήποτε χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένων των hotspots και όποιων μελλοντικών ελεγχόμενων κέντρων. Οι ομάδες αυτές θα είναι σε θέση να υποδέχονται αφίξεις, να προχωρούν με ταχύτητα στη διάκριση μεταξύ ατόμων που χρήζουν ή δεν χρήζουν προστασίας, και να διεκπεραιώνουν διαδικασίες ασύλου και επιστροφών. Και οι δυο Οργανισμοί θα λειτουργούν με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων και της κυριαρχίας των Κρατών Μελών. Όλες οι τελικές αποφάσεις θα βρίσκονται στα χέρια των Κρατών Μελών. Επίσης, και οι δυο Οργανισμοί θα λειτουργούν συμπληρωματικά σε ό,τι αφορά τις επιστροφές, τη διασφάλιση μιας πιο αποτελεσματικής διάδρασης μεταξύ των διαδικασιών ασύλου και επιστροφών.

Έχουμε όλοι πει επανειλημμένα ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη από μια πιο αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε, επίσης, μια στοχευμένη αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Επιστροφές προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επιστροφών, να υπάρξει αποτελεσματικότερη πρόληψη των διαφυγών, των καταχρήσεων και των παράτυπων δευτερογενών μετακινήσεων, και να αυξηθούν οι αποτελεσματικές επιστροφές. Ένα σημαντικό στοιχείο της αναθεώρησης που προτείνουμε αποτελεί και η νέα συνοριακή διαδικασία μέσω της οποίας άτομα των οποίων έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις ασύλου θα υπάγονται απευθείας σε μια απλοποιημένη διαδικασία επιστροφής. Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλισθεί ότι οι αποφάσεις επιστροφών θα λαμβάνονται γρήγορα και θα επιβάλλονται πλήρως στα σύνορα.

Προτείνουμε, επιπλέον, πιο σαφείς κανόνες για την κράτηση, με μια νέα αρχική ελάχιστη περίοδο το λιγότερο 3 μηνών, ώστε τα Κράτη Μέλη να μπορούν να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες επιστροφής σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή όταν οι μετανάστες δεν συνεργάζονται. Όλα αυτά τα στοιχεία θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται με πλήρη σεβασμό  στα θεμελιώδη δικαιώματα, την αρχή της μη επαναπροώθησης και της αρμοδιότητας των Κρατών Μελών για την τελική απόφαση επιστροφής.

Τέλος, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση της μετανάστευσης, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για τις νόμιμες οδούς. Δυστυχώς, το ζήτημα αυτό συχνά  παραμερίζεται ως το λιγότερο σημαντικό στοιχείο ή διαφορετικά χαρακτηρίζεται ως το πλέον αμφιλεγόμενο. Ωστόσο δεν θα πρέπει να συμβαίνει τίποτε από τα δυο, γιατί η ενίσχυση των νομίμων οδών είναι καθοριστική τόσο για τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης, όσο και για τη δημιουργία μιας πιο ελεγχόμενης και οργανωμένης νόμιμης μετανάστευσης εργασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες των οικονομιών μας.

Έχοντας αυτό κατά νου, καλώ τα Κράτη Μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες τους και να

- εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για 50.000 θέσεις επανεγκατάστασης όσο το δυνατόν πιο σύντομα και για την εξεύρεση συμφωνίας επί του ευρωπαϊκού πλαισίου επανεγκατάστασης που έχουμε προτείνει,

- ανταποκριθούν άμεσα στη φιλόδοξη αναθεώρηση της νέας Ευρωπαϊκής Μπλε Κάρτας που έχουμε προτείνει ήδη από το 2016 για την προσέλκυση εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων στην ΕΕ προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ,

- ενισχυθεί η συνεργασία με σημαντικές αφρικανικές χώρες με την ανάπτυξη και την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση μετά τις κρίσεις που αντιμετώπισε η Ευρώπη το 2015 στους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης. Καταφέραμε σταδιακά να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη πολιτική που διασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο και  τη διαχείριση της μετανάστευσης.

Προχωράμε, επίσης, σταθερά προς μια γνήσια και αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας. Εκείνοι που ζητούν νέες λύσεις ή ασκούν κριτική ότι δεν υπάρχουν λύσεις, θα πρέπει να δουν πιο προσεκτικά όλες τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει. Δεν υπάρχουν άλλες βιώσιμες λύσεις ή εναλλακτικές επιλογές από όσες έχουμε προτείνει.

Όσοι επιθυμούν να λένε στους πολίτες ότι η πρόκληση της μετανάστευσης θα εξαφανισθεί με την ανέγερση τειχών, την απομόνωση ή μη ευρωπαϊκές λύσεις, δεν κάνουν μόνο λάθος, αλλά είναι και ανειλικρινείς μαζί τους. Μόνο με μια ενισχυμένη και ενωμένη Ευρώπη μπορούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές.

Όσα σας παρουσίασα σήμερα, αποτελούν τα εναπομείναντα στοιχεία του "μεταναστευτικού παζλ", τα οποία πιστεύω ότι θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις των ηγετών στο Σαλτσμπουργκ και θα διευκολύνουν έναν συνολικό συμβιβασμό για την τρέχουσα αναθεώρηση του συστήματος ασύλου της ΕΕ. Είμαστε έτοιμοι, όπως έχουμε κάνει άλλωστε τα τρία τελευταία χρόνια, να υποστηρίξουμε τα Κράτη Μέλη με κάθε δυνατό τρόπο, πρέπει όμως και εκείνα να αποδεχθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.  

Μετάφραση από τα αγγλικά

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-5765_en.htm

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15