Σύσκεψη των επικεφαλής του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης υπό την προεδρία του Ευρωπαίου Επίτροπου Δ. Αβραμόπουλου στη Λισαβόνα (28/11/2017)

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
29 Νοε 2017
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos
  • Αβραμόπουλος Avramopoulos

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος προήδρευσε στην ετήσια συνάντηση των επικεφαλής του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα. Τη συνάντηση συγκάλεσε ο κ. Αβραμόπουλος, καθώς έχει την πολιτική ευθύνη των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Εσωτερικών Υποθέσεων: της Europol, της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), του Οργανισμού της ΕΕ για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας (eu-LISA), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) και της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL). Συμμετείχαν, επίσης, οι επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Δικαιοσύνης: της Eurojust, του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (FRA) και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE). Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η συνεργασία των Οργανισμών στα ζητήματα της μετανάστευσης και της ασφάλειας, εστιάζοντας στην διαχείριση των συνόρων και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου μαζί με τους διευθυντές του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας κ. Alexis Goosdeel και της Europolκ. Rob Wainwright τη νέα έκθεση που συντάχθηκε από τους δύο Οργανισμούς σχετικά με τα "Ναρκωτικά και το Darknet". Ο κ. Αβραμόπουλος υπογράμμισε ότι "τα τελευταία δέκα χρόνια, οι παράνομες διαδικτυακές αγορές έχουν αλλάξει τον τρόπο διακίνησης και πώλησης των ναρκωτικών ουσιών. Η παράνομη δραστηριότητα στο darknet είναι πιο εξελιγμένη, καθιστώντας την παρακολούθησή της δυσχερέστερη. Πρέπει να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τους εγκληματίες. Για τον λόγο αυτό, εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση και της διαδικτυακής διακίνησης και πώλησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.  Ο κυβερνοχώρος δεν γνωρίζει σύνορα και πρέπει όλοι μας, η Επιτροπή, τα Κράτη μέλη, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και οι διεθνείς μας εταίροι να συνεργαστούμε. Στόχος μας είναι να μην επωφελείται το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη από τα κέρδη της  παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, και, το κυριότερο, να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών μας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων."

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15