Δήμος Αθηναίων

Print Friendly, PDF & Email

Για την Αθήνα που αγαπάμε - Για την Αθήνα που αλλάξαμε...

Η Δημαρχία του Δημήτρη Αβραμόπουλου σηματοδοτεί τη μετάβαση της πόλης μας σε μία νέα εποχή. Μέσα σε οκτώ χρόνια η πόλη μας άλλαξε πρόσωπο. Φωτίστηκε, νοικοκυρεύτηκε, απέκτησε ταυτότητα, κέρδισε ανάσες, σημεία αναφοράς και ιστορικής μνήμης. Μέσα σε οκτώ χρόνια η Αθήνα έγινε μία καλύτερη πόλη να ζεις. Με περισσότερο πράσινο, δημόσιους χώρους, πάρκα και πλατείες.

Μία πόλη πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη. Μία μητρόπολη του κόσμου με φωνή και κύρος στα διεθνή πράγματα. Μία κοινωνία πολιτών με ζωντανό καθημερινό πολιτισμό και παράθυρο στο αύριο.

Σε μία εποχή που αμφισβητεί ευθέως την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια της πολιτικής, η θητεία του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο δήμο της Αθήνας έδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι όταν υπάρχει όραμα, φαντασία και όρεξη για δουλειά, μπορούμε να αλλάξουμε τις ζωές μας προς το καλύτερο. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Όταν το 2002 οι εργαζόμενοι στο Δήμο Αθηναίων αποχαιρέτησαν συγκινημένοι τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ήξεραν αυτοί καλύτερα από όλους ότι η Αθήνα μας ήταν ήδη σε μία νέα τροχιά, έτοιμη να υποδεχτεί με επιτυχία τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ως Δήμαρχος, διεκδίκησε σε πείσμα πολλών και τους επανέφερε μετά από 108 χρόνια στην κοιτίδα τους.

Δείτε φωτογραφίες του Δ. Αβραμόπουλου στο Δήμο Αθηναίων

Δείτε το Video για το έργο του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Δήμο Αθηναίων

Διαδώστε το!

οeenurre //sectio0C)enurre //sectio0Cο" hr)ntfriendly" onclick="window.print(); r5blockl" hr} enable_contact":false,"tion":nobg.png

y9P) AppleWebKit\/537.k">obgle.com\/bot.html:C Οmelid3Aicons/flags/en.pnicons/flags/en.pn9<>:v class="f αν: framebosrc="//0C) frik.3,eiΟmenceon":nobrik.3,e0C)on":nobrik.3,e0C))):{"\/el\/dimos_aty:k href="/ό <τε το β/"triptsge-i: fr"p|3|4|eπουλpn9 <τr3ο β/"triptsge-i: fr"p| Aτο uC)o18)/all\/modu11le\u0035> em.3rig 1le\u0031m.3rig 1le\u003)))y.35> < 5> < /section> οeenurre //sectio0C)enur,i<82|3|4|e?g)thina001ge-i: fr".)thTpage-node"urreenaο.λλbTT>Βιογραφι<:bTT>Βιογραptsge-i: fr"pot(4|e?g)thina001ge-i: fr".)t: e-188 no1"urreenaο.λλbTT>Βι\ < asterf (lt IE )C)="navigation"> "pot(4|e?g)thina001ge-i: finv)))p3ngu1geu0031m.3eu0031m.3e:tm/watch?v=i18nl/sitemap" C)x[.)th1ules\/ser_setγρα1m.3rig .N|e?g]x1ul3:href="/el" title=):amopoulos">Πολ<"element-invisible element.8bTT>Βι\ < asterf (lt IE )C)=>Π)thρnxd".)hρnxd".)IE )C)ent-ZDBk3xdresOk.cισσότερkAttps://avramopoul="last leaf">os">Πολ<"element-invisixt-wi h:1>Πbvisixt-wi h:1>Πbvisixt-kAt8n-e|> .1all\/thms3Tathi-e|)))1t-ZDBk3xd01λ1_sixb:T)Cavigation"> <_div class="wrap-f8 Ευρωπαϊειά, μπο|4T8o_ad1y6 γιaBk3xd011Dyk-locale no-style firlocale no-style f es.cstion () {)C)g" alt="Print FriερkAttps://avrasra3u.3]x1s:/T

  • y9P) AppleWebKit\/537.ktitle=""3vramopoulos.gr/sites/all/="tl.-linale 1ss":1,""KiteWebak-localebTT
  • 5yσεων