Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χαρτοφυλάκιο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Ακρόαση του ορισθέντα Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου (Βίντεο & Εναρκτήρια Ομιλία)

Ημερομηνία: 
30 Σεπ 2014

Εναρκτήρια Ομιλία

Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μας υπενθυμίζει ότι «η Ένωση εδράζεται στις αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης• ερείδεται στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. 

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον ορισθέντα επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Δ. Αβραμόπουλο

Ημερομηνία: 
28 Σεπ 2014

Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε υπεύθυνος; Ποια είναι τα κίνητρά σας; Πώς θα συμβάλετε στην προώθηση της στρατηγικής ατζέντας της Επιτροπής;

Σελίδες

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15