Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης

Print Friendly, PDF & Email

Για πρώτη φορά εθνική πολιτική για τον τουρισμό...

Ο Τουρισμός είναι ένα από τα πλέον σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας σε μία παγκόσμια εποχή, σε μία διεθνή οικονομία υπηρεσιών. Ο Τουρισμός είναι ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας, κοινωνική συνοχή και μία διαρκής κληρονομιά για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα μας απέκτησε Υπουργείο για τον Τουρισμό και Εθνική Πολιτική για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας.

Ο Τουρισμός από πάρεργο της κυβερνητικής δραστηριότητας, καθίσταται κεντρικός αναπτυξιακός μοχλός για τον τόπο μας και αναδεικνύεται ως βασικό εργαλείο αναβάθμισης της νέας σύγχρονης εικόνας της Ελλάδος ανά τον κόσμο.

Έχουμε ως στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Την καθιέρωση του τουρισμού των δώδεκα μηνών, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, σε νέους και αναξιοποίητους προορισμούς.

Πυλώνες της νέας αντίληψης αλλά και της στρατηγικής μας για τον τουρισμό είναι ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η ανάπτυξη, σε αρμονική και ισόρροπη σχέση μεταξύ τους, κάτω από τις αρχές της αειφορίας.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατάφερε να «στήσει» το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης σε χρόνο ρεκόρ και έβαλε τα θεμέλια για να αποκτήσει για πρώτη φορά η χώρα μας εθνική και στοχευμένη πολιτική για την τουριστική ανάπτυξη.

Δείτε video για το έργο του Δ. Αβραμόπουλου στο Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης

Δείτε φωτογραφίες του Δ. Αβραμόπουλου στο Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15